ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Державне регулювання суспільних відносин в мережі Інтернет

Реферат на тему:

Державне регулювання суспільних відносин в мережі Інтернет

Чи необхідно контролювати Інтернет? Хто повинен контролювати Інтернет і в яких межах? Сьогодення ставить багато питань щодо необхідності контролю за розповсюдженням різноманітної інформації за допомогою Інтернет, але в той же час демократичний підхід до самоорганізації та вільного доступу кожного до інформації дозволив із такою швидкістю зростати даній мережі.

Де повинна пройти межа між вседозволеністю та державним регулюванням суспільних відносин, пов\'язаних із Інтернет? Говорячи про Інтернет, доцільно зазначити, що на сьогодні є багато описових визначень самої мережі, проте в різних країнах світу вони дещо відрізня-ються. Однозначного поняття, загальноприйнятого в міжнародній правовій практиці, донині немає. Саме міжнародне поняття повинно визначити ті правові пріоритети, які дозволять національному законодавству чітко визначити коло питань, які необхідно врегулювати та законодавчо закріпити регулюючі, контролюючі елементи державного управління.

У доповіді робочої групи з управління Інтернет (Шато де Боссі, 2005 рік) [1] дається визначення поняття управління Інтернет: „Управління Інтернетом являє собою розробку та застосування урядами, приватним сектором і громадянським суспільством, під час виконання ними своєї відповідної ролі, загальних принципів, норм, правил, процедур ухвалення рішень і програм, що регулюють еволюцію і застосування Інтернету\".

Тобто із визначення поняття „управління Інтернетом\" чітко можна виділити дві складові, що передбачають управлінський процес у сфері суспільних відносин, пов\'язаних із Інтернетом. По-перше, це розробка та застосування загальних принципів, норм, правил і процедур прийняття рішень, що регулюють еволюцію та використання Інтернету урядами держав, громадянським суспільством і приватним сектором при виконанні ними своїх функцій, а по-друге, розробка та запровадження програмного забезпечення для виконання функцій управління Інтернетом.

Дане визначення передбачає державний контроль за суспільними відносинами в мережі Інтернет. Багато противників виступають саме за здійснення контролю з боку державних органів, мотивуючи це свободою та таємністю листування, захистом конфіденційності учас-ників Інтернет та іншими особистими правами громадян. Кожна сторона наводить багато аргументів за і проти державного контролю в Інтернет, проте, мабуть, потрібно говорити не про державне регулювання тих чи інших суспільних відносин в Інтернет, а саме про межі втручання та глибину моніторингу особистого контенту інформації державними органами.

Ми підтримуємо позицію застосування державного контролю щодо суспільних відносин у мережі Інтернет. Більше того, даний контроль, тією чи іншою мірою, в різних державах світу вже здійснюється. Особливо це проявляється при деліктних відносинах в Інтернет і за допомогою цієї мережі.

Проблеми боротьби із злочинами у сфері високих технологій, у мережі та із застосуванням Інтернет все більше привертають увагу вітчизняних науковців: В.М. Брижка, Р.А. Калюжного, В.С. Цимбалюка, М.Я. Швеця, та зарубіжних: Ю.М. Батуріна, В.Б. Вехова, А.Н. Караханьяна, В.В. Крилова, В.А. Мінаєва, І.А. Наумова, А.З. Овчинського, А.Р. Серго, Б.X. Толеубекова, В.Н. Черкасова та ін. Проте ще не визначено загальних підходів до цієї проблеми, а опитування співробітників правоохоронних органів показують, що відчувається недостатність наукових досліджень, методичних розробок і практики застосування, що відображають досвід (у тому числі й міжнародний) боротьби із злочинами у вказаній сфері.

Розглянемо міжнародний досвід організаційно-правового державного регулювання деліктних відносин у мережі Інтернет.

В Англії створено Національний підрозділ по боротьбі з злочинами в сфері високих технологій NHTCU (National Hi-Tech Crime Unit). Даний підрозділ складається із спеціально підготовлених сорока агентів, які перебувають у основному офісі в Лондоні, та сорока шести територіальних слідчих [2].

Структура цього підрозділу займається всебічним аналізом та опрацюванням контенту в національному сегменті Інтернет. До його складу входить чотири відділи:

– відділ із здійснення збору оперативної та загальної інформації (крім того, до його функцій входять розвідка та аналітика інформаційних потоків у національному сегменті та загальній мережі Інтернет);

– відділ із здійснення операцій щодо проведення спеціальних розслідувань;

– відділ технічного та інформаційного забезпечення;

– відділ застосування спеціальної техніки, що проводить експертні дослідження та відновлення і вивчення електронних доказів.

Таким чином, основним завданням нової структури – NHTCU є борьба з організованою кіберзлочинністю, хакерством, яке британським законодавством прирівняне до тероризму, різноманітних фінансових правопорушень з використанням високих технологій, світової мережі Інтернет.

У 1998 році за розпорядженням Президента США Б. Клінтона при ФБР було створено спеціальний підрозділ по боротьбі з кіберзлочинністю – NIPC (National Infrastructure Protection Center) [3].

При прокуратурі США був створений спеціальний підрозділ по боротьбі з злочинами в сфері високих технологій – CHIP (Computer Hacking and Intellectual Property). Даний підрозділ веде боротьбу зі взломами комп\'ютерів, комп\'ютерних систем та мереж, крадіжками інтелектуальної власності та іншими злочинами, пов\'язаними з мережею Інтернет. Підтримку в їхній роботі забезпечують співробітники правоохоронних органів [4].

Крім того, в 2000 році ФБР разом з іншими правоохоронними органами створили Центр скарг на шахрайство в Інтернеті. Даний орган був створений для розгляду скарг громадян та юридичних осіб на шахрайські дії в мережі Інтернет, він займається аналітичною роботою щодо шахрайства в мережі, визначає основні тенденції щодо напрямів кіберправопорушень і допомагає правоохоронним органам у виявленні правопорушників.

Ідея створення Центру виникла в 1998 році, разом із усвідомленням і загальним визнанням того факту, що злочинність проникає в Інтернет зразу ж після розвитку бізнесу. Перед ФБР постала проблема на достатньому кваліфікаційному рівні відстежувати подібну діяльність і розробити методи розслідування, специфічні для даного типу злочинів.

Нові суспільні відносини, що виникли разом із розвитком міжнародної мережі Інтернет, які до цього не регулювались і, відповідно, не було жодної установи чи спеціалізованого органу, куди споживачі контенту Інтернет могли б повідомляти про правопорушення в мережі. Метою ФБР було відділити злочини в Інтернеті від інших правопорушень, про які зазвичай повідомляють у місцеве поліцейське управління, ФБР та інші федеральні правоохоронні органи, Федеральна комісія по торгівлі або Поштова інспекційна служба США (правоохоронний підрозділ Поштової служби США), для дослідження умов, причин скоєння злочинів, для напрацювання методик викриття, розслідування злочинів у мережі Інтернет і злочинів, скоєних за допомогою даної мережі.