ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Визначення розміру податкових зобов’язань методом економічного аналізу

Південна МДПІ у м. Кривому Розі 04.10.2002 р. прийняла податкове повідомлення-рішення 0001642301/0 про визначення податкового зобов\'язання з податку на прибуток методом економічного аналізу: основний платіж – 354 000 грн., штрафні санкції – 35 400 грн.

Загальна сума податкового зобов\'язання визначена у вказаному податковому повідомленні-рішенні на підставі акта документальної перевірки від 27.09.2002 р.

При визначенні податкових зобов\'язань за непрямим методом МДПІ використовувала метод економічного аналізу, який базується на взаємозв\'язку і взаємозалежності різних економічних показників (валові доходи, валові витрати та інше) і застосовується для оцінки таких елементів податкової бази:

– приросту активів платника податків, який визначається шляхом перевірки наявності та порівняння активів у процесі провадження господарської діяльності такого платника податків;

– обсягів реалізації та придбання продукції, які можуть також розраховуватися на підставі аналізу інвентаризації запасів цієї продукції на початок та кінець звітного періоду.

ПП „Іва\" відмовилося узгодити податкове зобов\'язання, оскарживши згадані податкові повідомлення-рішення в адміністративному порядку.

Південна МДПІ у м. Кривому Розі звернулася до господарського суду Дніпропетровської області з позовом про визнання податкових зобов\'язань ПП „Іва\" з податку на прибуток у сумі 389 400 грн., в тому числі фінансові санкції у розмірі 35 400 грн за непрямими методами.

Рішенням господарського суду Дніпропетровської області від 31.10.2003 р. (суддя Кеся Н. Б.) у задоволенні позовних вимог відмовлено.

Рішення суду мотивоване тим, що позивач не довів суду наявність обставин, визначених у підпункті 4.3.1 пункту 4.3 статті 4 Закону України „Про порядок погашення зобов\'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами\", які давали йому підстави застосовувати непрямі методи визначення сум податкових зобов\'язань.

Крім того, позивачем у порушення приписів вказаного Закону не було надано обґрунтованого рішення керівника органу державної податкової служби про застосування непрямих методів визначення сум податкових зобов\'язань із визначенням підстав його прийняття.

За апеляційною скаргою Південної МДПІ у м. Кривому Розі Дніпропетровський апеляційний господарський суд переглянув рішення господарського суду Дніпропетровської області від 31.10.2003 р. в апеляційному порядку і постановою від 25.03.2004 р. залишив його без змін через ті ж підстави.

Південна МДПІ у м. Кривому Розі подала до Вищого господарського суду України касаційну скаргу на постанову Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 25.03.2004 р., в якій просить рішення та постанову у даній справі скасувати, позовні вимоги задовольнити, мотивуючи касаційну скаргу доводами про неправильне застосування судом норм матеріального права, а саме: підпунктів 4.3.1, 4.3.2 пункту 4.3 статті 4; підпункту 19.3.6 пункту 19.3 статті 19 Закону України „Про порядок погашення зобов\'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами\" та Методики визначення сум податкових зобов\'язань за непрямими методами.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом першої та апеляційної інстанції, рішення керівника органу державної податкової служби про застосування непрямих методів визначення сум податкових зобов\'язань не приймалось, а акт перевірки, за результатами якого було донараховано податкове зобов\'язання за непрямими методами, взагалі не містить будь-яких посилань щодо необхідності застосування непрямих методів для визначення суми податкового зобов\'язання.

У підпункті 4.3.4 пункту 4.3 статті 4 цього Закону зазначено, що застосування непрямого методу для визначення податкових зобов\'язань платників податків у випадках, не передбачених цим пунктом, не дозволяється.

Беручи до уваги встановлені судом першої та апеляційної інстанції обставини справи щодо відсутності випадків, визначених у пункті 4.3 статті 4 Закону України „Про порядок погашення зобов\'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами\" для визначення суми податкового зобов\'язання за непрямими методами, судова колегія вважає, що судові рішення у даній справі прийняті відповідно до вимог вказаного Закону, є обґрунтованими та законними.

Керуючись статтями 1117, пунктом 1 статті 1119, статтею 11111 Господарського процесуального кодексу України, Вищий господарський суд України постановив: рішення господарського суду Дніпропетровської області від 31.10.2003 р. та постанову Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 25.03.2004 р. у справі № 37-17/114 господарського суду Дніпропетровської області залишити без змін, а касаційну скаргу Південної МДПІ у м. Кривому Розі – без задоволення.

Аналіз роботи податківців показує, що застосування непрямих методів на практиці має багато перешкод. У більшості випадків це трапляється в результаті недбалого відношення керівництва і робітників податкових підрозділів. Крім професій проведення перевірки підприємців, Закон передбачає суворе дотримання умов застосування непрямих методів. Застосування будь-яких непрямих методів із порушенням законодавства унеможливлює застосування результатів перевірки. За такими матеріалами немає кримінальної, адміністративної та іншої перспективи, а також відшкодування донарахованих сум державі.

Таким чином, можна зробити висновок, що в цілому застосування непрямих методів в Україні є доцільним і виправданим, але без усунення вищевказаних проблем буде малоефективним.

Література:

1. Про порядок погашення зобов\'язань платників податків перед бюджетами і державними цільовими фондами: Закон України від 21.12.2000 р. № 2181 -III (зі змінами і доповненнями).

2. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000 р. № 2121-111 (зі змінами і доповненнями).

3. Про затвердження Методики визначення сум податкових зобов\'язань по непрямих методах: Постанова КМ України від 27.05.2002 № 697.

4. Методичні рекомендації визначення сум податкових зобов\'язань по непрямих методах, затверджених Наказом Державної податкової адміністрації України від 05.07.2002 р. № 312/ДСК

5. Іванов Ю. Непрямі методи: побоювання були недаремні // Бухгалтерія. – 2002. – № 24/12 (491/12). – С. 30–35.

6. Вахітов Р., Репа А. Непрямі методи визначення податкових зобов\'язань. Дебет-кредит // Школа бухгалтера. – 2002. – № 36. – С. 38–40.

7. Непрямі методи – у дії // Репортер. – 2004. – № 176.