ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Головна Журналістика. ЗМІ. Радіо. Преса. Телебачення → Франко І.Я. як редактор і журналіст

Іван Франко вступив до \"Академического кружка\" в липні 1875 року. Вже восени його вплив на редакцію журналу різко зростає. Відповідно вплив завзятого москвофіла С. Лабаша падає, до редакції приходять Іван Белей і Павлик, який, за його власними словами, \"вступив у кружок з гадкою заговорити про хлопів між тими, що з них колись має вийти інтелігенція\". \"Москвофільство\" Франка, що змусило його вступити саме до \"А. К. \", а не до аналогічної народовської організації, вичерпувалося активним ознайомленням з найкращими зразками російської літератури та журналістики. Виникнення у \"Друзі\" нової течії він пояснює так: \"Каменем спотикання стало для \"Друга\" то, про що він так часто і самоувірено говорив і спорив з другими пустозвонними львівськими газетами, а особливо зі \"Словом\": язик і правопис. З кінцем 1875 року обновилися в редакції \"Друга\" спори щодо язика, комітет редакційний не міг прийти до згоди, кожен член давав свої пропозиції - розуміється, одна дурніша від другої... За час сварки почали в редакції виділюватися дві противні сторони, одна більше консервативна, друга - більше поступова\". Починаючи з зими 1876 року Франко і його однодумці палко виступають у \"Друзі\" за народну мову. Нарешті, аж у середині 1876 року, \"Друг\" оголосив офіційну відмову від язичія на користь живих української та великоруської мови.

1876 рік - це рік стрімкої демократизації \"Друга\", повного відходу його від москвофільської ідеології. Сам Франко, пояснюючи це явище, віддавав належне впливам Чернишевського та Драгоманова, палким прихильником якого він сам стає. Роль Франка особливо велика в критично-публіцистичному відділі. Треба зазначити, що, попри стереотипну думку щодо провідної ролі Франка у \"Друзі\" як \"Мойсея\" від самого початку, у перші роки після реорганізації журналу чільне місце в ньому як мислителя та публіциста належало Павликові.

Листи Драгоманова стали основним джерелом натхнення творців \"Друга\". Франко пише: \"Без тямучих провідників, без книжок, без поради і заохоти, ми йшли наосліп, читали, що впало в руки і не знали, що робити з тими хлопськими симпатіями, що у нас були принесені з батьківського дому, і з тим невеличким знанням народного життя, котре ми з сел принесли до Львова. Тут тих симпатій ніхто не поділяв, тим життям ніхто не цікавився, нам казали вчитися \"для хліба\", любити щонайбільше \"язик народа\", а не сам народ. От тут-то в великій пригоді нашому поколінню став Драгоманов. \" Драгоманов, передовий і неоцінений мислитель, якого можна вважати предтечею Франка як культурного явища і \"Східноукраїнським Франком\" в плані масштабності та різноплановості таланту, фактично диктував ідейні передумови для створення новітньої концепції \"Друга\". Саме з його подання журнал стає в 1876 році в опозицію як до народовської, так і до москвофільської преси.

До питання ролі наявної на той час галицької інтелігенції, а також завдань інтелігенції нової \"Друг\" повернувся із доповіддю Павлика \"Потреба етнографічно-статистичної роботи в Галичині\". \"Справжнє завдання інтелігенції - бути народові старшим братом, \"просто йти в люд і стати в його обороні\", - фактично повторює свою ж колись висловлену думку Павлик, апелюючи таким чином скоріше до народовських поглядів на функції інтелігенції. В 1876 році Павлик і Франко ознайомлюються з творами Маркса, які справляють на них хоч і менший, ніж Драгоманівська теорія, вплив, але змушують робити ще більші акценти саме на проблемі захисту та взаємин з простим народом. В усякому разі, погляди Франка та Павлика на інтелігенцію розходяться: Франка явно не влаштовує обмеження завдань інтелігенції етнографічною та науково-просвітницькою роботою серед селян (що успішно проповідувалося народниками Росії).

Особливо ясно простежується передчуття приходу \"нової інтелігенції\" у рубриці \"Літературні письма\", яку веде у \"Друзі\" Франко, публікуючи тут свої власні роздуми та аналіз новітніх літературних творів. \"Головною ціхою всіх новітніх літератур є народність, \" - значиться в ІІ \"Літературному письмі\".

За свої неповні два роки видання оновлений \"Друг\" відіграв вирішальну, поворотну роль у галицькому письменстві. Новий метод, що пізніше набув назви \"реалізму\", почав практикуватися вперше саме у творах, що готувалися для видання редакцією \"Друга\" альманаху \"Дністрянка\". Але, відмовившися від наукової частини і наголосивши на публіцистиці та новітній літературі, \"Друг\" потроху приходив до пропаганди марксизму, від чого вже в середині 1876 \"другівців\" почали застерігати народовці. Марксизм прийшов в Галичину через брошури, надруковані у Відні, що спричинило перший в історії Австро-Угорщини судовий процес над соціалістами. Таємна поліція почала активну боротьбу проти нової \"ідеологічної чуми\", і однією з жертв цього переслідування судилося стати журналові \"Друг\".

Нападками на \"Друг\" з боку москвофільської преси почався скрутний період в історії журналу. \"Академический кружок\", що мав мало спільного з новою інкарнацією журналу, категорично протестував проти продовження його видання. Певний час Павлик і Франко боролися за відділення \"Друга\" від \"А. К. \", але з арештом Павлика це унеможливилося: на Франка була покладена повна відповідальність за журнал. У вкрай важких умовах йому вдалося видати 6 номерів журналу, останній з яких з\'явився 23 травня 1877 року. Після цього на засіданні \"Академического кружка\" москвофільська його частина, користуючись відсутністю Франка та Белея, ухвалила відібрати журнал у редакційного комітету. Франко одразу ж перейнявся ідеєю створення видання з тією ж, що у \"Друга\", концепцією, але іншою назвою. Саме листи Драгоманова, присвячені цій темі та баченню нового видання, стали приводом для арешту Франка, Белея, І. Мандичевського, а також повторного ув\'язнення Павлика, що знаходився в лікарні. На судовому процесі вони жертовно зізналися і вголос заявили про свої соціалістичні переконання. Першим з них опинився на волі Павлик, і одразу ж почав підготовчу роботу для організації нового видання.

РОЗДІЛ 2

Нові видання Павлика і Франка: \"Громадський друг\", \"Дзвін\", \"Молот\"

22-річний Іван Франко повернувся зі в\'язниці 5 березня 1878 року. Виключений разом із Павликом з університету, з товариства \"Просвіта\", бойкотований обома таборами галицької інтелігенції, він, поза тим, вже тоді став своєрідним символом передової журналістики. \"Ми були студенти філософії, числили на педагогічну кар\'єру, а тепер мусили попрощатися з нею і добиватися хліба на разі журналістикою, \" - писав Франко.