ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Державне регулювання суспільних відносин в мережі Інтернет

Серед основних напрямів діяльності цих підрозділів:

– боротьба з правопорушеннями у сферах комп\'ютерної інформації, електронних платежів і телекомунікацій, з незаконним обігом радіоелектронних і спеціальних технічних засобів;

– запобігання легалізації („відмиванню\") грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом, що здійснюються за допомогою високих інформаційних технологій [8].

Основними завданнями даного підрозділу є:

– розробка та проведення конкретних заходів щодо запобігання та розкриття фактів незаконних дій з платіжними картками;

– реалізація заходів із розшуку та затримання осіб, які займаються підробкою та незаконним використанням платіжних карток;

– організація взаємодії з іншими оперативними підрозділами органів внутрішніх справ, СБУ, Департаменту виконання покарань у вирішенні питань боротьби з незаконними діями з платіжними картками, а також – з банківськими установами, державними та громадськими організаціями;

– узагальнення відомостей про факти незаконного використання платіжних карток, інформування про це вищих і зацікавлених органів внутрішніх справ, інших правоохоронних органів, а також установ Національного банку України, комерційних банків;

– використання наявних сил і засобів, а також залучення фахівців інших державних органів та підприємств, громадських організацій [9].

Основним координуючим органом щодо реалізації державної політики інформаційної безпеки є Державна служба спеціального зв\'язку та захисту інформації України, створена на базі та за рахунок чисельності Департаменту спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації і відповідних підрозділів Служби безпеки України.

Державна служба спеціального зв\'язку та захисту інформації України є державним органом, який призначений для забезпечення функціонування і розвитку державної системи урядового зв\'язку, Національної системи конфіденційного зв\'язку, захисту державних інформаційних ресурсів у інформаційно-телекомунікаційних системах, криптографічного та технічного захисту інформації. Державна служба підконтрольна Верховній Раді України, а з питань, пов\'язаних із забезпеченням національної безпеки України – Президентові України. Основними завданнями Державної служби спеціального зв\'язку та захисту інформації України є:

– участь у формуванні та реалізація державної політики у сфері захисту державних інформаційних ресурсів у інформаційно-телекомунікаційних системах, криптографічного та технічного захисту інформації;

– забезпечення в установленому порядку урядовим зв\'язком Президента України, Голову Верховної Ради України, Прем\'єр-міністра України, інших посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, органів військового управління, керівників підприємств, установ і організацій у мирний час, в умовах надзвичайного та воєнного стану, а також у разі виникнення надзвичайної ситуації;

– забезпечення функціонування, безпеки та розвитку державної системи урядового зв\'язку і Національної системи конфіденційного зв\'язку;

– визначення вимог і порядку створення та розвитку систем технічного та криптографіч-ного захисту інформації, яка є власністю держави або інформації з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої встановлена законом;

– здійснення державного контролю за станом криптографічного та технічного захисту інформації, яка є власністю держави або інформації з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої встановлена законом, а також за додержанням вимог законодавства у сфері надання послуг електронного цифрового підпису;

– охорона об\'єктів, приміщень, систем, мереж, комплексів, засобів урядового і спеціаль-ного зв\'язку, ключових документів до засобів криптографічного захисту інформації Державної служби спеціального зв\'язку та захисту інформації України.

Таким чином, можна зробити висновок, що вплив управління суспільними відносинами, пов\'язаними з Інтернетом, з боку державних органів у світі постійно зростає. Чим більше різноманітних функцій звичайних суспільних відносин переноситься в мережу (електронна комерція, електронні розважальні заходи, ЗМІ та ін.), тим сильніше відчувається необхідність правового регулювання цих відносин і перш за все спеціалізованими органами держави. Найяскравіше це простежується на прикладі деліктних правовідносин у мережі Інтернет і необхідністю контролювати таку поведінку спеціалізованими правоохоронними підрозділами.

Як окрема пропозиція може бути визначена необхідність створення спеціалізованого підрозділу щодо виявлення та розкриття злочинів у сфері оподаткування в мережі Інтернет у структурі державної податкової служби, зокрема в структурі податкової міліції. Поряд із постійно зростаючим сегментом економіки – електронною торгівлею, виникає необхідність і контролю з боку держави за дотриманням законності такої електронної комерції, за встановленням фактів правопорушень і притягнення винних до відповідальності.

Крім того, даний підрозділ, повинен розробити методологію протидії правопорушенням у мережі Інтернет, вивчити основні причини та негативні фактори деліктної поведінки особи, при здійсненні правопорушення, та на основі цих знань створити відповідну систему протидії тіньовим проявам у сфері високих технологій.

Література:

1. Доклад рабочей группы по управлению Интернетом. Шато де Босси, 2005/www.isu.org.ua

2. Британские спецслужбы задержали интернет-мошенников из Украины /http://www.korrespondent.net/main/93952

3. Роговский Е., Шариков П. О безопасности в киберпространстве/ www.pcweek.ru/Year2002/N40/CP1251/Strategy/chapt3.htm

4. В США создаются 10 новых подразделений для борьбы с киберпреступностью /http://www.korrespondent.net/main/9395

5. ENISA: новый координатор борьбы с киберпреступностью в Европе /www.crime-research.ru

6. Офіційний сайт Australian Broadcasting Authority/ www.aba.gov.au.

7. Про створення у структурі ДСБЕЗ підрозділів по боротьбі з правопорушеннями у сфері інтелектуальної власності та високих технологій: наказ МВС України від 31 травня 2001 р. № 429.

8. Про затвердження Типового положення про підрозділи ДСБЕЗ по боротьбі з правопорушеннями у сфері інтелектуальної власності та високих технологій: наказ МВС України від 19 серпня 2001 р. № 737.

9. Шеломенцев В.П. Боротьба з організованими злочинними угрупованнями у сфері використання банківських платіжних карток / Боротьба з організованою злочинністю і корупцією(теорія і практика). – 2004. – № 4: http://mndc.naiau.kiev.ua/Gurnal/10text/g10_24.htm