ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Державне регулювання суспільних відносин в мережі Інтернет

Перший офіс був створений у 1999 році в місті Моргантаун, штат Західна Вірджинія, і називався він Центр розгляду скарг про шахрайство в Інтернеті. Така некомерційна структура діяла під егідою Міністерства юстиції США та в партнерстві з ФБР, і головна мета її діяльності полягала в зміцненні потенціалу правоохоронних органів у виявленні і припиненні економічних та інших злочинів, пов\'язаних із мережею Інтернет.

У 2002 році, після законодавчо закріпленого визначення поняття „кіберзлочинність\", що стала охоплювати цілий ряд кримінально означених протиправних дій, центр був перейме-нований у Центр розгляду скарг на протизаконні дії в Інтернеті. Для укомплекту-вання відповідними штатами з метою об\'єднання зусиль у боротьбі із новими деліктними право-відносинами, пов\'язаними із Інтернет, ФБР звернулося до інших федеральних структур: Поштової інспекційної служби США, Федеральної комісії по торгівлі, Секретної служби.

Головним завданням даного Центру є прийняття від громадянина скарги, в якій йдеться про правопорушення із визначеною сумою збитків, і порівнянні даної інформації з іншими, для визначення аналогічних правопорушень, системності в діях правопорушників, встановленні потерпілих у різних частинах світу, що зазнали також шкоди. Після чого складаються відповідні пропозиції та надаються матеріали до відповідних правоохоронних органів.

Європейський Союз у своїй діяльності приділяє увагу і контролю за протиправною поведінкою в Інтернет. Єврокомісія підтримала пропозицію щодо створення Загальноєвро-пейського підрозділу по боротьбі з кіберзлочинністю, що координує та об\'єднує зусилля поліції країн-учасників ЄС – Європейського Агентства по інформаційній безпеці (ENISA). Агентство було засноване в Брюсселі та створене після того, як Єврокомісія усвідомила необхідність синхронізувати зусилля щодо забезпечення безпеки в Інтернет і інших мережах у всій Європі.

Планується, що ця міждержавна інституція (ENISA) буде працювати чотири роки з бюджетом у 24,3 мільйони євро. Якщо роботу даного Агентства визнають успішною, то така інституція може стати постійною організацією при ЄС.

Створюючи таку організацію члени ЄС зазначали, що Агентство створюється не для того, щоб бути єдиним підрозділом по боротьбі з кіберзлочинністю у всій Європі, а як загальний дослідницько-аналітичний і освітній центр, де регіональні підрозділи визначених національних правоохоронних органів будуть централізовано зберігати матеріали і дані для більш ефективного їхнього використання. Одне з завдань створення ENISA – підвищення обізнаності держави, бізнес-сектора і суспільства в цілому щодо загроз безпеки, що поширюють віруси і ворожі коди. До завдань Агентства входить розв\'язання всіх проблем, пов\'язаних із інформаційною безпекою як для урядових організацій, так і для потужних ділових структур [5].

Асоціація країн Південно-східної Азії оголосила про намір створити єдину структуру по боротьбі з піратством і комп\'ютерними вірусами – ASEAN. Основними завданнями нового відомства є виявлення проблемних місць у системі комп\'ютерної безпеки і попередження вірусних і хакерських загроз.

У структурі ASEAN створені спеціальні підрозділи швидкого реагування Computer Emergency Response Teams (CERT). На них покладаються обов\'язки з протидії хакерським атакам і вірусним епідеміям, а також ліквідації наслідків цих подій.

При Міністерстві державної безпеки Китаю створено „Центр контролю за шкідливою інформацією\", який відповідає за контроль над Інтернетом у Китаї. Даний державний орган презентував нове програмне забезпечення – Internet Police 110 – яке фільтрує контент в Інтернеті.

Державна політика Австралії щодо Інтернету визначається Австралійським урядовим комітетом із телекомунікацій (Australian Broadcasting Authority, або ABA) [6]. На офіційному сайті даного державного регулюючого органу радіо, телебачення і Інтернету Австралії розміщена інформація щодо норм і правила національного сегменту Інтернет. Крім того, подана інформація про основні показники роботи провайдерів та інших великих суб\'єктів, задіяних в Інтернеті.

У розділі „Безпека в Інтернеті\" подаються основні правила та інструкції щодо забезпе-чення безпечного доступу дітей до Інтернету. Подані пропозиції та поради батькам щодо обмеження перегляду інформації в мережі дітьми. На цьому ж сайті розміщено он-лайн розділ „гарячої лінії\" з прийому скарг громадян на правопорушення в мережі Інтернет.

У структурі МВС Російської Федерації у 1998 році створено Управління по боротьбі зі злочинами у сфері високих технологій, на яке було покладено принципово нові завдання та функції, визначені російським кримінальним законодавством і міжнародними зобов\'я-заннями Російської Федерації. Серед основних завдань управління – виявлення та розкриття злочинів у сфері комп\'ютерної інформації та телекомунікацій (до яких віднесено і злочини у сфері електронних платежів). Управління має повноваження здійснювати оперативно-розшукову діяльність у повному обсязі. Практично у всіх регіонах країни створені управлін-ня, відділи (республіканські, крайові, обласні), які вирішують на місцях завдання, поставлені перед службою.

У 2000 році Управління було перейменовано на Управління по боротьбі з кіберзлочин-ністю або Управління „К\" МВС РФ. Аналогічне Управління „Р\" було створене у структурі ГУВС м. Москви.

У Республіці Білорусь у лютому 2001 року до складу кримінальної міліції МВС Республіки Білорусь увійшло новостворене управління оперативно-організаційної роботи, структура якого складалася з таких відділів:

– оперативно-контрольне;

– інформаційно-аналітичного супроводження розкриття злочинів;

– з розкриття злочинів у сфері високих технологій.

Оперативно-розшукова діяльність з виявлення, припинення і розкриття правопорушень у сфері телекомунікаційної та комп\'ютерної інформації здійснюється зазначеним Управлінням МВС Республіки Білорусь та аналогічними регіональними структурними підрозділами у кримінальній міліції ГУВС Мінміськвиконкому, УВС облвиконкомів і на транспорті, яким воно надає організаційну та методичну допомогу. Робота Управління здійснюється у тісній взаємодії з іншими підрозділами кримінальної міліції та Управлінням інформаційних технологій МВС Республіки Білорусь.

В Україні у 2001 році з метою підвищення ефективності розкриття та попередження органами внутрішніх справ правопорушень у сфері інтелектуальної власності й високих технологій у структурі Державної служби боротьби з економічною злочинністю було створено підрозділ по боротьбі з правопорушеннями у сфері інтелектуальної власності та високих технологій [7], діяльність якого була зосереджена на виявленні правопорушень у сфері високих технологій та інтелектуальної власності. Крім центрального апарату, на регіональному – на рівні обласних УМВС, було створено відповідні підрозділи.