ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Взаємодія податкової міліції з іншими державними органами України у сфері протидії податковим правопорушенням

– здійснення заходів щодо встановлення осіб, які переховуються від слідства та суду;

– проведення спільних операцій по затриманню осіб, які розшукуються.

4. Удосконалення правової бази щодо протидії злочинності у сфері оподаткування:

– спільне вивчення практики діяльності правоохоронних органів щодо протидії скоєння злочинів та розробка відповідних рекомендацій;

– аналіз практики та обмін інформацією про застосування нормативних актів у сфері правоохоронної діяльності;

– узгодження з іншими правоохоронними органами проектів змін до чинного законодавства та законопроектів щодо удосконалення та підвищення ефективності діяльності правоохоронних органів.

Значної матеріальної шкоди державі наносять випадки контрабандного ввезення товарів (продукції) на митну територію України. Порядок взаємодії підрозділів Державного комітету по охороні державного кордону та Державного митного комітету України визначає відповідна Інструкція. Метою взаємодії є об\'єднання можливостей для виявлення, документування та попередження правопорушень, пов\'язаних із незаконним (контрабандним) ввезенням товарів, транспортних засобів, валюти, зброї, наркотичних речовин, культурних та історичних цінностей. Досягненню позитивних результатів діяльності сприяє використання наступних форм взаємодії:

– спільне розташування прикордонних та митних нарядів на окремих напрямах державного кордону (засідка, секрет, контрольний пост, розшукова група, пересувний пост);

– обмін інформацією про наміри та спроби незаконного ввезення товарів та інших предметів контрабандним шляхом;

  • проведення спільних операцій тощо.

Положення Інструкції про взаємодію прикордонних та митних підрозділів, на наш погляд, можуть бути використані у своїй діяльності органами державної податкової служби, зокрема підрозділами податкової міліції. Оперативні підрозділи податкової міліції часто отримують інформацію про суб\'єктів підприємництва та діяльність окремих осіб, які незаконно ввозять на територію України значні партії товарів. Більшою мірою це стосується контрабандного ввезення підакцизних товарів на кордоні з Республікою Білоруссю, Російською Федерацією, Республікою Молдова (тютюнові вироби та спиртні напої, паливно-мастильні матеріали тощо). Значної уваги, зокрема і з боку податкових органів, потребує діяльність \"човникового\" бізнесу щодо ввезення товарів повітряним та морським шляхом. Спільне проведення заходів зазначеними підрозділами з використанням можливостей оперативних підрозділів податкової міліції дозволить більш ефективно виявляти, документувати та попереджувати факти контрабандного ввезення товарів на митну територію України.

Проблемам взаємодії щодо виявлення незаконних фактів ввезення товарів на митну територію України приділяє увагу також Інструкція про взаємодію з питань контрабанди. Зазначений нормативний акт визначає зміст та основні форми взаємодії підрозділів МВС, СБУ, ДМК та Держкомкордону щодо боротьби з правопорушеннями у сфері зовнішньоекономічної діяльності, припинення незаконного вивозу та ввозу наркотичних засобів, сильнодіючих, отруйних, радіоактивних, вибухових речовин, зброї і боєприпасів, культурних та історичних цінностей. Інструкція проводить розподіл функцій правоохоронних та інших органів, які займаються проблемами виявлення та попередження незаконного переміщення товарів через державний кордон України.

Органи державної податкової служби формально не є учасниками діяльності по боротьбі з контрабандою відповідно до положень даної Інструкції. Однак практика свідчить, що податкова міліція часто використовує положення зазначеного нормативного акта та взаємодіє з підрозділами МВС, СБУ, Державного митного комітету, Державного комітету з охорони державного кордону на предмет виявлення порушень податкового та митного законодавства.

Діяльність податкових та митних органів України щодо контролю за сплатою суб\'єктами підприємництва податку на додану вартість та акцизного збору при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності регламентовано відповідним Порядком. Механізм взаємодії митних та податкових органів визначено на виконання ст. 2 Закону України \"Про порядок погашення зобов\'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами\". Спільний наказ визначає зміст взаємодії ДПА та Держмитслужби України у сфері зовнішньоекономічних операцій та розмежовує напрями діяльності даних органів.

Контроль за своєчасністю, достовірністю, повнотою визначення податкових зобов\'язань, сплатою платниками податків, які справляються при ввезенні (пересиланні) товарів на митну територію, наявністю акцизних марок на пляшках (упаковках) алкогольних напоїв та на пачках (упаковках) тютюнових виробів, які відповідно до чинного законодавства підлягають такому маркуванню, здійснюється митними органами.

Податкові ж органи у своїй діяльності здійснюють контроль за виконанням податкових зобов\'язань, погашенням цих зобов\'язань та податкового боргу, які виникають із операцій продажу товарів, ввезених (пересланих) на митну територію України з-за її меж. Контроль щодо наявності марок акцизного збору під час реалізації таких товарів на митній території України здійснюють податкові органи, контрольно-ревізійна служба та органи внутрішніх справ.

Спільними діями митних та податкових органів здійснюється контроль за цільовим використанням на митній території України товарів (предметів), що були ввезені (переслані) з-за меж митного кордону України, територій спеціальних економічних зон або з застосуванням податкових пільг. Якщо під час документальної перевірки, проведеної податковими органами, будуть виявлені факти нецільового використання товарів, ввезених із застосуванням податкових пільг з-за митної території України, податкові органи повідомляють про це митні органи.

Контроль за товарами, які були ввезені на митну територію України та знаходяться під митним контролем або на відповідальному зберіганні, здійснюють митні органи. У зв\'язку із зазначеним, якщо під час документальної перевірки будуть встановлені факти використання або реалізації товарів, що перебувають під митною вартою (на відповідальному зберіганні), податкові органи повідомляють про це митні органи. Встановлення фактичної кількості або проведення експертних досліджень товарів, які знаходяться під митною вартою (на відповідальному зберіганні) здійснюється обов\'язково у присутності представників митних органів. Копії матеріалів, які свідчать про встановлення податковим органом правопорушень у зазначеній сфері, повинні направлятись до митних органів.

Взаємодія щодо протидії правопорушенням у сфері обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів

Дані оперативних підрозділів та узагальнення практики діяльності підрозділів податкової міліції свідчать про поширення правопорушень у сфері обігу підакцизних товарів, зокрема алкогольних напоїв та тютюнових виробів. Зазначене викликано, з одного боку, постійним попитом на дані види товарів (наприклад, у Російській Федерації діє 76 тютюнових фабрик). Більшість із них належить іноземним компаніям, які контролюють до 90 % тютюнового ринку. Обсяг споживання сигарет становить понад 270 млрд. штук за рік. Це майже по 15 шт. сигарет на душу населення. За даними Міністерства охорони Росії палить більше 40 % дорослого населення. В Україні ситуація має аналогічний характер. Щорічне споживання цигарок становить близько 75 млрд. штук (за оцінками спеціалістів, в Україні палить майже 37 % населення). За останній час у тютюнову промисловість вкладено більше 160 млн. доларів іноземних інвестицій.

З іншого боку, даний напрям характеризується складністю виявлення та документування протиправних діянь.

Оскільки виготовлення та реалізація алкогольних напоїв, тютюнових виробів та паливно-мастильних матеріалів належить до надприбуткових видів підприємницької діяльності, то відповідно отримали поширення надходження в торговельну мережу фальсифікованих, неякісних товарів. За даними ГУПМ ДПА України за півроку 2001 р. податковою міліцією було встановлено 530 підпільних цехів, які займались виготовленням контрафактних спиртних напоїв. Останнім часом збільшилась кількість тютюнових виробів, які надходять на територію України контрабандним шляхом. У зв\'язку з цим необхідно вжити заходів щодо призупинення криміногенних процесів у даній сфері.