ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Боротьба з податковою злочинністю у перше десятиріччя існування органів ДПС України

– організує, координує та контролює діяльність управлінь податкової міліції відповідних державних податкових адміністрації в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі та їх підрозділів на місцях;

– надає практичну та методичну допомогу підрозділам податкової міліції усіх рівнів в організації роботи на конкретних напрямах, а також у відкритті та попередженні найбільш небезпечних злочинних ухилень від сплати податків і пов\'язаних з ними інших економічних злочинів, віднесених законодавством до компетенції податкової міліції;

– розробляє методичні рекомендації щодо форм і методів проведення роботи з виявлення злочинів у сфері оподаткування, здійснення перевірок щодо виявлених правопорушень і підготовки матеріалу для порушення кримінальних справ;

– безпосередньо здійснює заходи щодо виявлення та розкриття тяжких злочинів у сфері оподаткування і тих, що мають міжрегіональний чи міжнародний характер, організації розшуку платників податків, які ухиляються від сплати податків, забезпечення безпеки діяльності працівників державної податкової служби, їхнього захисту від протиправних посягань, пов\'язаних із виконанням службових обов\'язків;

– здійснює в установленому законом порядку оперативно-розшукову діяльність. Контролює стан і законність здійснення цієї роботи підрозділами податкової міліції на місцях, обґрунтованість використання виділених на такі цілі коштів;

– проводить у необхідних випадках перевірки заяв і повідомлень про злочини, дізнання по них, а також виконує офіційні доручення слідчих, органів прокуратури і судів у кримінальних справах;

– безпосередньо здійснює перевірки дотримання податкового законодавства суб\'єктами підприємницької діяльності, щодо яких є повідомлення та інші дані про ухилення від сплати податків;

– організує та забезпечує проведення загальнодержавних комплексних оперативно-профілактичних операцій щодо запобігання та виявлення адміністративних і кримінальних порушень податкового законодавства;

– здійснює цільові, комплексні та контрольні перевірки оперативно-службової діяльності підпорядкованих підрозділів податкової міліції всіх рівнів;

– забезпечує організацію контролю за повнотою обліку в підпорядкованих підрозділах заяв і повідомлень про злочини та дотриманням законності при прийнятті щодо них рішень;

– в установлені терміни та за затвердженими формами здійснює збір, узагальнення та обробку статистичних даних про результати роботи підрозділів податкової міліції, готує інформаційно-аналітичні документи;

– створює загальнореспубліканські, довідково-інформаційні та інші бази даних, необхідні для забезпечення діяльності підрозділів податкової міліції;

– організовує у межах своїх повноважень роботу щодо забезпечення державної таємниці та використання даних за документами обмеженого користування;

– організовує та забезпечує взаємодію структурних підрозділів Головного управління з іншими службами ДПА України в роботі щодо виявлення кримінальних порушень податкового законодавства, їхню перевірку та прийняття рішень по них;

– здійснює взаємодію у питаннях виявлення та розкриття економічних злочинів із відповідними службами Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки, Митної служби, іншими правоохоронними та контролюючими органами;

– організовує і координує провадження в практику позитивного досвіду, наукових і технічних досягнень у боротьбі з економічною злочинністю;

– бере участь у проведенні наукових, кримінологічних і економічних дослідженнях з питань боротьби із злочинністю у сфері оподаткування, розробках на її основі державних програм, інших заходів щодо її подолання;

– розробляє проекти відомчих нормативних актів із питань діяльності податкової міліції. Надає в установленому порядку пропозиції, в межах своєї компетенції, щодо удосконалення податкового, кримінального та адміністративного законодавства. За дорученням керівництва ДПА України бере участь в роботі груп і комісій, що створюються ДПА України, Кабінетом Міністрів України, Верховною Радою України для розробки проектів нормативно-правових актів з питань боротьби з економічною злочинністю та удосконалення податкового законодавства;

– виявляє причини та умови, що сприяють вчиненню злочинів у сфері оподаткування. Через керівництво ДПА України вносить до міністерств і відомств подання про необхідність усунення недоліків;

– здійснює серед населення та ЗМІ роз\'яснювальну роботу з питань боротьби з кримінальними ухиленнями від оподаткування [15].

На підставі цього Положення та інших нормативних актів було розроблено „Типове положення про відділ податкової міліції державної податкової інспекції в районі, місті, районі у місті, міжрайонної та об\'єднаної державної податкової інспекції\" [19].

На податкову міліцію нижчої ланки були покладені такі завдання:

– запобігання злочинам та іншим правопорушенням у сфері оподаткування, їхнє розкриття, розслідування та провадження у справах про адміністративні правопорушення;

– розшук платників податків, які ухиляються від сплати податків та інших платежів;

– забезпечення безпеки діяльності працівників органів державної податкової служби, захисту їхнього від протиправних посягань, пов\'язаних із виконанням службових обов\'язків.

Для виконання покладених завдань відділ податкової міліції був наділений такими функціями:

– запобігає злочинам й іншим правопорушенням у сфері оподаткування, виявляє їх, припиняє та розкриває, вживає з цією метою оперативно-розшукових і профілактичних заходів, передбачених чинним законодавством;

– приймає і реєструє заяви, повідомлення та іншу інформацію про злочини і правопорушення віднесені до її компетенції, здійснює їхню перевірку і приймає щодо них передбачені законом рішення;

– здійснює відповідно до закону оперативно-розшукову діяльність, досудову підготовку матеріалів за протокольною формою, провадить дізнання та вживає заходів щодо відшкодування заподіяних державі збитків;

– виявляє причини й умови, що сприяють вчиненню злочинів та інших правопорушень у сфері оподаткування, вживає у межах своєї компетенції заходів щодо їхнього усунення;

– розшукує платників, які ухиляються від сплати податків та інших платежів, а також осіб, які вчинили злочини та інші правопорушення у сфері оподаткування і переховуються від органів дізнання і слідства податкової міліції, прокуратури, суду;

– виконує доручення органів слідства, прокуратури, суду про проведення у кримінальних справах обшуків, вилучень, допитів та інших кримінально-процесуальних дій у межах своєї компетенції;

– забезпечує безпеку працівників державної податкової служби, їхній захист від протиправних посягань, пов\'язаних із виконанням посадових обов\'язків;

– здійснює перевірки дотримання податкового законодавства суб\'єктами підприємницької діяльності, щодо яких є повідомлення та інші дані про ухилення від сплати податків;

– охороняє, конвоює та утримує затриманих і взятих під варту осіб;

– забезпечує збереження знайдених, вилучених і зданих у відділ документів, речей, цінностей та іншого майна до прийняття в установленому законодавством порядку рішення щодо них;

– здійснює взаємодію у питаннях виявлення та розкриття економічних злочинів із відповідними службами органів внутрішніх справ, Служби безпеки, Митної служби іншими правоохоронними та контролюючими органами;

– розглядає та перевіряє звернення громадян, посадових осіб підприємств, установ і організацій, публікації в засобах масової інформації з питань, що стосуються діяльності податкової міліції, приймає щодо них рішення;