ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Державна таємниця в Україні: організаційно-правовий аспект

Для ефективного розв\'язання проблем, пов\'язаних із забезпеченням державної таємниці, розробляються процедури, які дозволяють зупинити, нейтралізувати, ліквідувати прояви протиправного доступу до закритої інформації у сфері безпеки. Серед них визначено такі: попередження, зміни у підходах до захисту національних інтересів, поступка у соціально-політичних орієнтирах на користь відмови від активного відстоювання інтересів безпеки. Це потребує впровадження інших підходів і методів: угода – метод погодження інтересів, боротьба – оперативні форми протидії отриманню таємної інформації.

Закон України „Про державну таємницю\", який діє на сьогодні в нашій державі, є єдиним нормативно-правовим актом, що регулює суспільні відносини, пов\'язані з віднесенням інформації до державної таємниці, засекречування, розсекречування її матеріальних носіїв та охороною державної таємниці з метою захисту національної безпеки України.

Державна політика щодо державної таємниці є складовою засад внутрішньої та зовнішньої політики, за визначенням ВРУ, тому питання захисту державної таємниці в Україні, на нашу думку, потрібно удосконалити на тому рівні, який би забезпечив нормальні умови її функціонування щодо охорони державної таємниці, захисту інформації з обмеженим доступом, сприяв би закриттю можливих каналів витоку секретних відомостей, запобіганню втрати матеріальних носіїв секретної інформації.

Розглядаючи законодавство, яке регламентує технічний захист відомостей, що становлять державну таємницю, слід зауважити, що неузгодженими є деякі норми, які регламентують порядок створення підрозділів і служб технічного захисту інформації. Так, у Законі України „Про державну таємницю\" міститься норма, яка однозначно передбачає обов\'язковість створення в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях, що проводять діяльність, пов\'язану з держав-ною таємницею, режимно-секретних органів на правах окремих структурних підрозділів. До складу РСО входять підрозділи режиму, секретного діловодства та інші підрозділи, що безпосередньо забезпечують охорону державних таємниць залежно від специфіки діяльності органу державної влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації. Проте одночасно в Україні діє інша правова норма, що не закріплює обов\'язковість створення РСО, але передбачає можливість приймати рішення щодо цього відповідними керівниками на свій розсуд. Вважаємо, що потреби у створенні даного режимно-секретного органу немає в даній сфері, тому що ці підрозділи регулюють роботу з секретними документами та здійснюють охорону державної таємниці.

На думку А. Благодарного, для ефективної роботи режимно-секретних органів і підвищення статусу, який би чітко регламентував роботу даних підрозділів, потрібно забезпечити прийняття нормативно-правових актів, які б на високому правовому рівні належним чином регламентували режим допуску до державної таємниці України в цілому та структурних підрозділах зокрема, здійснити удосконалення правового регулювання системи технічного захисту секретної інформації, яка б відповідала всім сучасним загрозам інформаційній безпеці, підвищити ефективність створення спеціальних умов роботи працівникам РСО щодо забезпечення та облаштування приміщень, які безпосередньо містять відомості, що становлять державну таємницю [6].

На нашу думку, питання розробки та удосконалення державної таємниці перш за все потрібно розпочати із внесення змін і доповнень до Закону України „Про державну таємницю\". Департаменту захисту інформації ДПА України необхідно покращити та посилити роботу над охороною державної таємниці, захистом інформації з обмеженим доступом, порядку поводження з документами, що містять інформацію з обмеженим доступом, у тому числі з грифом обмеження доступу „Для службового користування\". Крім того, для ефективної роботи при перевірках особливу увагу потрібно звертати на організацію роботи керівників органів державної податкової служби України та їхніх структурних підрозділів щодо виконання вимог нормативно-правових актів з питань охорони державної таємниці, аналізу ефективності заходів, що приймаються, щодо закриття каналів можливого витоку секретних відомостей, виявлення та попередження порушень щодо забезпечення режиму секретності, які можуть призвести до втрати секретних документів, матеріальних носіїв інформації з обмеженим доступом або розголошення секретних відомостей.

Чільне місце щодо порушень і недоліків, що безпосередньо знижують ефективність роботи у даній сфері займає таке питання, як здійснення контролю за станом режиму секретності, також недопущення необґрунтованого допуску та доступу осіб до державної таємниці, що нерідко нехтується, виявлення та закриття каналів витоку секретної інформації у процесі оперативно-розшукової діяльності підрозділів податкової міліції, своєчасне розроблення та реалізація заходів, що забезпечують охорону державної таємниці.

Так, ст. 15 Закону України „Про захист інформації в автоматизованих системах\" встановлює, що у державних установах та організаціях можуть створюватися підрозділи, служби, які організовують роботу, пов\'язану із захистом інформації, підтримки рівня захисту інформації в автоматизованих системах.

Основними недоліками, на які доцільно звернути увагу, є порушення режимних умов при розробці та зберіганні секретних документів і матеріалів, у тому числі оперативного характеру, недостатня кількість спеціально обладнаних приміщень, сейфів, відсутність охоронної сигналізації. Умови, створені в окремих перевірених структурах державної податкової служби України, не гарантують надійного зберігання документів і матеріалів обмеженого користування, а також секретності робіт, що виконуються.

На думку А. Благодатного, досліджується такий елемент структури складу правопору-шень, передбачених ст. 212-2 КпАП, як суб\'єкт. Проте необхідно мати на увазі, що він є спеціальним. У даному разі – це особи, яким надано допуск і доступ до державної таємниці в установленому порядку. Серед них, у свою чергу, можна виділити громадян із посадових осіб. Чинний КпАП містить близько 200 складів, суб\'єктом правопорушення у яких є посадова особа. Також потрібно зауважити, що у розвитку законодавства простежується тенденція до збільшення кількості таких складів, оскільки при проведенні економічних і політичних реформ великого значення набувають зміцнення дисципліни у сфері управління та підвищення відповідальності посадових осіб за виконання своїх обов\'язків. Водночас чинний КпАП не містить норми, яка б давала визначення поняття посадової особи, що негативно впливає на діяльність правоохоронних органів. Таке визначення повинно бути закріплено у Кодексі України про адміністративні проступки, у своїй основі воно повинно співпадати з визначенням поняття службової особи, закріпленим у ст. 364 Кримінального кодексу України, хоча, на думку деяких фахівців, у ньому доцільно передбачити і деякі особливості, характерні лише для виконання владних повноважень у сфері виконавчої діяльності.