ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Синтаксис тексту → Дипломна робота


В інших випадках вставлені компоненти вживаються у вихідній морфологічній формі. Ми розглядаємо це як прийом компресії максимального стиснення повідомлення шляхом номінації стрижневого поняття. Цей прийом корисний тим, що допомагає чіткіше розмежовувати основне і вставлене речення, й це особливо багато важить, коли є кілька таких скорочених компонентів у складі вставленої конструкції. У цих випадках наводяться провідні змістові елементи вставленого фрагмента в називному відмінку, що надає їм вигляду окремих, цілісно сприйманих, \"достатніх\" утворів: Нині тільки ті люди, котрі відміряли на життєвій дорозі башто десятиліть, можуть назвати себе сучасниками подій, про які оповідається у новому фільмі \"Синдикат-2\" (творче об\'єднання \"Экран\"; режисер-постановник Марк Орлов, оператор-постановник Тимур Зельма); Десятиліттями інженери й учені силкуються поставити цементне виробництво в межі ощадливості, привести його й з інших показників (умови праці, культура виробництва, автоматизація) у відповідність із нашим часом. Право поціновувати подібні утворення як рівні реченню дає й те, що вони виражають окремі смислові аспекти (фільм знятий творчим об\'єднанням \"Экран\"; режисер-постановник фільму - Марк Орлов;\" Оператором-постановником був Тимур Зельма й т.ін.), і те, що вони можуть вживатися в одному ряду зі звичними реченнями, виражаючи в принципі таку ж, як і вони, інформацію.

Своєрідною мовою вираження вставлених компонентів, характерною для публіцистичних текстів, є експресивне використання з цією метою розділових знаків. Узяті в дужки, ці знаки не належать базовому реченню, вони є сигналами (символами) нових смислів. Оскільки при цьому лексичні засоби не застосовуються, можна лише загалом судити про зміст, який мається на думці в якомусь разі (вираження гніву, подиву, потрясіння і т.п.). Використовувані як вставні компоненти знаки (?!), (!), (!!), (!!!), слугують, наприклад, для того, щоб виразити \"обурений\" подив (?!), а потім для вираження чимдалі наростаючого обурення з приводу брехливих вигадок чи т.ін. - (!), (!!), (?!!). Щ елементи - своєрідні аналоги - знаки вставлених речень. Тому для подібних випадків слід зазначити, що ці вставлені засоби так само, як і ті, що мають лексичне вираження, не належать до структури речення, до якого вони входять, і є виразниками узагальненого емоційно-експресивного змісту, котрий слугує для висловлення певного ставлення до змісту базового речення.

Вставні компоненти, що виступають як у ролі додатково-коментуючих повідомлень, так і в ролі засобів зв\'язку, суб\'єктивно-модальних засобів, є функціонально різноманітнішими, аніж вставлені конструкції. Це, природно, позначається на їхньому сенсовому наповненні. Деякі вставні конструкції дуже близькі до вставлених, по-перше, тим, що мають вигляд окремого речення, й, по-друге, тим, що ці речення виражають окремішню, цілком оформлену думку. Наприклад: Серйозні зусилля для нормалізації обстановки в Лівані пропонує Сирія. Сирія, пише газета \"Тишрін \", завжди виступатиме проти тих, хто намагатиметься блокувати прогрес досягнення миру й національної згоди в Лівані; У зерновому поясі CШA панує зневіра, пише журнал \"Ньюс-Уік\", характеризуючи настрої американських фермерів. Підкреслені вставні речення піддаються смисловому вичлененню, оскільки вони виражають окремішній смисл посилального характеру. Якби ці речення були винесені в окрему фразу після основного речення, то вони б оформлялися таким чином: Про це заявив...; Про це пише газета (як наприклад: Екіпаж теплохода врятував турецьку шхуну. Про це радирував сьогодні в Дунайське морське пароплавство капітан).

Якщо вставний компонент, не маючи достатніх ознак речення, слугує для вираження суті, властивої реченню, то слід гадати, що він являє собою неповне речення чи побудову - аналог речення. Розглянемо приклади вживання поширених у мовленні, в тому числі й публіцистичному, вставних конструкцій, що мають форму підрядного речення зі сполучником як: Та прагнучи до життєвої простоти, не треба забувати, що найгірший вид награвання, як говорив Станіславський, це награвання простоти, й не зловживати простакуватістю, правдоподібністю замість великої правди; Бої йдуть лише під Пілау, але бої, як розповідають, уперті: німці ще сподіваються на щось. Вставні компоненти у пропонованих прикладах містять інформацію з приводу повідомлюваного в основному реченні (1. Це (так) говорив Станіславський; 2. Про це розповідають). Як бачимо, в кожну побудову можна ввести елемент це, котрий указує на супровідне відношення вставної конструкції до основного базового речення. Усталена синтаксична конструкція з елементом як є спеціальною конструкцією, пристосованою в мові для виконання функції вставного повідомлення. Така побудова має перевагу з точки зору впізнаваності вставного компонента і його мобільності: зміст вставного компонента може бути висловлений ие лише по ходу основного повідомлення, а й мати випереджаючий характер. У разі використання елемента це такі властивості супровідного речення були б регламентовані більшою мірою (особливо якщо говорити про препозитивне вживання). До того ж використанням спеціальної конструкції досягається чітке, явне розмежування основного й супровідного, що стоїть на другому плані речення.

Аналогічним різновидом вставних конструкцій є словосполучення з елементами за, на, котрі, з одного боку, можуть бути заміненими елементом як (із проведенням необхідної лексико-граматичної перебудови складу конструкції), з іншого, зміст таких сполучень також складає смисл цілого речення Розглянемо приклади: Число загиблих від землетрусу, що стався в ніч на 7 березня в області Ріулі – Венеція - Джулія (Італія), за останніми даними, досягла 914 чоловік. На думку властей, число жертв перевищить тисячу чоловік; Поросята-рибалки водяться на аттолі Факасфо, що вводить до островів Токелау, розташованих у центральній частині Тихого океану. За свідченням учених, котрі ведуть спостереження за тваринами, багато поросят чудові плавці й можуть упіймати рибку довжиною до 15 сантиметрів; Вісім мільонів французів \"звіряють\" свої життєві плани з прогнозами ясновидців, чаклунів або астрологів. За даними податкових органів, у країні зареєстровано близько 50.000 \"ясновидців\" - більше, ніж лікарів. Вставні компоненти, виражені словосполученням із прийменниками за і на (що набувають за цих умов і рис сполучникового, зв\'язувального значення), можуть бути трансформовані таким чином: 1) а) як стало відомо останнім часом, б) про це стало відомо з останніх звісток; 2. а) як вважають власті, б) це думка властей; 3. а) як свідчать учені.., б) про це свідчать учені, які ведуть спостереження за тваринами; 4. а) як свідчать дані податковим органів, б) про це свідчать дані податкових органів. Порівняння конструктивних варіантів, позначених змістовою єдністю, промовляє на користь того, що розглядувані вставні конструкції мають окремий додатковий смисл, який перебуває за межами змісту основного речення. Ці вставні конструкції, виражені словосполученнями, за своїм граматичним ладом не відповідають вимогам структурного оформлення речення й тому виступають своєрідними аналогами речень, спеціальними побудовами, пристосованими для виконання функції вставного компонента.