ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Боротьба з податковою злочинністю у перше десятиріччя існування органів ДПС України

– проводить серед населення та в засобах масової інформації роз\'яснювальну роботу з питань боротьби з кримінальними ухиленнями від оподаткування;

– вживає заходів щодо попередження і припинення правопорушень у разі звернення громадян або посадових осіб із заявою чи повідомленням про загрозу особистій чи громадській безпеці, або в разі безпосереднього виявлення такої загрози, рятування людей, подання допомоги особам, які її потребують, встановлення і затримання осіб, які вчинили правопорушення, охорони місця події і повідомляє про це в найближчий орган внутрішніх справ.

У цей же період 30 липня 1998 року наказом ДПА України № 374 було затверджено „Положення про слідчі підрозділи податкової міліції органів державної податкової служби\", в розділі другому якого визначено такі завдання:

– всебічне, повне та об\'єктивне дослідження обставин справи у передбачені законодавством строки, викриття винних і забезпечення правильного застосування закону для того, щоб кожен, хто вчинив злочин, був притягнутий до відповідальності і жоден невинний не був покараний;

– у межах компетенції, передбаченої законом, вжиття відповідних заходів для припинення посягань на економічну систему України, порушень прав громадян і інтересів суспільства;

– забезпечення відшкодування нанесених злочином збитків;

– виявлення причин і умов, що сприяють вчиненню злочинів, вжиття заходів щодо їхнього усунення;

– прийняття обґрунтованого і законного рішення за результатами розслідування по кожній кримінальній справі [15].

Пізніше наказом ДПА України від 25 січня 2000 року № 29 „Про внесення змін та доповнень до деяких нормативних актів ДПА України\" [8] були внесені доповнення та зміни до Положення про слідчі підрозділи податкової міліції органів ДПС, але основні завдання, що стояли перед ними редакційних змін не зазнали.

Законом України „Про державну податкову службу в Україні\" [3] в статті 19 розділу V визначено наступні завдання податкової міліції:

– запобігання злочинам та іншим правопорушенням у сфері оподаткування, їхнє розкриття, розслідування та провадження у справах про адміністративні правопорушення;

– розшук платників, які ухиляються від сплати податків, інших платежів;

– запобігання корупції в органах державної податкової служби та виявлення її фактів;

– забезпечення безпеки діяльності працівників органів державної податкової служби, їхнього захисту від протиправних посягань, пов\'язаних з виконанням службових обов\'язків.

Таким чином, у період з 1990 року по 2000 рік боротьбі зі злочинами в сфері оподаткування сприяли такі нормативні та відомчі акти:

– 1990 рік – Закон України від 4 грудня 1990 р. „Про державну податкову службу в Україні\";

– 1992 рік – постанова Кабінету Міністрів України від 05 жовтня 1992 року „Питання державної податкової служби в Україні\";

– 1994 рік – Положення про підрозділи податкових розслідувань державної податкової служби України від 21.01. 1994 р. № 294;

– 1996 рік – Указ Президента України від 22 серпня 1996 року № 760/96 „Про утворення Державної податкової адміністрації України\"; Указ Президента України від 30 жовтня 1996 року № 1013 „Питання державних податкових адміністрацій\"; постанова Кабінету Міністрів України від 15 листопада 1996 р. № 1385 „Про забезпечення діяльності Державної податкової адміністрації України\";

– 1998 рік – Закон України від 5 лютого 1998 року „Про внесення змін і доповнень до Закону України „Про державну податкову службу в Україні\"; Положення про Головне управління податкової міліції державної податкової адміністрації України від 3 серпня 1998 р.; Типове положення про відділ податкової міліції державної податкової інспекції в районі, місті, районі у місті, міжрайонної та об\'єднаної державної податкової інспекції від 14.09.98 р.; Положення про слідчі підрозділи податкової міліції органів державної податкової служби, затверджене наказом ДПА України від 30 липня 1998 р. № 374;

– 2000 рік – Наказ ДПА України від 25 січня 2000 року № 29 „Про внесення змін та доповнень до деяких нормативних актів ДПА України\".

Література:

1. Василькевич Я.І. Основні напрямки реформування діяльності податкової міліції Державної податкової адміністрації України // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). – Київ, 2001. – № 4. – С. 230–238.

2. Про внесення змін і доповнень до Закону України „Про державну податкову службу в Україні\": Закон України від 5 лютого 1998 року // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 29. – Ст. 190.

3. Про державну податкову службу в Україні: Закон України від 4 грудня 1990 р. // Відомості Верховної ради УРСР. – 1991. – № 6. – Ст. 375.

4. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18 лютого 1992 року // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 22. – Ст. 303.

5. Про міліцію: Закон України від 20 грудня // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 4. – Ст. 20.

6. Конрад ван дер Хедер, Джон Д. Брондоло и Эдмунд Байбер. Украина: дальнейшее совершенствование налоговой администрации. – Киев, 1997. – 61 с.

7. Інститутська вулиця „фірмова\" // Голос України. – 27 лютого. – 1997. – № 36. – С. 4.

8. Про внесення змін та доповнень до деяких нормативних актів ДПА України: Наказ ДПА України від 25 січня 2000 року № 29.

9. Операція „Акциз\" // Посередник. – 11.08.1997. – № 32. – С. 64.

10. Недашківський М.М. Реформа податкової системи України: перші кроки і перспекти-ви // Збірник наукових праць УФЕЇ. – № 1. – 1998. – С. 27–30.

11. Питання державної податкової служби в Україні: Постанова Кабінету Міністрів Украї-ни від 05 жовтня 1992 року // Збірник постанов Кабінету Міністрів України. – 1992. – № 12.

12. Про забезпечення діяльності Державної податкової адміністрації України: Постанова Кабінету Міністрів України від 15 листопада 1996 р. № 1385.

13. Положення про підрозділи податкових розслідувань державної податкової служби України від 21.01.1994 р. № 294.

14. Положення про Головне управління податкової міліції державної податкової адміністрації України: Лист ДПА України від 3 серпня 1998 р. № 9356/10/26-14.

15. Положення про слідчі підрозділи податкової міліції органів державної податкової служби, затверджене наказом ДПА України від 30 липня 1998 р. № 374.

16. Поліція даремно хліб не їсть // Голос України. – 1997. – № 141. – С. 6.

17. Психіатри-банкрути // Хрещатик. – 1997. – С. 2.

18. Підслуховування: законне і незаконне // Бізнес – Ріо. – 1997. – № 30. – С. 4.

19. Типове положення про відділ податкової міліції державної податкової інспекції в районі, місті, районі у місті, міжрайонної та об\'єднаної державної податкової інспекції // Лист ДПА України від 14.09.98 р. № 10653/10/26-14.

20. Питання державних податкових адміністрацій: Указ Президента України від 30 жовтня 1996 року № 1013.

21. Про утворення Державної податкової адміністрації України: Указ Президента України від 22 серпня 1996 року № 760/96 // Урядовий кур\'єр. – 1996. – № 161-162.

22. Юридична енциклопедія: Т. 4. – К.: В-во „Українська енциклопедія\" ім. М.П. Бажана, 2002. – 720 с.