ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Взаємодія податкової міліції з іншими державними органами України у сфері протидії податковим правопорушенням

Реферат на тему:

Взаємодія податкової міліції з іншими державними органами України у сфері протидії податковим правопорушенням

На податкові органи України покладено виконання значного обсягу завдань щодо виявлення, припинення, профілактики злочинів у сфері оподаткування. Ефективне вирішення зазначених завдань можливо лише при комплексному використанні сил та засобів правоохоронних та контролюючих органів України.

Аналіз ситуації, що склалася у сфері оподаткування та здійснення підприємницької діяльності, свідчить про поширення ухилень від сплати податків та інших правопорушень і необхідність комплексного використання сил та засобів різних державних органів. Правопорушники застосовують складні фінансові схеми для скоєння податкових злочинів, використовують можливості фіктивних суб\'єктів підприємництва. Все це ускладнює процес виявлення та контролю за діяльністю платників податків. Для здійснення контрольної діяльності на належному рівні необхідно використовувати значний обсяг інформації, також і тієї, яка є в розпорядженні інших правоохоронних та контролюючих органів.

Одним із чинників, який впливає на ефективність протидії податковій злочинності, є організація співробітництва, взаємодії та координації діяльності різних державних органів. Практика діяльності свідчить про слабкий рівень організації взаємодії податкової міліції з іншими правоохоронними органами. Як правило, вона має епізодичний характер. В окремих випадках виникає дублювання при виконанні певних контрольних функцій. У цілому даний напрям у діяльності правоохоронних та контролюючих органів України характеризується неузгодженістю дій. На зазначене впливає, перш за все, відсутність належного нормативно-правового забезпечення. Взаємодія окремих підрозділів органів державної податкової служби України знайшла чітку регламентацію в наказі ДПА України \"Про взаємодію підрозділів органів державної податкової служби України при організації контрольно-перевірочної роботи\" від 7 лютого 2000 р. № 49. Нормативне ж забезпечення координації діяльності та взаємодії податкових органів з іншими правоохоронними та контролюючими органами України належним чином не регламентовано.

Центральним органом у організації взаємодії та координації діяльності правоохоронних органів України є Генеральна прокуратура України. На підставі Указу Президента України \"Про вдосконалення координації діяльності правоохоронних органів по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю\" від 12 лютого 2000 р. № 229 на прокуратуру покладено обов\'язки щодо координації діяльності органів прокуратури, внутрішніх справ, Служби безпеки, Державної податкової адміністрації України та ін. Формами здійснення координації діяльності є:

– обмін інформацією з питань боротьби зі злочинністю за окремими запитами або з власної ініціативи;

– проведення нарад керівників правоохоронних органів;

– видання спільних наказів, вказівок, інструкцій, інформаційних листів;

– надання допомоги місцевим органам у боротьбі зі злочинністю;

– поширення позитивного досвіду;

– проведення спільних заходів щодо виявлення, припинення, профілактики злочинів;

– створення слідчо-оперативних груп для розслідування злочинів;

– підвищення кваліфікації співробітників правоохоронних органів тощо

Для розкриття змісту спільної діяльності правоохоронних та контролюючих органів України щодо протидії податковій злочинності необхідно розглянути окремі нормативні акти, які мають відношення до зазначеної проблеми.

Найбільш загальним нормативним документом щодо організації взаємодії та координації діяльності є Інструкція про взаємодію правоохоронних та інших державних органів України у боротьбі із злочинністю Зазначеною Інструкцією визначено основні напрями та форми взаємодії у вирішенні питань боротьби із злочинністю правоохоронних органів України (МВС, СБУ, Державного комітету у справах охорони державного кордону України, Міністерства оборони України, Міністерства юстиції України). Виходячи із тлумачення даного нормативного акта Державна податкова адміністрація України в цілому та податкова міліція, зокрема, не є учасником визначених основних напрямів та форм взаємодії в процесі протидії злочинності. Це викликано, на наш погляд, тим, що на час прийняття зазначеної Інструкції (1994) у функції податкових органів не входило виявлення, розслідування та профілактика злочинів. Однак виходячи із загальних положень даного нормативного акта, органи державної податкової служби мають право в своїй діяльності використовувати можливості механізму взаємодії правоохоронних та інших державних органів.

Спільна діяльність щодо протидії злочинності знаходить безпосередній вираз у таких напрямах взаємодії:

– виявлення, припинення, розкриття та розслідування злочинів;

– профілактика злочинів та інших правопорушень;

– розшук та затримання злочинців, (осіб, які переховуються від слідства та суду);

– удосконалення правової бази у сфері протидії злочинності в цілому та окремих злочинних проявів.

Відповідно до визначених напрямів взаємодії та співробітництва виділяються головні форми проведення спільних дій у сфері протидії злочинності: спільні наради з метою визначення та розгляду найбільш актуальних питань боротьби зі злочинністю; розробка та реалізація спільних планів, програм протидії злочинності в цілому та за окремими напрямами; підготовка та видання відомчих нормативних актів, які регламентують спільну діяльність; створення робочих груп щодо вивчення криміногенної ситуації в цілому в країні та за окремими напрямами; підготовка пропозицій щодо окремих заходів та комплексу дій протидії злочинності тощо. Більш детальніше зміст взаємодії можна розкрити за окремими формами проведення спільних дій.

1. Профілактика ухилень від сплати податків, інших злочинів і правопорушень у сфері оподаткування та здійснення підприємницької діяльності:

– розробка, подання пропозицій до чинних нормативних актів та законопроектів щодо профілактики злочинів та інших правопорушень у сфері оподаткування;

– обмін інформацією між органами, які здійснюють протидію злочинності, про причини та умови, що сприяють скоєнню ухилень від сплати податків та інших злочинів у сфері оподаткування;

– обмін оперативною інформацією, яка може бути використана з метою виявлення, запобігання та профілактики злочинів;

– спільне вивчення стану криміногенної ситуації та розробка заходів щодо профілактики злочинів;

– підготовка, внесення до органів влади та управління пропозицій щодо усунення причин та умов скоєння злочинів.

2. Виявлення, припинення, розкриття та розслідування злочинів:

– інформування інших правоохоронних органів про факти готування або скоєння злочинів;

– визначення спільними наказами форм, порядку взаємодії оперативних, слідчих підрозділів у розкритті та розслідуванні злочинів, а також регламентування дій конкретних підрозділів правоохоронних органів;

– створення спільних слідчо-оперативних груп для розслідування особливо небезпечних злочинів, а також злочинів, скоєних організованими угрупованнями та таких, що мають міжрегіональний і міждержавний характер;

– використання окремих співробітників та спеціалістів у викритті, розслідуванні злочинів, проведенні експертних досліджень для отримання консультацій;

– взаємообмін інформацією оперативно-розшукового, оперативно-довідкового та іншого призначення, яка використовується при виявленні, розслідуванні, профілактиці злочинів;

– створення спільних інформаційних банків даних;

– покладання на конкретних співробітників обов\'язків щодо організації та координації взаємодії з аналогічними підрозділами інших правоохоронних органів.

3. Розшук та затримання злочинців:

– обмін між правоохоронними органами інформацією про осіб, які розшукуються;