ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Використання матеріалів експертних закладів у профілактичній роботі

Наприклад, з метою розробки профілактичних заходів можуть бути використані дані про спосіб здійснення злочину, застосування технічних засобів, що містяться у висновку експерта.

Встановлення обставин, що сприяли злочину, який розслідується, повинне проводитися слідчим і судом на підставі всіх матеріалів справи. Тому, оцінюючи відомості, що містяться у висновку або повідомленні експерта, необхідно зіставляти з іншими матеріалами справи, що характеризують обставини, які сприяли цьому злочину. Таке зіставленняі загальна оцінка є кінцевим критерієм для вирішення питання про те, які з відомостей і рекомендацій, повідомлених експертом, необхідно використовувати при підготовці подання (окремої ухвали). У профілактичному документі експерта може йтися про такі обставини, які в цьому випадку злочину (правопорушенню) не сприяли, але можуть сприяти скоєнню інших подібних злочинів (правопорушень). Якщо оцінка цих обставин показує, що вони належать до криміногенних факторів, то це не повинно залишитися поза увагою, хоча слідчий (суд) звертається до конкретної справи з поданням (окремою ухвалою) щодо обставин, які сприяли злочину чи правопорушенню, що розглядається.

8. Ефективність профілактичної роботи в багатьох випадках залежить від рівня рекомендацій з усунення обставин, що сприяли правопорушенням. Експертами такі профілактичні рекомендації часто даються з урахуванням відомостей, отриманих з інших справ. Вони не впливають на вирішення конкретної справи, і, разом з тим, не підлягають передчасному розголошенню з тактичних причин. Оцінюючи таку профілактичну рекомендацію, необхідно вирішувати питання, чи підлягає вона розголошенню, чи може знаходитися серед матеріалів, які приєднуються до кримінальної справи, ураховуючи, що всі матеріали повинні пред\'являтися обвинуваченому й іншим учасникам процесу. У Постанові № 10 від 1 грудня 1983 року зі змінами, внесеними Постановою \"Про застосування процесуального законодавства при розгляді цивільних справ у суді першої інстанції\" від 3 квітня 1987 року, Пленум Верховного Суду зазначав про необхідність при розгляді цивільних справ судами більше уваги приділяти виявленню причин і умов, що сприяли скоєнню правопорушень. Залучаючи при складанні окремих ухвал матеріали судових експертиз, зокрема, рекомендацій експерта з питань профілактики правопорушень, необхідно також вирішити питання про можливість оголошення ухвали, для якої ці відомості були використані. Ухвала, у якій містяться технічні подробиці про спосіб здійснення правопорушення (наприклад, розпечатування пломб), повідомлення експерта, оголошувати недоцільно. У випадку, коли оголошення окремої ухвали визнано недоцільним, суд, як вказує Пленум, оголошує в судовому засіданні про винесення їм такої ухвали.

9. Передумовами підвищення ефективності подань і окремих ухвал є їх законність, об\'єктивність, повнота, обґрунтованість матеріалами справи. Ефективність залежить також від правильного і конкретного відображення в цих документах криміногенних факторів, зокрема тих конкретних порушень правил оформлення документів, які були зазначені експертами.

Оцінюючи пропозиції експерта, необхідно визначити, наскільки вони реальні та економічно доцільні. У деяких профілактичних рекомендаціях експертів пропонується, наприклад, заборонити виписку документів на папері, що просвічується, оскільки на ній можливе, з метою підробки, перемальовування підписів через просвічування. Керівник закладу, куди направлено подання з такою рекомендацією, не може заборонити використання стандартних типографських бланків документів, віддрукованих на такому папері в державних типографіях з дотриманням усіх існуючих вимог. Мабуть, не можна визнати реальним і економічно доцільним проведення у великому обсязі таких заходів, не враховуючи ті можливості, які існують для використання різних сортів паперу при виготовленні бланків документів.

10. Оцінюючи встановлений експертами криміногенний фактор і його рекомендацію в тих випадках, коли відсутнє посилання на нормативний акт, порушення якого експерт зафіксував, потрібно перевірити, чи дійсно встановлено відповідне правило, про порушення якого говориться. Необхідно звернутися за відповідним роз\'ясненням до спеціалістів або витребувати відповідний нормативний акт і, лише пересвідчившись у його порушенні, включати таку констатацію в подання (окрему ухвалу). Наприклад, у деяких висновках і повідомленнях кваліфікується як порушення факт виконання підписів у документах через копіювальний папір. Такі підписи в документах часто погано помітні, змазані, можливість їх виконання полегшує підробку шляхом перемалювання через копіювальнийпапір. Але не для всіх категорій документів існує заборона виконання підписів через копіювальний папір. Тому перед тим, як ставити питання про наявність порушення, необхідно, оцінюючи викладене експертом, пересвідчитись, що для цієї категорії документів така заборона існує. В іншому випадку може говоритися про мотивовану рекомендацію з метою введення такої заборони.

11. Комплексне дослідження з метою встановлення криміногенних факторів часто проводиться одним спеціалістом, який володіє відповідними знаннями в суміжних галузях. Оцінюючи документ, у якому викладені результати таких досліджень, необхідно, виходячи з відомостей про освіту експерта, його спеціалізації і стажу роботи, посилань на нормативні акти, визначати, чи дійсно експерт володіє комплексом необхідних спеціальних знань. Будь-які сумніви повинні бути націлені на додаткове вивчення встановлених криміногенних факторів і рекомендацій щодо їх усунення, що дозволить правильно вирішити питання про зміст і напрям подальших профілактичних заходів.

У практиці експертих закладів мають місце випадки, наприклад при проведенні великої кількості експертиз документів у справах про викрадення державної власності, коли експерти в багатьох висновках фіксують обставини, що полегшують здійснення викрадень. Часто за кожною з експертиз відзначаються однотипні обставини, але щодо різних документів, які досліджуються. Оцінюючи відомості, подані експертами, необхідно згрупувати їх для того, щоб узагальнені і систематизовані відомості могли бути зіставлені з іншими матеріалами справи і дозволили найбільш ефективно без повторів використати їх при підготовці подання (окремої ухвали).

12. Якщо інформація за погодженням з органом, який призначив експертизу, направляється для реалізації безпосередньо у відповідне відомство або організацію, то копія такого документа повинна направлятися особі або органу, який призначив експертизу. Оцінюючи відомості, що містяться в документі експерта, необхідно співставити їх з іншими відомостями з профілактики правопорушень, які є в розпорядженні слідчого і суду. Це дозволить визначити правильність і повноту запропонованих експертом заходів, вирішити питання про доцільність додаткового внесення подання (окремої ухвали), його змісту й адресата. Приймаючи рішення про необхідність внесення подання (окремої ухвали) з того ж питання, а, можливо, і тому ж адресату, до якого звертається експерт, слід вияснити, чи не були раніше вжито необхідних профілактичних заходів щодо листа експертного закладу. Якщо вжитих заходів недостатньо, то, можливо, доцільно звернутися до вищої організації з метою більш оперативного й ефективного реагування. Необхідно враховувати і профілактичні заходи, які іноді застосовуються після проведення інвентаризацій, ревізій, висновків різних інспекцій тощо.

13. Інформацію експерта з питань профілактики правопорушень необхідно брати до уваги і в тому випадку, коли кримінальна справа закрита, оскільки обставини, що полегшують скоєння злочинів, не усунені.

14. Якщо в межах, відведених для проведення експертизи, профілактична робота в повному обсязі не може бути здійснена, необхідно вияснити, чи будуть найближчим часом встановлені факти після експертизи, викладені в окремому повідомленні (листі) або повідомлені тільки після проведення додаткового дослідження (вивчення).