ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Головна Журналістика. ЗМІ. Радіо. Преса. Телебачення → Асаблівасці трансфармацыі інфармацыйнай прасторы краін цэнтральнай і усходняй Еуропы

Змянць такое становшча зялся прадстанк замежных гумантарных арганзацый і дабрачынных цэнтраў. Іх задача спрашчалася тым, што чэрвен 1990 г. краны–удзельнцы Ерапейскай эканамчнай супольнасц значна лбералзавал палтыку КОКОМ (Каардынацыйны камтэт па кантролю за эскпартам стратэгчных тавара у сацыялстычныя краны, створаны гады \"халоднай вайны\"). Адмена ЕЭС ранейшых забарон на экспарт тавара КОКОМ у краны Цэнтральнай Усходняй Еропы, за выключэннем СССР, Албан Югаслав, дазвол друкаваным адыёвзуальным СМ атрымлваць адпаведную тэхнку , як вынк, пакрысе пераадольваць вакуум нфармайцыйных тэхналогй, увайсц \"тэхнатронную эру\".

Першапачаткова мела месца разавая дапамога з-за мяжы. Так, французская газета \"Монд\" перадала арэнду за смвалчную плату польскай \"Газеце выбарчай\" спсаную ратацыйную машыну. Былыя апазцыйныя антыкамунстычныя выданн атрымал фнансавую дапамогу ад Фонда супраць цэнзуры: па 10 тыс. дол. перавялі на рахунк польскай \"Газеты выбарчая\" чэшскай \"Народнай газеты\".

Аднак для паўнавартаснага пераадолення крызсу 1992–1993 гг. патрабавался больш важкя капталакладанн. Прадстанк амерыканскх заходнеерапейскх нфармацыйных карпарацый Мэрдака, Максвела, Эрсана, канцэрна Шпрынгера, Бартэльсмана, Баўэра і інш. выказвал гатонасць зрабць буйныя нвестыцы мас-медыя кран Цэнтральнай Усходняй Еропы. Узамен яны патрабавал \"месца\" нфармацыйнай прасторы гэтых кран, адпаведнае памерам свайго нвеставання. Па сутнасц, нфармацыйныя \"гганты\" мкнулся заваяваць новыя рынк збыту сваёй прадукцы.

Для пранкнення на нфармайцыйны рынак гэтага рэгіёна амерыканскх заходнеерапейскх карпарацый складвалася надзвычай спрыяльная сітуацыя. На працягу чатырох дзесяцігоддзяў сродкі масавай інфармацыі Польшчы, Чэхаславак, Венгры, Румын, Югаслав Балгары выконвал функцыю канала, па якх грошы чытачоў, тэле- і радыёгледачоў перакачвался дзяржаную партыйныя касы. Пры гэтым камандна-адмнстрацыйная сстэма была слаба зацкалена абналенн матэрыяльна-тэхнчнай базы, лчыла гэту праблему другараднай у парананн з дэалагчным накрункам дзейнасц. У перыяд крызсу 1992–1993 гг. урады кран Цэнтральнай Усходняй Еропы дыстанцыравался ад праблем СМ, больш заклапочаныя сур\'ёзным праблемам эканомцы. Аднак у адрозненне ад Беларус, дзе значная большасць выдання па-ранейшаму галоныя надзе складала на дзяржаныя датацы, журналісцкія калектывы Польшчы, Чэхаславак, Венгры Балгары паставлся да прапаноў замежных карпарацый як да адзнага сродку, з дапамогай якога можна было ажыццявць неабходную тэхнічную мадэрнзацыю.

Такм чынам, у першай палавіне 1990-х гг. адбывалася значнае нвеставанне мас-медыя Цэнтральнай Усходняй Еропы замежным карпарацыям ды адначасовае набыццё амерыканскм заходнеерапейскм канцэрнам мясцовых перыядычных выдання, тэле- радыёэфрнага часу.

Завяршэнне мадэрнзацы сходнеерапейскх мас-медыя па часе супала з агульным у рэгёне заканчэннем эканамчнага крызсу. Аднак каб больш-менш трывала мацаваць свае пазцы на айчынным нфармацыйным пол, пры лку моцнага канкурэнтнага фактару, супрацонк сходнеерапейскх сродка масавай нфармацы спяшался засвоць творчыя метады работы, арганзацы нфраструктуры тэхналогй функцыянавання свах галоных канкурэнта – амерыканскх заходнеерапейскх мас-медыя.

Як сцвярджа галоны рэдактар атарытэтнай \"Газеты выбарчая\", адзн з заснавальнка знакамтага прафсаюза \"Салдарнасць\" Адам Мхнк, раблася гэта не дзеля таго, каб стварыць \"з айчынных мас-медыя амерыканскую \"кальку\", хоць такая заклапочанасць неаднойчы выказвалася. Якраз наадварот, польскя, чэшскя, венгерскя балгарскя журналсты мкнулся засвоць прафесйныя здабытк замежных спецыялста, каб у будучым захаваць уласную канкурэнтаздольнасць, скарыстаць засвоеныя дасягненн дзеля захавання сваёй адыторы , як вынк, абароны нфармацыйнай бяспек сваёй Бацькашчыны.

Можна спрачацца наконт таго, накольк паспяховым і карысным аказалася засваенне выкарыстанне замежнага вопыту. Аднак для многх чэскх, балгарскх румынскх газет увядзенне пасад рэдактара-распарадчыка, бблятэкара, генеральнага менеджэра, сстэмнага рэдактара, менеджэра па маркетынгу рэкламе, па збыце распасюджванню тыражу і нш. дазволла не тольк захаваць свае пазцы на айчынных нфармацыйных рынках, але палепшыць фнансавае становшча рэдакцый. Ужыванне прафесйных парада па правядзенн нтэрв\'ю, падрыхтоцы аналтычнага артыкула праблемнага рэпартажу, напсанні лда падбору эптэта, асвятленн навн на тэлебачанн па радыё усё гэта дапамагло не тольк захаваць ранейшую адыторыю, але павялчыць колькасць падпсчыка, гледачо слухачо. А менавта гэта лчыцца неад\'емнай часткай нфармайцыйнай бяспек дэмакратычнай дзяржавы.

У адрозненне ад свах заходнх суседзя па рэгёне СМ Беларус не спазнал актынай канкурэнцы з боку амерыканскх заходнеерапейскх нфармацыйных карпарацый. Пра тое, накольк цяжка нашым журналстам давялося б вытрымлваць нфармацыйнае спаборнцтва, сведчыць той факт, што дагэтуль \"Першы нацыянальны тэлеканал\" \"Сталчнае тэлебачанне\" з цяжкасцю вытрымлваюць канкурэнцыю расйскх тэлеканалаў. Разам з тым Беларусь яднае з кранам Цэнтральнай Усходняй Еропы глыбокая занепакоенасць праблемай \"культурнага каланялзму\". Кал на Беларус творчая нтэлгенцыя заклапочана празмернай русфікацыяй, дык у заходнх суседзя нашага рэгёна грамадскя колы заклапочаны празмернай \"амерыканзацыяй\" побыту, размыццём пачуцця нацыянальнага гонару.

Нягледзячы на се спробы захаваць нфармацыйную канкурэнтаздольнасць, супрацонк тамтэйшых СМ, а таксама шырокя колы грамадства выказваюць шчырую занепакоенасць будучыняй нацыянальнага друку, тэле- радыёвяшчання. Напрыклад, у Чэх Польшчы стала добрай традыцыяй пры фармраванн новага рада пасля чарговых парламенцкх выбара выказваць новым мнстрам патрабаванне выпрацок комплекснай палтык галне мас-медыя – палтык, якая гарантавала б \"нфармацыйны суверэнтэт\".