ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Децентралізація публічної влади: досвід Чеської Республіки

Новий Закон \"Про окружні управління\" було схвалено 16 травня 2000 р. (№ 147/2000 р.) [8]. Відповідно до ст. 1 цього Закону окружні управління визначені як адміністративні органи, які здійснюють державне управління в адміністративних одиницях, які називаються \"округами\". Справа в тому, що Основний закон не називає округ як територіальну одиницю держави. Утримання окружних управлінь здійснюється за рахунок державного бюджету. На основі і в межах вказаного Закону цей орган державного управління видає правові акти з назвою \"розпорядження окружного управління\".

До повноважень цього державного органу належало: 1) перевірка розпоряджень органів муніципалітету і розпоряджень відповідних муніципальних управлінь; 2) здійснення контролю за діяльністю органів муніципалітету, вжиття заходів щодо усунення виявлених недоліків, накладення штрафів у передбачених законом випадках; 3) надання муніципалітетам фахової допомоги в ході здійснення ними повноважень державного управління; 4) перевірка господарської діяльності муніципалітетів; 5) управління юридичними особами, заснованими ним та ліквідація їх тощо (ст. 8).

Окружне управління очолювалося главою окружного управління, який призначався і звільнявся Урядом Чеської Республіки за поданням міністра внутрішніх справ. Відповідне подання міністр внутрішніх справ подавав на особу, яка перемогла в конкурсному відборі. Заступник глави окружного управління призначається і звільняється главою. Згідно зі ст. 14 Закону глава окружного управління і його заступник не можуть суміщати свої посади з посадами депутата і сенатора Парламенту ЧР, з іншою посадою в державному управлінні, з посадою члена представництва органу територіального самоврядування та з посадами в політичних партіях чи рухах. Загальне керівництво діяльністю цього державного органу здійснювалося Урядом Чеської Республіки.

Муніципальна реформа. Новий Закон \"Про муніципалітети (муніципальну організацію)\" був схвалений у руслі реформи публічного управління лише 12 квітня 2000 р. (№ 128/2000 р.) [9]. У ньому муніципалітет, відповідно до конституційних положень, визначається як основна територіальна самоврядна спільнота громадян, яка утворює територіальну одиницю, що є обмеженою кордонами території муніципалітету (ст.1 Закону). Одночасно визначалося, що муніципалітети, як і інші самоврядні одиниці, є публічно-правовими корпораціями з правами юридичних осіб. Містом може стати лише той муніципалітет, в якому проживає щонайменше 3 000 мешканців, якщо таке рішення прийме голова Палати депутатів.

Цікаво, що Закон вживає термін \"громадянин муніципалітету\", яким визнається фізична особа, яка: а) є громадянином Чеської Республіки; б) у муніципалітеті має тривале проживання. Громадянин муніципалітету, який досяг 18 років, має право: 1) обирати і бути обраним до представництва муніципалітету за умов, визначених законом; 2) голосувати на місцевому референдумі; 3) висловити на засіданні муніципального представництва своє ставлення до обговорюваних питань згідно з регламентом представництва; 4) висловити своє ставлення до проекту бюджету муніципалітету чи до підсумкового обліку муніципалітету за минулий календарний рік у письмовій формі чи усно на засіданні муніципального представництва; 5) вимагати обговорення важливих питань у галузі самостійних повноважень муніципальною радою або муніципальним представництвом, якщо вимогу про це підпише не менше 0,5 % громадян муніципалітету; у такому випадку вказані органи зобов\'язані розглянути запропоноване питання не пізніше 60 днів тощо.

Ст. 4 Закону встановлювала, що ряд міст отримували спеціальний статус – йшлося про так звані \"статутні міста\" Чеської Республіки, до яких були віднесені такі міста, як Кладно, Ческе Будєйовіце, Плзень, Карлові Вари, Усті над Лабем, Ліберец, Градец Кралове, Пардубіце, Їглава, Брно, Злін, Оломоуц, Острава, Опава, Гавірьов і Мост.

Органами управління муніципалітету є представництво муніципалітету, рада муніципалітету, староста, муніципальне управління.

Представництво муніципалітету є колегіальним представницьким органом самоврядування, що обирається строком на 4 роки на основі виборчої системи пропорційного представництва. Кількість членів цього органу встановлюється ним самим відповідно до кількості населення у відповідному муніципалітеті: до 500 жителів – 5–9 членів; від 500 до 3 000 жителів – 7–15 членів; від 3 000 до 10 000 жителів – 11–25 членів; від 10 000 до 50 000 жителів – 15–35 членів; від 50 000 до 150 000 жителів – 25–45 членів; понад 150 000 жителів – 35-55 членів.

Статус члена муніципального представництва у своїх загальних ознаках повторює статус члена крайового представництва [10].

Згідно зі ст. 84 Закону муніципальні представництва наділені такими повноваженнями: 1) схвалювати програму розвитку території муніципалітету; 2) схвалювати територіальний план муніципалітету, регуляційний план і обнародувати їх зобов\'язальні частини в загальнообов\'язкових рішеннях; 3) схвалювати муніципальний бюджет і підсумковий облік муніципалітету; 4) засновувати постійні та тимчасові грошові фонди муніципалітети; 5) засновувати і ліквідовувати допоміжні організації та організаційні структури муніципалітету, схвалювати їх установчі документи; 6) схвалювати установчі документи господарських товариств та інших юридичних осіб, у яких бере участь муніципалітет; 7) делегувати представників муніципалітету до зборів господарських товариств, у яких муніципалітет бере майнову участь; 8) видавати загальнообов\'язкові рішення муніципалітету; 9) вирішувати про виголошення місцевого референдуму; 10) обирати старосту, заступника старости та інших членів муніципальної ради і відкликати їх з посад, встановлювати кількість членів такої ради, а також кількість тих членів представництва, які на тривалий час виконують функції на постійній основі тощо.

Муніципальна рада є виконавчим органом муніципалітету з питань його самостійних повноважень, який у своїй діяльності є відповідальним перед представництвом. До складу цього органу входить староста, заступник старости, інші члени в кількості від 5 до 11. Рада не обирається в тих муніципалітетах, у яких кількість членів представництва менша 15. До повноважень цього органу належать: а) забезпечення господарювання муніципалітету згідно зі схваленим бюджетом; б) видача розпорядження муніципалітету; в) розгляд і вирішення пропозиції, зауваження та ініціативи, запропоновані їй членами представництва муніципалітету чи комісіями цього органу; г) призначення і звільнення керівників відділів муніципального управління, вирішення питання про заробіток цих керівників; д) контроль виконання завдань, поставлених муніципальному управлінню і комісіями, що входять до сфери самостійної компетенції; е) накладення штрафів з питань самостійної компетенції; рада може делегувати це повноваження повністю або частково відповідним відділам муніципального управління; є) встановлення правила розгляду петицій і скарг тощо.