ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Головна Журналістика. ЗМІ. Радіо. Преса. Телебачення → Редагування політичної, релігійної та езотеричної літератури

3

КЛАСИЧНИЙ ПРИВАТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Інститут журналістики і масової комунікації

Кафедра Видавничої справи та редагування

КУРСОВА РОБОТА

Редагування політичної, релігійної та езотеричної літератури

(тема)

Виконала

ст. групи ДЩ-104 Танцюра Юлія Олександрівна

(шифр) (підпис) (прізвище, ім\'я, по батькові студента)

(дата)

Спеціальність 6.030200 – Видавнича справа та редагування

Керівник

професор Партико З.В.

(посада) (підпис) (прізвище, ініціали)

(дата)

Запоріжжя

2008

КЛАСИЧНИЙ ПРИВАТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Інститут журналістики і масової комунікації

ЗАВДАННЯ

на курсову роботу студенту (ці)

___________ДЩ-104_________

(шифр групи)

_________Танцюрі Юлії Олександрівні________

(Прізвище, ім\'я, по батькові)

із спеціальності 6.030200 – Видавнича справа та редагування

Тема дипломної роботи \"Редагування політичної, релігійної та езотеричної літератури\"

  1. Термін здачі закінченої роботи__12.05.2008__________________

2. Об\'єкт дослідження – книжкові видання політичної, релігійної та езотеричної літератури; предмет – норми редагуванні політичної, релігійної та езотеричної літератури.

3. Завдання на курсову роботу

3.1. оглянути літературу за темою дослідження;

3.2. вибрати видання – об\'єкти дослідження – за допомогою методу репрезентативної вибірки;

3.3. провести редакторський аналіз тих видів видань, які є об\'єктом дослідження;

3.4. виявити й описати типові помилки, характерні для обраних видів літератури;

3.5. розробити норми редагування для політичного, релігійного та езотеричного видів літератури;

3.6. підготувати курсову роботу у текстовому редакторі Microsoft Word відповідно до вимог галузевого стандарту на авторський оригінал.

4. Календарний план виконання роботи

№ з/п

Назви частин та етапи роботи

Термін виконання

Ресурси

за планом

фактично

1

Складання бібліографії та вивчення літературних джерел

30.04.

2008

30.04.

2008

Бібліо-теки, інтернет

2

Виконання вступу

08.04.

2008

08.04.

2008

Л-ра, метод. з оформ.

курс.робіт

3

Виконання розділу 1

15.04

15.04

Л-ра

4

Виконання розділу 2

23.04

25.04

Л-ра

5

Виконання розділу 3

30.04

09.05

Л-ра

6

Формулювання висновків

08.05

10.05

Курсова робота

7

Подання роботи на кафедру

12.05

12.05

Керівник курсової роботи _______________________________________

(підпис, розшифровка підпису)

Завдання прийняв (-ла)до виконання_____________________________

РЕФЕРАТ

Танцюра Ю.О. Редагування політичної, релігійної та езотеричної літератури: Курсова робота: 6.030200/Класичний приватний університет, Інститут журналістики і масової комунікації. – Запоріжжя, 2008. – 40 с., 3 табл., 4 дод.

Об\'єкт дослідження – книжкові видання політичної, релігійної та езотеричної літератури.

Мета роботи – розробка норм редагування політичної, релігійної та езотеричної літератури на основі системного підходу до норм редагування.

Методи дослідження: порівняльний, описовий, аналітичний, метод синтезу, системний підхід.

Редагування (від лат. redaсtus) – приведений до ладу. Редагування завжди направлене на те, щоби зробити окремий текст або ціле видання найбільш адекватним для сприйняття, забезпечити їх відповідність певним нормам, а також на представлення тексту або видання цілісною закінченою системою.

На сьогодні ще залишаються окремі види літератури, які не були досліджені науковцями у всіх аспектах. Яскравим прикладом є політична, релігійна та, особливо, езотерична література. Ще досі в Україні немає розроблених працівниками наукових та освітніх установ чітко встановлених та закріплених у відповідних довідниках правил та норм редагування цих видів літератури.

Результатом нашої дослідницької роботи стала розробка норм редагування політичної та релігійної літератури, критеріїв визначення виду езотеричної літератури та порад щодо її редагування.

РЕДАГУВАННЯ, ПОЛІТИЧНА, РЕЛІГІЙНА, ЕЗОТЕРИЧНА ЛІТЕРАТУРА, НОРМИ РЕДАГУВАННЯ, АНАЛІЗ ВИДАНЬ, ТИПОВІ ПОМИЛКИ, ДОСЛІДЖЕННЯ.

ЗМІСТ

Вступ................................................................................................................7

Розділ 1. Сучасний стан видання політичної, релігійної та езотеричної літератури в Україні та світі...........................................................................10

1.1. Книжкові видання: політична література ......................................10

1.1.1. Законодавче регулювання видання політичної літератури................10

1.1.2. Ступінь дослідження видання та редагування політичної літератури..12

1.2. Книжкові видання релігійної літератури.......................................15

1.2.1. Законодавче та церковне регулювання видань релігійної літератури ..15

1.2.2. Ступінь дослідження видання та редагування релігійної літератури..16

1.3. Езотеричні видання: виникнення, розвиток, сучасний стан...............17

1.3.1. Проблеми, пов\'язані із недослідженістю езотеричної літератури.......17

1.3.2. Ступінь дослідження видання та редагування езотеричної літератури 19

Розділ 2. Методологічні засади редагування політичної, релігійної та езотеричної літератури.................................................................................21

2.1. Особливості редагування політичної літератури..............................21

2.1.1. Редакторський аналіз книжкових видань політичної літератури........22

2.1.2. Типові помилки та недоліки редагування політичної літератури.......23

2.2. Особливості редагування літератури релігійної тематики..................24

2.2.1. Редакторський аналіз книжкових видань релігійної літератури........27

2.2.2. Типові помилки та недолітки редагування релігійної літератури......27

2.3. Особливості редагування езотеричної літератури............................28

2.3.1. Редакторський аналіз книжкових видань езотеричної літератури.....29

2.3.2. Типові помилки та недоліки редагування езотеричної літератури......30

Розділ 3. Методи підвищення рівня редагування політичної, релігійної, езотеричної літератури в Україні....................................................................31

3.1. Розробка норм редагування видань політичної літератури .................31