ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Використання податковою міліцією автоматизованих інформаційних систем при виявленні та розслідуванні злочинів

Реферат на тему:

Використання податковою міліцією автоматизованих інформаційних систем при виявленні та розслідуванні злочинів

Діяльність податкової міліції щодо виявлення та розслідування злочинів у сфері оподаткування має певні складнощі. Це пов\'язано із використанням різноманітних механізмів незаконного зниження податкових платежів (фіктивні фірми, офшорні компанії, трансферні ціни, вертикально-інтегровані корпорації тощо). З іншого боку, для того щоб доказати факт вчинення злочину у сфері оподаткування, необхідна значна кількість інформації. Щодо цих злочинів, то така інформація, більшою мірою, міститься у різних документах: первинних документах, документах бухгалтерського оформлення; бухгалтерській та податковій звітності. Значна кількість інформації про зміст і характер виконаних фінансово-господарських операцій подається у документах, що відображають рух грошових коштів і товарів (продукції).

Проблема створення та формування автоматизованих обліків у діяльності органів державної податкової служби була предметом наукових досліджень окремих авторів [1 ]. У цих роботах розглядаються загальні проблеми створення автоматизованих облікових систем та питання технічного і програмного забезпечення. Особливості використання податковою міліцією інформаційно-пошукових систем та в цілому інформаційно-довідкове забезпечення не знайшли належного відображення у наукових дослідженнях криміналістів та залишаються майже невивченими. Існують лише окремі публікації, що стосуються проблематики інформаційного забезпечення процесу виявлення та розслідування злочинів, які входять до підслідності податкової міліції та в цілому аналітичної роботи цього правоохоронного органу [2 ].

Виходячи з наведеного, метою нашого дослідження є аналіз окремих існуючих інформаційних систем (АРМ \"Таможня, АРМ \"КРП\" та ін.) щодо використання їх у процесі виявлення, розслідування злочинів, підслідних податковій міліції. На підставі отриманих результатів буде сформована теоретична модель організації роботи підрозділів податкової міліції щодо використання окремих інформаційних ресурсів у ході їх оперативно-розшукової та криміналістичної діяльності.

При виявленні та розслідуванні злочинів підрозділами податкової міліції найчастіше використовуються такі інформаційні системи, бази даних і програмні комплекси: 1) АРМ \"Облік платників податків – юридичних осіб\"; 2) АРМ \"Реєстрація платників ПДВ – юридичних осіб\"; 3) АіС \"Державний реєстр фізичних осіб – платників податків\"; 4) АіС \"Облік податків і платежів\"; 5) АіС \"Галузь\"; 6) АіС \"Пільги\"; 7) АРМ \"Аудит – контрольна робота ДПА\"; 8) АРМ \"Реєстрація та контроль касових апаратів\"; 9) ПК \"Звіт\"; 10) АРМ \"Митниця\"; 11) АРМ \"AUTO\"; 12) АРМ \"Земля\"; 13) АРМ \"Фіктивні суб\'єкти підприємницької діяльності\"; 14) АРМ \"Патент\"; 15) АРМ \"Реєстр відкритих та закритих розрахункових рахунків\"; 16) АРМ \"Реєстр втрачених та викрадених паспортів\" та ін.

З метою належного контролю за суб\'єктами зовнішньоекономічної діяльності податковою міліцією ефективно використовуються можливості автоматизованого програмного комплексу АРМ \"Митниця\". Безпосереднє ведення автоматизованого обліку, збір та накопичення необхідної інформації здійснюють регіональні підрозділи митної служби. Це пов\'язано з тим, що контроль за здійсненням операцій щодо експорту та імпорту товарів (робіт, послуг) покладено на Державну митну службу України. Такий програмний комплекс дозволяє здійснювати контроль за характером і змістом зовнішньоекономічної діяльності суб\'єктів підприємництва та сплатою відповідних податків, зборів інших платежів. Так, з використанням можливостей автоматизованих систем були проаналізовані дані обліку однієї з митниць. Перевіркою встановлено, що значна кількість товарів, що ввозилися із-за митних кордонів України, були оформлені на громадян, які користувалися пільгами. Окремими з них ввозилися значні партії товарів (300 т курячих ніжок, 17500 коробок чаю тощо) [3 ].

Джерелом інформації про виконані зовнішньоекономічні операції є дані первинних документів, що надаються суб\'єктами підприємництва при проходженні митних процедур: вантажна митна декларація, договори (контракти) про зовнішньоекономічну діяльність, дорожні відомості, сертифікати продукції, специфікації, товарно-транспортні накладні тощо.

Ведення АРМу \"Митниця\" здійснюється за двома напрямами: 1) експортними операціями; 2) імпортними операціями. Програмний комплекс за імпортними операціями стосовно покупця вміщує таку інформацію: 1) статистичний код продукції (товару); 2) найменування товару; 3) юридична адреса; 4) назва товару, що імпортується; 5) одиниця виміру товару; 6) кількість, вага, ціна; 7) дата та номер договору (контракту), на підставі якого здійснювалося постачання товару; 8) дата операції; 9) мета ввезення товару.

Окремо в програмному комплексі міститься інформація щодо покупця за імпортними операціями: 1) найменування; 2) найменування митниці, яка здійснювала митні процедури; 3) дата здійснення зовнішньоекономічної операції; 4) держава імпорту; 5) вид митної операції; 6) код товару; 7) юридична адреса продавця; 8) код банку; 9) найменування банківської установи, яка обслуговує імпортера; 10) дані про брокерські послуги; 11) митні платежі; 12) вид оплати здійсненої зовнішньоекономічної операції.

За експортними операціями програмний комплекс містить таку інформацію:

а) щодо продавця товару: 1) код продавця; 2) найменування; 3) юридична адреса; 4) назва товару; 5) одиниця виміру, кількість, ціна; 6) номер та дата документа, на підставі якого здійснювалась зовнішньоекономічна операція;

б) щодо покупця товару: 1) найменування; 2) юридична адреса; 3) митниця, яка здійснювала митні процедури; 4) дата здійснення зовнішньоекономічної операції; 5) митні збори та інші податкові платежі, внесені суб\'єктом зовнішньоекономічної діяльності; 6) код товару; 7) дані про банківську установу; 8) код валюти; 9) держава експорту;10) код брокера, який здійснював брокерське обслуговування тощо.

Обмін інформацією між податковою та митною службою здійснюється за допомогою інформаційних каналів. Відділом контролю у сфері зовнішньоекономічної діяльності та оподаткування нерезидентів проводиться накопичення та аналіз інформації: 1) про результати у сфері зовнішньоекономічної діяльності; 2) валютні декларації; 3) про стан податкової заборгованості підприємств, що здійснюють зовнішньоекономічні операції; 4) про застосовані санкції; 5) про операції з давальницькою сировиною; 6) дані про доходи і майно, що знаходяться за межами України.

Для контролю за товарними та фінансовими потоками деякий час (з 1996 р. до 2001 р.) підрозділами податкової міліції здійснювалось ведення АРМу \"КРП\" („Контроль реалізованої продукції\"). Метою створення цього програмного комплексу було виявлення та профілактика правопорушень у сфері оподаткування, вчинених шляхом приховування та заниження об\'єктів оподаткування. У цьому АРМі проводилися накопичення інформації про факти реалізації ліквідної продукції окремими суб\'єктами підприємництва (наприклад, Лисичанським содовим заводом, який здійснює реалізацію соди та є монополістом у цій сфері). Інформація з районного рівня через ДПА областей відправлялася до центрального банку даних (ДПА України), де вона відсортовувалася за назвами, кількістю, вартістю придбаної продукції і поверталася до податкових органів районного рівня для використання у аналітичній роботі. Таку інформацію можна було застосовувати під час вибору суб\'єкта підприємництва для наступного податкового контролю, для проведення документальних перевірок, перевірки взаєморозрахунків з постачальниками продукції тощо. Джерелом інформації були первинні документи про відвантаження товару. У цьому програмному комплексі відображалась інформація про: 1) найменування суб\'єкта підприємництва – покупця товару (продукції); 2) юридична адреса; 3) код підприємства; 4) найменування товару; 5) кількість, ціна; 6) форма оплати.