ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Боротьба з податковою злочинністю у перше десятиріччя існування органів ДПС України

Реферат на тему:

Боротьба з податковою злочинністю у перше десятиріччя існування органів ДПС України

Розвиток податкової служби вимагав внесення певних уточнень до діючого законодавства. 5 жовтня 1992 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову „Питання державної податкової служби в Україні\", в якій вказувалося на утворення управління податкових розслідувань у складі Головної державної податкової інспекції та відповідні підрозділи у державних податкових інспекція на місцях [11].

Після 1992 року Державна податкова адміністрація, яка раніше називалася Державною податковою інспекцією, була реорганізована із управляння в системі Міністерства фінансів в окреме відомство, в якому нараховувалося приблизно 70 тис. співробітників, а в загально-державну структуру входило 27 обласних і 654 міських і районних підрозділів.

Перед ДПА було поставлено два основних завдання: забезпечення податкових надходжень у бюджет економічно ефективним способом і контроль за порядком дотримання платниками податків положень податкового законодавства [6, 1].

Входячи до Міністерства фінансів України, Головною державною податковою інспекцією від 21.01. 1994 р. було підготовлено Положення № 294 „Про підрозділи податкових розслідувань державної податкової служби України\", в якому говорилося, що „підрозділи податкових розслідувань – це структурні підрозділи Головної державної податкової інспекції України, державних податкових інспекцій по Республіці Крим, областях, містах Києву і Севастополю, містах і районах у містах\" [13].

Цим Положенням були визначені такі завдання для підрозділів податкових розслідувань:

– розробка і здійснення заходів щодо виявлення, попередження і припинення порушень податкового законодавства, за які передбачено кримінальну відповідальність;

– передача правоохоронним органам матеріалів перевірок підприємств і організацій, у яких виявлено порушення податкового законодавства з ознаками злочину;

– забезпечення в державних податкових інспекціях необхідних режимних заходів, запобігання використанню працівниками інспекцій свого службового становища в корисливих цілях.

Інші завдання на підрозділи податкових розслідувань можуть бути покладені лише внесенням змін до цього Положення [13].

Для реалізації поставлених завдань органи податкових розслідувань наділялися такими функціями:

– розробляє і здійснює організаційні та практичні заходи щодо виявлення, попередження та припинення порушень податкового законодавства, що містять ознаки злочину;

– створює інформаційно-аналітичну систему з пошуку інформації з ознаками порушень податкового законодавства, що потребує податкового розслідування;

– організовує і забезпечує збирання, аналіз та оцінку інформації про платників податків, отримані ними доходи (прибутки) з метою виявлення фактів приховування (заниження) прибутку (доходу) або приховування (необчислення) інших об\'єктів оподаткування, ухилення від сплати податків, зборів і інших платежів до бюджетів;

– бере участь у перевірках суб\'єктів оподаткування, в яких виявлені порушення податкового законодавства з ознаками злочину;

– розглядає матеріали перевірок підприємств і організацій, якими виявлено факти необчислення податків у великих або особливо великих розмірах, із метою виявлення тих порушень, за які передбачено кримінальну відповідальність;

– забезпечує організацію виконання податковими інспекціями Закону України „Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю\", в частині, яка стосується податкової служби;

– здійснює організацію взаємодії з підрозділами МВС України, що ведуть боротьбу з кримінальними порушеннями податкового законодавства;

– під час здійснення контрольних функцій у межах своєї компетенції з\'ясовує неправомірність дій підприємств, установ, організацій і громадян, що можуть свідчити про злочинну діяльність або створювати умови для такої діяльності, й передає наявну інформацію з цих питань відповідним спеціальним органам по боротьбі з організованою злочинністю;

– на основі інформації з правоохоронних органів організовує проведення перевірок суб\'єктів оподаткування з конкретних питань дотримання податкового законодавства;

– бере участь у перевірці заяв, повідомлень, іншої інформації, що вказує на навмисне ухилення від сплати податків та інших платежів;

– розробляє і здійснює заходи зі збереження в податковій службі державної та відомчих таємниць, конфіденціальної інформації та інформації обмеженого користування;

– організовує проведення попереджувально-профілактичної роботи серед працівників податкової служби в напрямі недопущення скоєння ними злочинів з використання службового становища;

– розробляє проекти інструкцій та методичні вказівки, готує інформативні та оглядові матеріали, рекомендації з питань проведення податкових розслідувань, впроваджує методику податкових розслідувань з виявлення і усунення порушень податкового законодавства;

– здійснює контроль та надає методичну і практичну допомогу підрозділам податкових розслідувань в областях, містах, районах;

– узагальнює результати роботи підрозділів податкових розслідувань по областях, містах Києву і Севастополю, виробляє і впроваджує заходи з підвищення ефективності їхньої діяльності;

– відповідно до укладених міжнародних угод здійснює зв\'язки з аналогічними підрозділами податкових служб зарубіжних держав, вивчає досвід організації їхньої роботи і вносить пропозиції про його практичне використання підрозділами податкових розслідувань державної податкової служби України [13].

Відділи податкових розслідувань по районах, містах, районах у містах і без районного поділу були наділені такими функціями:

– збирають, обробляють, накопичують і видають інформацію, необхідну для виконання завдань, поставлених перед відділами податкових розслідувань;

– виявляють порушення податкового законодавства шляхом аналізу зібраної інформації, видають пропозиції щодо проведення податкового розслідування;

– за наявності інформації, яка свідчить про приховування доходів або інших об\'єктів оподаткування, здійснюють перевірки суб\'єктів підприємницької діяльності з цих питань. У разі встановлення порушень податкового законодавства самостійно або разом з підрозділами аудиту донараховують податки та застосовують фінансові санкції;

– готують і передають правоохоронним органам матеріали перевірок по фактах порушення податкового законодавства, за які передбачена кримінальна відповідальність;

– здійснюють взаємодію з правоохоронними органами з питань організації проведення податкових розслідувань, обміну інформацією про суб\'єкти господарювання, забезпечення захисту працівників податкової служби;

– розробляють і здійснюють заходи з охорони службових приміщень, збереження інформації, документів, майна;

– запобігають розголошенню державної, відомчої та комерційної таємниці працівниками податкових інспекцій;

– забезпечують виявлення, попередження і припинення фактів зловживання службовим становищем працівниками податкових інспекцій [13].

Створення податкової міліції ДПА України нерозривно пов\'язане із створенням державної податкової служби України.

У 1994 році в системі МВС України були створені підрозділи по боротьбі з кримінальним приховуванням прибутків від оподаткування.

Подальшому розвитку боротьби зі злочинністю у сфері оподаткування сприяли прийняті укази Президента України від 22 серпня 1996 року № 760 „Про утворення державної податкової адміністрації України та місцевих державних податкових адміністрацій\" [21] та від 30 жовтня 1996 року № 1013 „Питання державних податкових адміністрацій\" [20].