ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Генезис правового забезпечення діяльності митних органів у сучасних умовах

Оцінюючи, в свій час, структуру й основні положення тоді ще проекту нині чинної редакції МК України, заступник Генерального секретаря ВМО пан П\'єр Бене у своєму офіційному висновку зазначив: „Безперечним є те, що для успішної роботи митної службинеобхідно створити такі умови, які б дали можливість товарам вільно переміщуватися при збереженні відповідних напрямів здійснення належного контролю. Виходячи з цього, на мою думку, у Вашому кодексі наголоси відповідних його розділів відповідають вимогами національного та міжнародного законодавства, яких дотримуються сучасні митні служби\" [17, с. 20].

Схвальний відзив на МК України був отриманий і від ХХІ Генерального Директорату Європейської комісії. Характеризуючи загальне спрямування та правові засади кодексу, тодішній керівник цього Директорату пан Джеймс Кур\'є зазначив зокрема: „Розроблення сучасного митного кодексу, який базується на принципах, прийнятих у міжнародній практиці, є кроком вперед у Ваших зусиллях зі створення сучасної митної системи, спроможної забезпечити необхідні надходження до Державного бюджету, захистити суспільство та сприяти розвиткові економіки. За нашою попередньою оцінкою, Ваш кодекс охоплює основні аспекти, що відповідають сучасному митному законодавству\" [17, с. 20–21].

Однак і цей кодекс не позбавлений деяких недоліків про що вже неодноразово зазначалося науковцями та практичними працівниками митної служби України [18, с. 6-18; 19, с. 34–38; 20, с. 3–8; 21, с. 39–43]. У свою чергу, законодавець вніс вже до десяти змін та доповнень у чинну редакцію кодексу. Більш того, до Верховної Ради України вже через два роки після прийняття МК України було подано законопроект, в якому пропонується внести зміни більш ніж у сто статей кодексу, а це становить четверту його частину. Значна частина змін стосується компетенції митних органів. Ця ситуація ще раз свідчить про існування суттєвих недоліків правотворчого характеру у сфері митно-правового регулювання суспільних відносин.

Таким чином, можемо констатувати той факт, що прийняті в свій час нормативні акти стали тим підґрунтям, на якому спочатку була утворена, розбудована, а зараз успішно функціонує та розвивається національна митна система. Вони відіграли суттєву роль у правовому забезпеченні діяльності митних органів як суб\'єктів, що безпосередньо покликані реалізовувати національну митну політику. З огляду на те, що митна політика як складова єдиної загальнодержавної політики є обов\'язковим, невід\'ємним атрибутом суверенної, правової, демократичної держави, стан та ефективність правового забезпечення діяльності системи митних органів має ключове значення в процесі її реалізації. Саме тому система нормативних актів і, в першу чергу, законодавча її частина, які регламентують організацію і діяльність митних органів, їх статус, потребує свого постійного розвитку та удосконалення.

Література:

1. Декларація про державний суверенітет України: прийнята ВР Української РСР 16 липня 1990 р. № 55-ХІІ // ВВР УРСР. – 1990. – № 31. – Ст. 429.

2. Про економічну самостійність Української РСР: Закон УРСР від 3 серпня 1990 р. № 142-ХІІ // ВВР УРСР. – 1990. – № 34. – Ст. 499.

3. Про бюджетну систему УРСР: Закон УРСР від 5 грудня 1990 р. – № 512-ХІІ // http://zakon.rada.gov.ua

4. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16 квітня 1991 р. № 959-ХІІ // ВВР України. – 1991. – № 29. – Ст. 377.

5. Про митну справу в Україні: Закон України від 25 червня 1991 р. // ВВР України. – 1990. – № 31. – Ст. 575.

6. Таможенный кодекс Союза // ВВС СССР – 1991. – № 17. – Ст. 484.

7. О таможенном тарифе: Закон СССР от 1 июня 1991. // ВВС СССР – 1991. – № 17. – Ст. 485.

8. Про організацію діяльності Митного комітету СРСР: указ Президента СРСР від 15 червня 1991 р.

9. Про заходи, пов\'язані з ліквідацією Митного комітету СРСР: наказ МК СРСР від 2 січня 1992 р.

10. Акт проголошення незалежності України: прийнято постановою ВР УРСР від 24 серпня 1991 р. № 1427-ХІІ // ВВР УРСР. – 1991. – № 38 – Ст. 502.

11. Митний кодекс України // ВВР України. – 1992. – № 16. – Ст. 203.

12. Про Єдиний митний тариф: Закон України // ВВР України. – 1992. – № 19. – Ст. 259.

13. Митний кодекс України // ВВР України. – 2002. – № 38–39. – Ст. 288.

14. Каленський М. Митниця має сприяти зовнішній торгівлі та має бути прозорою і прогнозованою // Урядовий кур\'єр. – 4 лютого. – 2003. – С. 3.

15. Пашко П.В. Головне завдання митної служби – це захист економічних інтересів держави // Юридичний журнал. – 2003. – № 1. – С. 7–8.

16. Митний кодекс Європейського Співтовариства: запроваджений постановою Ради ЄС 12 жовтня 1992 р. № 2913/92.

17. Презентація Держмитслужби України в Європейській комісії. Довідкова інформація. – К.: ІАМУ Держмитслужби України, 2002. – 64 с.

18. Додін Є.В. Правові основи митної справи в Україні // Митна справа. – 2004. – № 5. – С. 6–18.

19. Приймаченко Д.В. Провадження у справах про порушення митних правил у новому Митному кодексі потребує удосконалення // Митна справа. – 2003. – № 1. – С. 34–38.

20. Суворкін В.А. Ефективність законотворчої діяльності в боротьбі з митними правопорушеннями // Митна справа. – 2005. – № 4. – С. 3–8.

21. Мазур А.В. До проблеми регламентації митного контролю в новому Митному кодексі України // Митна справа. – 2003. – № 1. – С. 39–43.