ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Трудове право. Трудові ресурси. Соцзахист → Вибір професії і проблема зайнятості молоді

Реферат на тему:

Вибір професії і проблема зайнятості молоді

В умовах ринкової економіки, коли право на працю реалізується не через соціальні гарантії, а через особисту ініціативу, проблема зайнятості молоді набуває особливої гостроти. Ефективним шляхом її вирішення є опанування професією, яка б постійно мала попит на ринку праці. Однак, як її обрати, мало хто знає. Як свідчать опитування, значна частина випускників середніх загальноосвітніх закладів не має визначених професійних намірів, як і усвідомлення необхідності серйозного підходу до справи вибору професії, визначення способів опанування нею. А це не проста справа. Прийняттям виваженого рішення треба дати відповідь на виклики, які генерує уже доволі жорстко конкурентний національний ринок праці, що, до того ж, прискорено інтегрується в загальносвітовий. Звичайній людині, навіть дорослій, не кажучи вже про ту, яка тільки-но прощається з дитинством, правильно, без допомоги спеціалістів зробити вибір дуже важко. Мета нашої статті — переконати молодь та батьків зважати на закони ринку, привернути увагу до проблеми суспільно-трудової спеціалізації за допомогою, по-перше, активного пізнання світу професій, а по-друге, — самооцінки можливостей щодо участі в тому чи іншому.

Майбутнє починається сьогодні

Інтереси сучасної людини надзвичайно різноманітні. Вони генеруються насамперед навколо біологічних потреб та індивідуальних інтелектуально-психологічних особливостей. І перших, і других надзвичайно багато, тому кожна людина, набуваючи самостійності на певному етапі свого розвитку, перебуває у стані невизначеності, непевності, які є рідними сестрами страху перед майбутнім. Особливо гостро таке світовідчуття переживає молодь, що закінчує середній загальноосвітній заклад, досягає працездатного віку і набуває повноцінних прав самостійно приймати і впроваджувати в життя доленосні рішення. У такому стані людина найподатливіша до сторонніх впливів. У цьому криється небезпека неправильно визначити орієнтири у спрямуванні своїх дій. Такий стан у молодих людей типовий в усьому світі. Основним елементом механізму виходу із нього є можливість здійснювати акт вибору.

Учені \"вибір\" трактують як найбільш раціональну стратегію в ситуації невизначеності. Вибір у житті людини — це настільки важливий інтелектуально-психологічний процес, що можна твердити, що людське життя є не що інше як безперервний, що-миттєвий ланцюг \"виборів\" одного з багатьох можливих варіантів поведінки, дій, міркувань. Життєвий успіх людини зрештою залежить від правильності зроблених виборів. Найяскравіше справедливість цього \"філософського\" висновку демонструє вирішення проблеми набуття індивідом досвіду, завдяки якому він стає здатним розвиватись. У цьому напрямку життєдіяльності людини найголовнішим за нинішніх суспільних умов є визначення ніші праці, — тобто, як стати фахівцем, професіоналом у певному виді діяльності.

Соціологічні дослідження засвідчують, що практично кожен третій випускник середнього загальноосвітнього навчального закладу обирає собі майбутню професію стихійно, без всебічного аналізу реальних і потенційних ресурсів, оцінювання можливостей їх мобілізації для досягнення визначеної мети, корекції своїх фахових уподобань з довготривалими тенденціями кон\'юнктури професій тощо. Існує дуже сильна залежність вибору від випадкових факторів, наприклад, порад друзів або знайомих, гонитва за модною професією. Помилковість вибору, окрім матеріальних затрат, містить великий психологічний негатив, що може призвести згодом до глибокого розчарування, конфліктних ситуацій, викликати почуття невпевненості в собі, і, можливо, поставить на порядок денний потребу змінити професію. Тому вибір професії — нелегка інтелектуально-психологічна справа.

В якій ситуації опиняється юнак чи дівчина після здобуття середньої освіти? У ринковій економіці існують можливості щодо працевлаштування. Новачку ж на ринку праці спочатку треба зробити вибір між трудовою зайнятістю чи навчанням, що є винятково прерогативою особи.

Найперше кожний індивід змушений вирішити, чи виходити на ринок праці відразу після здобуття встановленої законом мінімальної освіти чи продовжити її, щоб одержати спеціальні знання для виконання того чи іншого виду робіт (рис. 1).

Людина в пошуку джерела заробітної плати вимушена пристосовуватись до існуючих робочих місць. Ту т важливий рівень освіти та професійна спеціалізація.

Починати опановувати професією можна з набуття найпростіших навичок безпосередньо на робочому місці. Це непоганий варіант, якщо надовго не затримуватися в статусі \"чистого практика\", а наполегливо шукати і реалізовувати можливості для здобуття систематизованих найпередовіших теоретичних знань в обраній галузі. Тому краще орієнтуватись на вступ до професійно-технічного закладу або вищого закладу освіти. Перевага такого варіанта в тому, що можна поглиблювати теоретичні знання відповідно до актуального рівня. Як це робити — підкаже досвід, здобутий під час навчання в спеціалізованому закладі освіти. Але це вже інша стратегія виходу на ринок праці — тут участі в суспільній праці передує здобуття знань щодо спроможності виконувати певну роботу. Початок її реалізації — вибір професії. Професія — це вид трудової діяльності людини, яка володіє певними загальними і спеціальними теоретичними знаннями і практичними навичками на базі спеціальної підготовки та досвіду роботи. Якість трудової діяльності визначає кваліфікація працівника, що залежить від спеціальної професійної підготовки, яка дає можливість виконувати роботу певного рівня складності. В змістовному сенсі йдеться про сукупність необхідних для виконання роботи професійних навичок, знань, умінь, досвіду, рівня освіти.

Складаючи перелік професій для вибору, слід зважати на назву професії, оскільки вона визначає характер та зміст праці. Назви професій мають офіційний статус, тобто ними повинні послуговуватись як роботодавці під час прийняття працівника на роботу та занесення відповідного запису до трудової книжки. Заклади надання професійної підготовки повинні видавати дипломи з правильним записом найменування здобутого фаху. Офіційні назви професій містяться в Класифікаторі професій, укладеному Держспоживстандартом України*.