ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Журналістика. ЗМІ. Радіо. Преса. Телебачення → Досвід мас-медіа в Україні (в екологічній політиці)

В Україні є й видання міжнародних організацій. У Львові, зокрема, виходить друком дайджест екологічної інформації з питань довкілля міжнародної організації \"World Information Transfer\" (WIT) \"Світовий екологічний журнал\". У Києві за участі ЮНЕСКО видавався бюлетень ЮНЕП \"Контакт\". Екологічний видавничий центр \"Юнікорн\" випускав бюлетень Всесвітньої інформаційної служби з енергетики \"WISE Україна\". Періодичні випуски про свою діяльність з аналогічною назвою видавав \"Грінпіс Україна\".

Відчутну інформаційну підтримку екологічним організаціям надають \"Последние Новости\". Це брошури, що видаються Європейським офісом \"Friends of the Earth\" (\"Друзі Землі\"). Вони розповсюджуються серед лідерів природоохоронного руху. Кожна з них присвячена актуальним для країн Центральної та Східної Європи проблемам і, крім інформаційної, виконують також методологічну функцію. Офіційний інформаційний бюлетень \"Рятування Чорного моря\" видає Екологічна програма по Чорному морю при глобальному фонді з охорони довкілля (GEF). Виходить у Стамбулі й перекладається, крім інших, і українською мовою.

Кольоровий екологічний бюлетень \"Жива Україна\" заснували УкрЮНЕПКОМ, Головне управління національних природних парків та заповідної справи Мінекобезпеки України, товариство \"Зелена Україна\" Національного екоцентру та редакційний колектив. Під рубрикою \"Екополітика\" вміщуються актуальні повідомлення про всеукраїнські та міжнародні проекти, насамперед, з питань збереження біологічного різноманіття.

Цікавим явищем є поява політичних екологічних видань. Партія Зелених України видає інформаційний бюлетень \"Зелений вісник\".

З екологічних організацій України, що займаються не тільки екожурналістикою, але й підготовкою майбутніх спеціалістів у цій галузі, варто відзначити київську студію екологічної журналістики \"Зелене досьє\". Її завданням є виховання людей, що розповсюджують правдиву інформацію про стан природи та місце в ній людини. Благодійний інформаційновидавничий центр \"Зелене досьє\", на базі якого діє студія, видавав навчальну газету з однойменною назвою й бюлетень \"Діти просто неба\". Це був орган міжнародної конференції, яку організовано для здійснення інформаційного зв\'язку й координації дій у період між пленарними засіданнями конференції. У рамках програми Тасіс, а зараз за підтримки Британської Ради, видається друкований та електроний \"Екотиждень\", в якому містяться екологічні повідомлення з України та світу.

Національним екологічним центром України засновано інформаційновидавниче агентство \"Довкілля\", що займається, крім указаної діяльності, екологічною освітою й вихованням.

Значний вплив на активізацію громадськості має інформаційний бюлетень ISAR \"Єднання\". Його друкована версія надходить до близько тисячі адресатів, понад 300 ще отримують електронний варіант. Видання вміщує інформацію про різноманітні екологічні заходи, конкурси, дослідницькі та освітні програми, нові публікації, джерела екологічної інформації в Інтернеті та по електронній пошті.

У 1996 році в Горлівці почав виходити журнал \"Экология промышленных регионов\" російською та англійською мовами. З метою пропаганди екологічно безпечних видів відпочинку створено журнал \"Туризм сільський зелений\". \"Вісник\" – таку назву має бюлетень, який висвітлює діяльність нового регіонального екологічного центру в Україні.

Київський екологокультурний центр спільно з Центром охорони дикої природи Соціальноекологічного Союзу (Москва) видає науковопопулярний бюлетень \"Збереження біорізноманіття та заповідна справа в Україні\" та \"Экологический гуманитарный журнал\".

1999 року в Києві засновано журнал \"ЭСТА (энергосберегающие технологии и автоматизация)\" російською та українською мовами. Він виходить за сприяння Держкомітету України з енергозбереження та Комітету промислової політики України. Статті мають прикладний характер і сприяють практичним заходам з охорони довкілля.

1999 року видано перший номер бюлетеня \"Системи якості та управління навколишнім середовищем\". У бюлетені подається інформація про останні законодавчі акти й нормативні документи, прийняті державними установами України, Російської Федерації (Президентом, урядом, Державним комітетом з охорони навколишнього середовища, Державним комітетом із стандартизації та сертифікації), виконавчими органами Європейського Співтовариства (Радою Європи, Європейською Комісією) у галузі управління навколишнім середовищем, зокрема у сферах систем управління навколишнім середовищем, стану повітря, води та ґрунту, екологічного маркування. У бюлетені також висвітлюються останні публікації з обраної тематики офіційних міжнародних та європейських організацій (Міжнародної організації зі стандартизації ISO, Європейського комітету зі стандартизації CEN, Європейського агентства з питань навколишнього середовища EEA, Європейського бюро з питань навколишнього середовища EEB, Європейської організації із співпраці в галузі акредитації EA, Європейського партнерства з навколишнього середовища EPE, Ініціативи кліматичної технології СТІ, директоратів управління Європейської Комісії та інші), національних інститутів із стандартизації та сертифікації та засобів масової комунікації України.

У травні 1999 року відбулася презентація журналу \"ПерехідIV. Український вибір в епоху планетарної кризи\". На думку головного редактора Ігоря Каганця, це видання можна вважати й екологічним, адже проблеми виживання та збереження довкілля посідають тут значне місце.

Цікавою особливістю є поява різноманітних публікацій, котрі не відповідають ознакам класичної преси, але теж мають вплив на громадськість. На широке коло читачів була розрахована популярна серія брошур \"Оповідання про воду\". Тиражем 5 тисяч екземплярів її видав Комітет врятування Дніпра й малих річок України. Просвітницьку серію \"Екологія і здоров\'я\" за підтримки посольства Королівства Нідерландів опубліковано протягом 2000 та 2001 року громадською організацією \"Екологія. Жінка. Світ\". Серія включає в себе брошури на такі теми: \"Нітросполуки та їх попередники\", \"Радон\", \"Поліциклічні ароматичні вуглеводні\", \"Електромагнітні поля (60 Гц)\", \"Мінеральні волокна\", \"Сонячне випромінення\" тощо.

За даними автора та активістки руху \"зелених\" Олени Чайки , в Україні нараховувалося близько 25 загальнодержавних видань екологічної тематики, 15 наукових спеціалізованих видань, близько 40 бюлетенів, вісників та інших одиниць періодики локального характеру. На жаль, не всі вони здатні витримати складні умови ринку. Саме тому деякі з них досить швидко припиняють існування або суттєво зменшують наклад та періодичність.

Але за таких обставин не всі існуючі екологічні видання можна тоді віднести до засобів саме масової комунікації. За даними Г.Почепцова, українського теоретика комунікації, існує така класифікація за кількістю співрозмовників :

 1 – внутрішня комунікація, коли людина розмовляє із собою наодинці;

 2 міжлюдська комунікація;

 35 – комунікація в малих групах;

 2030 і більше – публічна комунікація. Наприклад, виступ перед аудиторією. Тут уже є функціональний розподіл: активний промовець і пасивна аудиторія;

 100 і більше – організаційна комунікація. Коли люди працюють у одній організації, вони пов\'язані багатьма комунікаційними ситуаціями, які загалом і формують клімат фірми, заводу тощо. Тут з\'являється ієрархічна комунікація: від вищих до нижчих. Може виникнути розходження між формальним (тобто призначеним) та дійсним лідерами.