ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Видатки бюджету як одне із головних джерел фінансування медичних закладів (правові форми фінансування охорони здоров’я)

При плануванні видатків на охорону здоров\'я враховують переважно кількість ліжок та число лікарів амбулаторно-поліклінічного обслуговування. У свою чергу, ці два показники визначаються з урахуванням хворих, які зверталися за допомогою в минулому (кількості хворих, які були госпіталізовані, обороту ліжок) [5].

Кожна із статей кошторису витрат має однорідну групу витрат, передбачених бюджетною класифікацією. Наведемо основні статті кошторису витрат, встановлені бюджетною класифікацією.

Стаття 1. Заробітна плата. У цю статтю зараховуються всі витрати на оплату заробітної плати відповідно до посад, встановлених окладів і ставок з урахуванням учених ступенів, наукових звань, професійних категорій, присвоєних атестаційними комісіями або розцінками на роботи, як штатним працівникам так і тим, що працюють за сумісництвом. Згідно з цією статтею робляться також доплати за виконання різноманітних робіт, наприклад, оплата роботи консультантів у лікувальних закладах.

Стаття 2. Нарахування на заробітну плату. За цією статтею плануються і враховуються відрахування до Пенсійного фонду України та відрахування на соціальне страхування працівників з фонду заробітної плати згідно зі статтею 1. Нарахування на заробітну плату робляться в розмірі 37 % від фонду заробітної плати, які потім розподіляються: Пенсійному фонду – 88 %, органам соціального страхування – 12 % від нарахованої суми.

Стаття 3. Канцелярські та господарські витрати. На цю статтю відносяться такі видатки: придбання канцелярських приналежностей, витрат по публікаціях, абонементна плата за телефони й телетайпи, оплата міжміських переговорів, витрати на придбання довідкової та періодичної літератури, оплата за позавідомчу охоронну та охоронно-пожежну сигналізацію, оренда приміщень, оплата за водопостачання, каналізацію, освітлення та опалення.

Стаття 4. Відрядження та службові поїздки. Витрати цієї статті складаються з оплати проїзду, добових і квартирних при службових відрядженнях адміністративно-управлінського персоналу; витрати на придбання проїзних квитків на внутрішньоміський транспорт для працівників, діяльність яких пов\'язана з роз\'їздами по місту. За цією ж статтею проводиться оплата надбавок до заробітної плати, „підйомних\", якщо фахівці запрошуються з інших регіонів. Але на цю статтю не відносяться видатки, пов\'язані з оплатою відряджень на наукові конференції, семінари, симпозіуми та інші поїздки з науковою метою – вони будуть віднесені на статтю 18.

Стаття 9. Витрати на харчування. За цією статтею робляться витрати на харчування в лікувальних установах галузі охорони здоров\'я.

Стаття 10. Придбання медикаментів та перев\'язувальних засобів. Як правило, витрати за цією статтею передбачаються лише в стаціонарах лікарень, поліклініках, оздоровпунктах, жіночих консультаціях, будинках дитини. Крім медикаментів і перев\'язувальних засобів за цією статтею купуються кров і плазма для переливання, бактерійні препарати, хімічні реактиви і хімічний посуд для проведення аналізів, оплату донорів, включаючи харчування.

Стаття 12. Придбання устаткування й інвентарю. Виділення коштів з бюджету на придбання устаткування й інвентарю проводиться за встановленими економічними нормами, які розраховуються разом із статтею 16 у процентному відношенні від вартості основних фондів установ за даними останнього річного звіту.

Стаття 14. Придбання м\'якого інвентарю та спецодягу. За даною статтею кошти витрачаються на придбання постільної білизни для стаціонарів лікарень, спецодягу для персоналу та хворих у лікарнях, для персоналу всіх установ охорони здоров\'я.

Стаття 15. Державні капітальні вкладення. Кошти даної статті призначаються на оплату робіт по будівництву нових об\'єктів, придбання й монтажу устаткування, реконструкції будинків, споруд і устаткування. Витрати проводяться лише за наявності проектно-кошторисної документації, затвердженої у встановленому порядку.

Стаття 16. Капітальний ремонт будинків і споруд. Капітальний ремонт об\'єктів у межах відпущених асигнувань (див. ст. 12) проводиться за наявності технічної документації – дефектних актів, що визначають обсяг і вартість ремонтів і актів виконаних робіт, які підтверджують фактичне виконання. Кошти даної статті можуть бути використані на поліпшення благоустрою та реконструкцію об\'єктів.

Стаття 18. Інші витрати.

Розміри видатків за кожною статтею кошторису встановлюються шляхом використання норм та нормативів – галузеві показники, економічні нормативи, вартісні та натуральні нормативи, вартісні та натуральні технічні норми. За своїми юридичними властивостями норми поділяються на обов\'язкові та розрахункові (факультативні). Обов\'язкові норми встановлюються актами вищих органів державної влади та управління і не підлягають зміні. Деякі автори називають обов\'язкові норми нормативами. Нормативи, на відміну від розрахункових норм, не мають безпосереднього зв\'язку з одиницею нормування, а встановлюються правовими актами. До них належать: ставки заробітних плат, нарахування на заробітну плату (відрахування до Пенсійного фонду України та на соціальне страхування) та інші.

Розрахунковими нормами є середні витрати на розрахункову одиницю. Ці норми визначаються за погодженням з фінансовими органами. При їх визначенні обов\'язково враховуються конкретні умови, які склалися в даній бюджетній установі [3].

Кошторис фінансування закладів охорони здоров\'я основується на показниках: по стаціонару – за кількістю ліжок і ліжко–днів, по поліклініках – кількістю лікарських відвідувань. Система заробітної плати – за категоріями лікарів, середнього і молодшого медичного персоналу, адміністративно-управлінського і обслуговуючого персоналу [4, с. 282]

Фінансування послуг з охорони здоров\'я на загальнодержавному та місцевому рівнях є складовою бюджетного процесу.

Міністерство фінансів розпочинає перший етап розробки проекту державного бюджету, виходячи з попередніх проектів зведеного та Державного бюджетів України. Під час цієї роботи розраховується потреба в асигнуваннях на охорону здоров\'я як на національному, так і на місцевому рівнях.

Згідно зі статтею 49 Конституції України, охорона здоров\'я повинна забезпечуватися державним фінансуванням відповідних соціально-економічних, медико-санітарних, оздоровчо-профілактичних програм. Бюджетним фінансуванням повинні забезпечуватися послуги лікувально-профілактичних закладів [1].

Суть цього етапу розробки бюджету полягає у визначенні обсягу необхідного фінансування, в основі якого лежать відповідні показники діяльності мережі лікувально-профілактичних установ.