ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Трудове право. Трудові ресурси. Соцзахист → Проблеми фінансування соціального захисту в Україні

Реферат на тему:

Проблеми фінансування соціального захисту в Україні

Вступ

В умовах трансформації економіки України – переходу від командно-адміністративної до ринкової економіки, від державної власності до приватної, розвитку конкуренції й підприємництва, гостро постала проблема соціального захисту населення. Створення ринкової економіки супроводжується стрімким розшаруванням суспільства за матеріальним, соціальним статусами. Перед державою постала проблема забезпечення і підтримки малозабезпечених прошарків населення.

Актуальність даної теми в тому, що однією з функцій держави є недопущення зростання соціальної напруги з приводу майнової нерівності, передбачення й фінансування негативних проявів ринку для громадян (безробіття, втрата працездатності ), створення ефективної пенсійної системи.

Метою роботи є дослідження сучасної структури соціальної політики України, аналіз її стану та проблем фінансування, характеристика сучасних процесів, що протікають в соціальній сфері.

1. Соціальна політика держави.

Державне регулювання соціальних процесів

Вирішення проблем, пов\'язаних із функціонуванням соціальної сфери, є прерогативою держави як у сталій, так і в трансформаційній економіці.

→ Соціальна сфера — підсистема національної економіки, тобто явища, процеси, види діяльності та об\'єкти, які пов\'язані з забезпеченням життєдіяльності суспільства, людини, задоволенням їхніх потреб, інтересів.

→ Соціальна політика:

 • діяльність держави щодо створення та регулювання соціально-економічних умов життя суспільства з метою підвищення добробуту членів суспільства, усунення негативних наслідків функціонування ринкових процесів, забезпечення соціальної справедливості та соціально-політичної стабільності у країні;

 • система правових, організаційних, регулятивно-контрольних заходів держави з метою узгодження цілей соціального характеру із цілями економічного зростання.

 • це соціально-економічні заходи держави, підприємств, місцевих органів влади, які спрямовані на захист населення від безробіття, інфляції, знецінення трудових заощаджень.

→ Державне регулювання соціальних процесів — вплив органів державної влади за допомогою різноманітних засобів (форм, методів та інструментів) на розвиток соціальних відносин, умови життя та праці населення країни.

Проблеми фінансування соціального захисту в Україні

Мал.1. Об\'єкти соціальної політики

Соціальна політика держави включає:

 • регулювання соціальних відносин у суспільстві, регламентацію умов взаємодії суб\'єктів економіки в соціальній сфері (в тому числі між роботодавцями і

найманою робочою силою);

 • вирішення проблеми безробіття та забезпечення ефективної зайнятості;

 • розподіл і перерозподіл доходів населення;

 • формування стимулів до високопродуктивної суспільної праці й надання соціальних гарантій економічно активній частині населення;

 • створення системи соціального захисту населення;

 • забезпечення розвитку елементів соціальної інфраструктури (закладів освіти, охорони здоров\'я, науки, культури, спорту, житлово-комунального господарства і т. ін.);

 • захист навколишнього середовища тощо. Системотворчий характер соціальної політики обумовлюється тим, що соціальна політика виступає елементом:

 • життєздатності суспільства;

 • стабілізації та розвитку суспільства;

консолідації суспільства.

Проблеми фінансування соціального захисту в Україні

Мал. 2. Завдання соціальної політики

2. Система соціального захисту населення в Україні

Система соціального захисту в Україні включає :

 • пенсії (ПФ, ФСС);

 • допомога по безробіттю (ФЗ);

 • система короткотермінових грошових допомоги при хворобі, при народженні дитини (ФСС, ПФ).

Універсальні системи:

 • програма допомоги сім\'ям із дітьми (ПФ, ФСС, МБ+ДБ);

 • державні програми дотацій і житлових субсидій (ДБ);

 • допомога на поховання (ФСС, ПФ, ФЗ, МБ);

 • державна система охорони здоров\'я (МБ, ДБ, ЧФ);

 • державна система освіти(МБ, ДБ).

Соціальний захист осіб, котрі постраждали в результаті аварії на ЧАЕС

Система соціальних допомоги:

 • цільові допомоги (грошові, натуральні, безготівкові, тобто пільги по оплаті);

 • соціальне забезпечення (система інтернатних установ та територіальних центрів).

Соціальний захист через недержавні організації

Соціальна допомога з фондів підприємств.

Система соціального захисту населення складається з :

Соціального страхування

Соціальної допомоги

Соціальних гарантій.

Система соціального страхування і пенсійного забезпечення, що діє в Україні включає у себе :

 • пенсійну систему;

 • соціальне страхування на випадок безробіття;

 • соціальне страхування у зв\'язку з тимчасовою втратою працездатності;

 • соціальне страхування від нещасних випадків.

За даними Міністерства праці і соціальної політики України і пенсійного фонду, системою соціального страхування та пенсійного забезпечення охоплено приблизно

21 млн. застрахованих осіб та 14,4 млн. пенсіонерів.

Державну соціальну допомогу, що надається в Україні, можна поділити відповідно до критеріїв відбору отримувачів:

 • соціальна допомога, яка надається з урахуванням потреб, але без урахування майнового стану або доходу.

 • адресна соціальна допомога, яка надається з урахуванням доходу або майнового стану

В Україні у 2000 році було прийнято Закон \"Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії\" , у якому зазначено, що основні державні соціальні гарантії встановлюються з метою забезпечення конституційного права громадян на достатній життєвий рівень.

Державні соціальні гарантії – встановленні законами мінімальні розміри оплати праці, доходів громадян, пенсійного забезпечення, соціальної допомоги, розміри інших видів соціальних виплат, встановленні законодавчо, що забезпечую рівень життя не нижчий від прожиткового мінімуму.[5]

Основні соціальні гарантії в Україні :

 • мінімальний розмір заробітної плати;

 • мінімальний розмір пенсій за віком;

 • мінімальний розмір заробітної плати робітників різної кваліфікації в установах та організаціях, що фінансуються з бюджетів усіх рівнів;

 • стипендії учням професійно-технічних та вищих навчальних закладів;

 • індексація доходів населення з метою підтримання достатнього життєвого рівня громадян та купівельної спроможності їх доходів під час зростання цін;

 • забезпечення пільгових умов задоволення потреб у товарах і послугах окремим категоріям громадян, які потребують соціальної підтримки.