ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Головна Журналістика. ЗМІ. Радіо. Преса. Телебачення → Моральний та юридичний аспекти свободи преси

Потрібні роки, щоб наша журналістика стала по-справжньому незалежною, самодостатньою, професійною і відповідальною. Проблема полягає в тому, що журналістам доведеться краще розуміти політиків, а політики мусять більше поважати професійні вимоги майстрів пера [16].

В незалежній Україні практично немає незалежних джерел інформації. Якщо незалежна преса й існує, то умови її друку і продажу є такими, що що подібні інформаційні видання стають доступними для дуже вузького кола споживачів, – знову ж таки, ситуація неможлива в умовах демократичного суспільства...\" – стверджує Оксана Пахльовська, письменниця, доктор філологічних наук.

На думку Голови Національної спілки журналістів України Ігоря Любченка : „В усьому світі ЗМІ – це колективний представник суспільства, який контролює дії владних структур. Мене часто запитують: „Коли преса зможе бути по-справжньому незалежною?\" Я відповідаю однозначно: коли запрацює економіка України, коли будуть нормальні зарплати, пенсії, коли ціна газети, журналу стане низькою, доступною кожній людині\" [27].

ВИСНОВКИ

Аналізуючи нашу курсову роботу можемо дійти до висновків, що основні завдання, які були нами поставлені, та мета роботи є виконаними.

Ми ґрунтовно дослідили систему забезпечення свободи преси в Україні, звернули увагу на моральні та юридичні гарантії свободи преси. Висвітлили та порівняли думки різних експертів з цього питання.

Таким чином, провівши ґрунтовні дослідження, проаналізувавши літературу з даної проблеми ми дійшли до наступних висновків:

 • в Україні з давніх часів приділялась увага питанням пов\'язаним із свободою людини, слова та преси. Про це свідчать закони, постанови, положення котрі приймалися в Конституціях України різних часів з цього питання. А також постійна робота кваліфікованих законодавців, вчених, дослідників, журналістів по удосконаленню системи забезпечення свободи преси в Україні;

 • свобода преси вважається однією з основних свобод. Найбільш важливою передумовою існування свободи преси є саме конституціоналізм, бо регулювання основних засад журналістики правом здійснюється через конституційні норми. Конституційні гарантії свободи преси є невід\'ємною ознакою демократичної системи ЗМІ;

 • до вищих цінностей демократії належать: повноцінна свобода преси, правова і моральна відповідальність журналіста;

 • кожен громадянин України має право на свободу думки, слова, вільне вираження своїх поглядів, переконань, має право збирати, зберігати, поширювати, вільно використовувати інформацію в будь-який спосіб;

 • незважаючи на те, що органами державної влади ЗМІ проводиться значна робота спрямована на поліпшення здійснення свободи преси, все ж, фіксуються численні порушення цієї свободи та ускладнення її реалізації;

 • однією з найболючіших проблем усіх ЗМІ є питання їх економічної свободи, зокрема, щодо оподаткування, встановлення прийнятних умов для виробників та розповсюджувачів інформаційної продукції;

 • існує, також, ряд недоліків чинного законодавства України. Зокрема те, що поняття „свобода преси\" залишилося поза межами Конституції України, а це вказує на те, що свобода преси в Україні конституційно не гарантована.

Підводячи підсумок, варто зазначити, що на даний час зроблено дуже багато позитивного для кращого функціонування свободи преси. Проте, деякі питання потребують невідкладного доопрацювання і особливого перегляду з метою покращення та вдосконалення.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Антологія мировой правовой мысли: В 5-ти т.– М., 1999.– т. 5. Розсип. Конец XIX-XX в. – с. 47-56.

 2. Багряний І. Публіцистика. – К. – 1996. – с.294-298.

 3. Щеглов С. И. Внешнеполитическая пропаганда: Почерк теории и практики [учебное пос. Для ВНЗ по спец. „Журналистика\"] – 2-е изд., испр. И доп. – М.: Высшая школа., 1984. – 375с.

 4. Беглов С. И. Мир прессы и пресса в мире. – К., Политиздат Украины, 1975.

 5. Блюм Р. Журналістика у демократичному суспільстві: свобода преси, функції преси // Роль мас-медіа у плюралістичному суспільстві / За ред. А. З. Москаленка. – К., 1996. – с.14.

 6. Віче. – 2001. – №10. – С. 19-32.

 7. Ворошилов В. В. Журналистика. Базовий курс. Учебник. 5-е изд. – СПб.: Изд-во Михайлова В. А., 2004. – 704с.

 8. Гуцало Л. Українець, або „ чудацькі\" уроки М. Драгоманова // Говорить і показує Україна. – 1998. – 9 квітня.

 9. Демченко С. Ціна слова, його свобода не означає свободи від моралі та відповідальності // Журналіст України. – 2003. – №1-2. – С.17-20.

 10. Єфремов С. О. Історія українського письменства – К.: „Феміна\", 1995. – с.464.

 11. Журналіст України. – 2006. – №7. – С.32-35.

 12. Журналіст України. – 2006. – №9. – С.14-19.

 13. Иностранная література. – 1991. – №10. – с.230-234.

 14. Конституція України – К.: 1998.

 15. Конституція УНР // Державний центр УНР в екзині / За ред. Л. Р. Винар, Н. Пазуняк. – Філадельфія; Київ; Вашингтон: Фундація ім.. С. Петлюро-Чопівських, 1993. – с.297.

 16. Людина і влада. – 2000. – №1-2. – С.61-65.

 17. Международная жизнь. – 1999. – №9. –С.14-19.

 18. Михайлин І. Основи журналістики. – К.: 2002.

 19. Москаленко А. Теорія журналістики –

 20. Москаленко А. З. Вступ до журналістики – К.: Школяр, 1997. – с.112

 21. Политическая енциклопедія в 2 т. Т.2 / Нац.общество. – научн. фонд; Рук.проекта Г. Ю. Семгин; Науч. ред. совет.: пред.совета Г. Ю. Семгин. – М.: мысль. 2000.- 701 с.

 22. Правничі аспекти діяльності журналіста в Україні. – К.; Сімферополь: IREX PROMEDIA Україна, 1998. – С.3.

 23. Перша конституція Пилипа Орлика 1710 р. – К.: Веселка, 1994.

 24. Посібник з питань свободи вираження. – К.: Ін форм. Прес-центр IREX PROMEDIA, 1999. – с.25,56.

 25. Соснін О. Державна інформаційна політика і свобода слова // політика і час. – 2003. – №3. – С.11-15.

 26. Тихонова Є. А. Парламентарна республіка як можлива і доцільна форма української державності // Проблеми державно-правової реформи в Україні. – К.: Ін-т закон-ва Верховної Ради України, 1997. – Вип..3. – С.199-200.

 27. Урок української. – 2002. – №10. – С.15-18.

 28. Україна дипломатична: Наук. Щорічник. – К. – 2003. – Вип.. 3. – С.748-755.

 29. Урок української. – 2003. – №2. – С.15-16.

 30. Хорунженко О. Ще раз про свободу слова та цензуру в Україні // Визвольний шлях. – 2004. –№3. – С.22-28.

 31. Чегодаев А. Революция и искусство// Советская культура. – 1989. – 13 июля.