ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Взаємодія правоохоронних органів України щодо адміністративно-правової протидії нелегальній імміграції

Сюди можна віднести Інструкцію від 28.03.1994 р. Державного комітету у справах охорони державного кордону України „Про взаємодію та розмежування функцій щодо здійснення контролю на державному кордоні\", яка передбачає, що при виконанні своїх функціональних завдань у пунктах пропуску та поза ними, підрозділи зазначених в Інструкції міністерств та відомств взаємодіють з метою виявлення і затримання порушників кордону, протидії нелегальній імміграції та іншим правопорушенням на кордоні, контрабандному та незаконному переміщенню через кордон товарів та інших предметів з порушеннями чинного законодавства.

Напрямами реальної взаємодії є розробка та здійснення узгоджених заходів щодо запобігання, виявлення і розкриття порушень чинного законодавства з імміграційних, прикордонних і митних питань, протидії організованій нелегальній імміграції, контрабандному та незаконному переміщенню через кордон товарів та інших предметів.

Серед найважливіших спільних нормативних актів МВС України та інших міністерств і відомств України можна назвати:

– наказ Адміністрації державної прикордонної служби України, Міністерства внутрішніх справ України № 742/1090 від 15.10. 2004 р. „Про затвердження Інструкції про порядок взаємодії між органами охорони державного кордону Державної прикордонної служби України та органами внутрішніх справ України при передаванні затриманих ними іноземців та осіб без громадянства\" [3].

Даний документ прийнятий з метою врегулювання порядку передавання затриманих органами Державної прикордонної служби України та органами внутрішніх справ України іноземців та осіб без громадянства, які порушили вимоги законодавства України про державний кордон, правовий статус іноземців та осіб без громадянства, які були затримані: органами внутрішніх справ України – у контрольованих прикордонних районах під час спроби або після незаконного перетинання державного кордону; органами ДПС України – поза межами контрольованих прикордонних районів за порушення законодавства України про правовий статус іноземців та осіб без громадянства; органами внутрішніх справ України та органами ДПС України під час спільного несення служби як у межах контрольованих прикордонних районів, так і поза ними за порушення законодавства України про правовий статус іноземців та осіб без громадянства.

Передавання затриманих правопорушників органами ДПС України до органів внутрішніх справ України (або навпаки) здійснюється протягом однієї доби з моменту адміністративного затримання.

– наказ від 09.01.1997 р. № 3/1/2/5/2/2 „Про затвердження Інструкції про порядок використання правоохоронними органами можливостей НЦБ Інтерполу в Україні у попередженні, розкритті та розслідуванні злочинів\" Міністерству внутрішніх справ України, Генеральній прокуратурі України, Службі безпеки України, Державному комітету у справах охорони державного кордону України, Державній митній службі, Державній податковій адміністрації України (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26.02.1997 р. за № 54/1858) дає змогу використовувати правоохоронними органами можливості НЦБ Інтерполу в Україні щодо боротьби з нелегальною імміграцією.

Значно посилило роботу щодо адміністративно-правової протидії нелегальній імміграції створення у структурі Міністерства внутрішніх справ України, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2002 р. № 844 Державного департаменту у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб.

Державний департамент у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб МВС України у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, а також нормативними актами МВС України [4].

Ще одним документом, покликаним значно посилити взаємодію правоохоронних органів та органів міграційних служб щодо адміністративно-правової протидії нелегальній імміграції був спільний наказ Міністерства внутрішніх справ України та Державного комітету у справах охорони державного кордону України від 29 липня 2002 року № 723/435. Він прийнятий з метою вдосконалення обліку нелегальних іммігрантів і причетних до нелегальної імміграції осіб відповідно до законів України „Про правовий статус іноземців\", „Про державний кордон України\", „Про міліцію\", „Про Прикордонні війська України\", Кримінального кодексу України, Кримінально-процесуального кодексу України, Кодексу України про адміністративні правопорушення, постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 1995 року № 1074 „Про Правила в\'їзду іноземців в Україну, їх виїзду з України і транзитного проїзду через її територію\".

Даний наказ покликаний забезпечити повноту реєстрації іноземців, затриманих за порушення режиму державного кордону України, прикордонного режиму, порядку перебування в Україні і транзитного проїзду через її територію, а також осіб, затриманих за незаконне переправлення іноземців через державний кордон України, порушення порядку оформлення для них документів на право перебування в Україні та порядку надання їм житла, транспортних засобів чи інших послуг, якісне оформлення облікових матеріалів на них та своєчасне подання цих матеріалів до управлінь (відділів) оперативної інформації при МВС, ГУМВС, УМВС, УМВСТ [5].

Нелегальна імміграція та транспортування людей через кордон, особливо зв\'язки останньої з транспортуванням наркотиків та зброї, є предметом діяльності Служби безпеки України.

З метою організації та координації відповідної роботи на каналах нелегальної імміграції СБУ у другій половині 1998 р. було вжито ряд додаткових організаційних заходів, спрямованих на підвищення ефективності протидії злочинним проявам у цій сфері. Зокрема, в результаті реалізації інформації у 1998 р. виявлено та локалізовано близько 50 каналів нелегального перетинання кордону, припинено дії 17 його організаторів, 99 переправників і посібників з-поміж іноземців і громадян України [6].

Органи Служби безпеки України та посадові особи Прикордонних військ України [7] при в\'їзді іноземця на територію України мають право перевіряти паспортний документ, що підтверджує громадянство іноземця або посвідчує особу без громадянства, виданий уповноваженим органом іноземної держави або статутною організацією ООН, дає право виїзду за кордон і визнаний Україною. Спільно з Міністерством закордонних справ України та органами внутрішніх справ України контролюють дотримання іноземцями вказаних Правил, приймають рішення щодо заборони в\'їзду іноземців на територію України, а також щодо продовження терміну заборони в\'їзду.

У протидії нелегальній імміграції, виконуючи свої специфічні обов\'язки, задіяна й митна служба України.

Серед установ, робота яких безпосередньо пов\'язана з регулюванням міграційних процесів, треба назвати також Міністерство закордонних справ України і, в першу чергу, його Консульське управління. Оскільки транспортування іммігрантів є щонайменше двосторонньою, а в більшості випадків – багатосторонньою проблемою, міжнародна координація зусиль щодо боротьби з нею є необхідною умовою успіху. Крім розвитку міжнародного співробітництва, консульські установи МЗС України займаються безпосередньо видачею віз, документуванням, наданням консультацій як іноземцям, які прибувають в Україну, так і українським громадянам за кордоном, певна частина яких опиняється в зарубіжних країнах у результаті контрабанди людьми.

Більшість із названих центральних органів виконавчої влади мають свої підрозділи на місцях, де якраз і відбувається основна робота щодо протидії нелегальній імміграції. Вона здійснюється у тісній співпраці з місцевими органами влади, правоохоронними органами усіх рівнів та органами місцевого самоврядування. На сьогодні така співпраця є особливо важливою, а інколи – навіть і вирішальною, оскільки можливості фінансування відповідних заходів з державного бюджету вкрай обмежені, існує серйозна потреба їхньої підтримки з боку місцевих бюджетів.