ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Головна Журналістика. ЗМІ. Радіо. Преса. Телебачення → Асаблівасці трансфармацыі інфармацыйнай прасторы краін цэнтральнай і усходняй Еуропы

Прэздэнты Вацлаў Гавел Аляксандр Кваснеск, якя, згодна канстытуцыям свах кран, маюць прадстанчую, а не выканачую ладу, неаднойчы выказвал свах выступленнях занепакоенасць тым, што змест амерыканскх, брытанскіх нямецкх тэлепраграм, якія займаюць шмат месца на чэскіх і польскіх каналах, асаблва рэкламы, \"небяспечны для нацыянальнай свядомасц\".

Таксама стала добрай традыцыяй чуць ад новых прэм\'ер-мнстра абяцанн, што яны, маля, прыкладуць максмум выслка, каб спынць \"культурны каланялзм\", што яны не дазволяць замежным карпарацыям набываць час тэле- радыёвяшчання, г. д. Але, як сведчыць вопыт, вышэйзгаданыя дэкларацы так застаюцца абяцанням.

Для такога бяздзеяння маюцца сур\'ёзныя падставы.

Па-першае, эканамчнае становшча кран Цэнтральнай Усходняй Еропы не дазваляе х урадам СМ фнансава пахснуць пазцы ндустрыяльна развтых заходнх суседзя у нфармацыйнай прасторы.

Па-другое, заканадачыя спробы \"выцеснць\" замежныя нфармацыйныя карпарацы, як гэта мела месца Югаслав на пачатку кравання Слабадана Млошэвча, выклкае адпаведную рэакцыю Ерапейскм Саюзе, стварае стэрэатып \"недэмакратычнай дзяржавы\" , як вынк, шэраг санкцый, з якх эканамчныя яшчэ не самыя горшыя. (У дадзеным выпадку варта не забываць прафесйнае выслое: \"Чатыры раззлаваных журналсты страшней за чатырыста жанера\".)

па-трэцяе, нягледзячы на шматлкя праекты, дагэтуль у свеце не выпрацаваны унверсальны комплекс закона, як, з аднаго боку, гарантава бы незалежнасць сродка масавай нфармацы, а з другога, \"нфармацыйны суверэнтэт\" краны. Адзнае, што можа больш-менш надзейна гарантаваць, – гэта моц традыцый, якя бяруць пачатак з эпох \"ндывдуальнага журналзму\" ХVIII ст. Як сведчыць гстарычны вопыт ХХ ст., шчодрага на праявы таталтарызму, любое заканадаства можа быць выкарыстана на шкоду дэмакраты, аднак моц працяглых па часе традыцый можа стотна замнаць антыдэмакратычным праявам.

Такм чынам, для журналста Цэнтральнай Усходняй Еропы рэальным застася адзны шлях – шлях назапашання менавта такх традыцый, шлях ператварэння мас-медыя рэальную \"чацвёртую ладу\", шлях абароны \"нфармацыйнага суверэнтэту\" высокапрафесйнай якаснай працай.

Зразумела, гэты шлях зойме не адно дзесяцгоддзе, а пакуль жа праблема \"культурнага каланялзму\" застаецца досыць балючай для мас-медыя краін Цэнтральнай Усходняй Еропы. Каб зразумець яе сутнасць, трэба ўзгадаць знакамтае выказванне Унстана Чэрчыля: \"Той, хто валодае нфармацыяй круе светам\". Агучаная пастагоддзя таму, гэтая сцна не страціла актуальнасці і ў наш час. Бо той, хто распасюджвае нфармацыю свеце, вобразна кажучы, прывучае весь свет глядзець на тыя ц ншыя падзе яго вачыма.

Як памятаем, дзяржаўныя СМ Беларус другой палавіне 1990-х гг. адлюстровал пераважна пункт гледжання расйскай уладнай элты на падзе свеце, гэтаксама СМ краін Цэнтральнай Усходняй Еропы адлюстровал пераважна пункт гледжання на сусветныя падзе кіраўніцтва Ерапейскага Саюза Злучаных Штата Амерык. Прычына тут адна тая ж у крынцах нфармацы. У свах паведамленнях беларускя тэле- радыёжурналсты абапрался на нфармацыю, якая паступала па каналах ТАР-ТАСС, польскя, чэскя венгерскя па каналах Асашыэйтэд Прэс, Юнайтэд Прэс нтэрнэшнл, С-Эн-Эн, Рэйтэр, Дойчэ Прэс Агентум, Франс-Прэс г.д.

Канцэптуальны падбор факта, х трактока, каментарый аналз усё гэта не можа заховаць журналсцкую непрадузятасць, кал канфлкце задзейнчаны нацыянальныя нтарэсы \"супердзяржавы\" ЗША, былой \"звышдзяржавы\" Рас ц ндустрыяльна развтых дзяржа ЕС.

Дапускаючы ў сваю эфірную прастору навны замежных нфармацыйных агенцтва, краны Усходняй Цэнтральнай Еропы, па сутнасц, прымаюць чужую трактоку падзей. Адпаведна, грамадскую думку фармруюць ужо не айчынныя СМ, а замежныя мас-медыя. А пад уздзеяннем грамадскай думкі ладныя структуры вымушаны, каб не пацярпяць паразу на будучых выбарах, прымаць адпаведныя рашэнн сферах знешняй ц нутранай палтык.

Такая сітуацыя не выглядае дзвоснай, кал лчыць, што другой палавіне ХХ ст. краіны Цэнтральнай Усходняй Еропы фактычна не мелі суверэнтэту н знешняй, н нфармацыйнай палтыцы. На працягу сарака пяц гадо краны–удзельнцы Варшаскай Дамовы пераважна аднадушна падтрымлвал чынк СССР на мжнароднай арэне асвятлял сусветныя падзе з пункту гледжання кранцтва ЦК КПСС. Пасля 1990 г. смпаты х уладных элт дыяметральна змянл накрунак яны дэкларавал намер увайсц Ерапейскую Супольнасць Паночна-атлантычны саюз. Адпаведным стал падтрымка чынка Злучаных Штата ЕС на мжнароднай арэне ды адлюстраванне тых ц ншых падзей у СМ.

Прынамс, такая палтыка з пункту гледжання сучасных палітыкаў-прагматыкаў не лчыцца заганнай. Фактычная адмова ад уласнай знешняй палтык для Польшчы, Чэх, Венгры, Балгары Румын, якя, у адрозненне ад Беларус не абвяшчал нейтралтэт, азначала вялкую эканомю сродка гарантавала абарону з боку стратэгчных сюзнка ад знешняга ворага (маецца на вазе раздзьмуты ў папулісцкіх мэтах фактар \"мусульманскага фундаменталзму\").

Яскравым прыкладам такой сітуацы служыць асвятлення СМ Цэнтральнай Усходняй Еропы пачатку \"балканскага крызсу\" самай жорсткай ерапейскай вайны канца ХХ ст. Распад Сацыялстычнай Федэратынай Рэспублк Югаславя пачася, як вядома, увосень 1990 г., кал парламент Славен прыня пастанову, згодна якой югасласкя федэратыныя законы больш не распасюджваліся на рэспублку. На рэферэндуме снежн 1990-га незалежнасць Славен падтрымал 89 % выбаршчыка. Аднак гэты працэс яшчэ не разглядася сродкам масавай нфармацы краін Цэнтральнай Усходняй Еропы як пачатак сур\'ёзных ператварэннях на палтычнай мапе кантынента. Так, \"Газета выбарчая\" рэдакцыйным артыкуле адзначала, што падобныя з\'явы адбываюцца СССР савецкя рэспублк штомесяц абвяшчал дзяржаны суверэнтэт, як, аднак, не ме канкрэтнага напанення, нават у прыбалтыйскх рэспублках. Польскае выданне назвала гэты цыкл \"парадам папяровых суверэнтэта\".

Яшчэ на пачатку лета 1991 г. папулярная венгерская газета \"Свабода народа\" заяляла пра вялкую верагоднасць таго, што се гэтыя суверэнтэты (меўся на вазе рэферэндум аб незалежнасц, праведзены Харваты 19 мая) так застануцца на паперы. Чэшская \"Народная газета\" прысвяцла харвацкм падзеям вялк артыкул, у якм абгрунтовала заяву дзяржсакратара Злучаных Штата Амерык Джэймса Бэйкера, што ЗША х саюзнк нкол не прызнаюць не падтрымаюць незалежнасць Славен Харваты. Развал Югаслав, падкрэслівала \"Народная газета\", створыць зону нестабльнасц Цэнтральнай Еропе.