ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Головна Журналістика. ЗМІ. Радіо. Преса. Телебачення → Іван Франко і Наталія Кобринська біля витоків української жіночої преси. Друга половина ХІХ ст.

Але, не зважаючи на схвальні виступи в галицькій пресі й захоплення першим жіночим виданням галицькою громадськістю, \"Перший вінок\" ще не був тим проявом патріотизму, який в європейських літературах вже тоді мав місце.Насамперед це пояснювалося тим,що вміщені в альманасі оповідання та повісті були написані під впливом модної тоді тенденції-письменник повинен нав`язувати читачеві готовий вже ідеал, нав`язувати певну суспільну,політичну чи навіть національну ідею.Проте всяка творчість-це в першу чергу прояв свободи,а література тому й має могутній вплив на особистість і суспільство,що несе в собі волелюбний подих,який виголошують художні твори та їхні творці. „Якщо письменник,- наголошувала Н.Кобринська неодноразово,-одержимий однією ідеєю,яку хоче поширити обов`язково серед суспільства,він втрачає у своїх творах найсильніший елемент творчого впливу-духовне зусилля,яке приводить до бажаної ідеї.Жодна ідея,чи то національна,чи то політична не буде мати в художньому творі виправдання від того,що вона буде перетворена письменником на галерею образів або вражень.2Саме ці її думки часто дратували І.Франка і саме ці думки привели її пізніше до захоплення С.Пшибишевським і модерним мистецтвом взагалі.В оповіданнях, вміщених в альманасі ще яскраво відчувається той яскравий патріотизм, який віддаляє художній твір від справжнього мистецтва. Зрозуміло, що всі авторки збірника – це початківці в літературі, хіба що за винятком О. Пчілки, та все ж розуміння ними завдань мистецтва зводилося лише до дидактичних проблем. І все ж, це був великий успіх, і як кожний успіх в літературі, чи взагалі у мистецтві, викликає не тільки схвальні відгуки, але й критику. Найбільше і найголосніше не погоджувався зі змістом і духом альманаху М. Павлик, який ще на початку жіночого руху мріяв про надання рухові виразного соціалістичного спрямування. В листі до М. Драгоманова, сповіщаючи про спроби організації жіноцтва до громадської діяльності, писав: \"... дівчат наш піп втяг, завів із них церковні сестриці ... Я ж, знаючи, куди це може піти – задумав таке: з усіх тих, що вписалися дівчат, зробити таке товариство, аби сходилося в недолі й свята і слухало, що в книжечках для народу. Я даю видання \"Просвіти\" і коломийські, а вони найби собі вже більше (чого не може буде добути так) самі докупили за тоті гроші, що в церкві в їх руках... З дівчатами найборше все би пішло у нас, вони більш рвуться до високої науки як хлопці, а треба ж конче зробити їм окреме від мужчин товариство та дати їм що доброго читати, а потому й більше ... Я думав ще у Львові мати на вакаціях відчит про жінок. До того мені крім Мілля здався б Боровиковський, я б хотів поставити паралельно простих і \"солоних\". 

І. Франко відразу ж побачив у задумі М. Павлика однобічний класовий підхід і писав йому про недоцільність такого шляху, а також про його метод поділу жіноцтва за класовим принципом. \"Чи ви переконані, що тими статтями, які в нашім торічнім видавництві порушували жіноче питання, ми здобули симпатію в наших людей? Я думаю, що ні ... тим, що ми говорили торік про жіноче питання, ми не помогли своїй справі, а противно, деякі з наших навіть людей кажуть, що ми тим пошкодили справі.\" Коли ж Н. Кобринська не пристала до планів М, Павлика, він постійно конфліктував з нею, а коли в органі радикальної партії, часописі \"Народ\", завів рубрику \"Жіноча справа\", то жодного разу в ній не згадував про всі починання Н. Кобринської в жіночому русі. Завжди у конфліктах М. Павлика з Н. Кобринською І. Франко був на стороні Н. Кобринської і об\'єктивно давав оцінку її громадської і письменницької діяльності. Це постійно дратувало Павлика, і в одному з листів до М. Драгоманова він писав: \"Франко каже, що Кобринська – може доказати правду своїх слів про радикалів, цитатами з моїх і Ганкевичевих писань ... і так Кобринська зі своїми страханнями торжествує між іншим і через те, що Франкові байдуже честь товаришів. Бог з ними.\"

* Мається на увазі зібрання творів у 50-ти томах видане \"Науковою думкою\" у 198 - рр.

** Мається на увазі праці І. Франка, що з політичних міркувань не увійшли у 20-ти томне видання 1960- рр., та назване вище 50-ти томне.

*Лесин В. Іван Франко – вихователь молодих письменників // Радянський Львів. – № 11 – Львів – 1948

Каструк А. Іван Франко – наставник молодих письменників // Дніпро. – № 6 – Київ – 1954

Мороз О. Іван Франко – вихователь українських письменників // Франко. Статті і матеріали. – т. VII. – Львів – 1960

1Барвінський В.Скошений світ//Правда.-Львів-1877-с.32

 Державний Закон Основний від 21 грудня 1867 р. 142 // Збірник законів адміністративних. – Львів, 1893 – с. 495.

 Указ. праця. – с. 496

 Кобринська Н. \"Руське жіноцтво в Галичині в наших часах\" // Вибрані твори – Київ – 1958. – с. 328.

 Кобринська Н. Указ. праця. – с. 329-330

 Кобринська Н. \"Про первісну ціль товариства руських жінок в Станіславові\" // Вибрані твори. – Київ – 1958. – с. 316-317.

Кисілевська О.Піонерка жіночого руху Наталя Кобринська.-Коломия:Жіноча Доля-1936-с.28

* Возняк М. Шляхом до Першого Вінка // Новий час. – ч. 55 – Львів – 1937.

 Франко І. Зібрані твори у 20-ти томах Т.XVI – Київ-1955-с. 127-129.

 Гриньовський К.І. Франко в житті Н. Кобринської – Коломия – 1935-с.8

 Франко І. Зібрання творів у 50-ти томах. – Т. 49. – Київ – 1986 – с.91-92

* Франко І. Зібрання творів у 50-ти томах. – Т. 49. – Київ – 1986 – с.50-51

** Білянкевич І. Жінки в житті Івана Франка. Рукопис ст. 24-25.

 Франко І. Листи-Зібрання творів у п\'ятдесяти томах – т. 49. – Київ – 1986 – с. 110-111.

** Про ці спогади є також згадка в листах У. Кравченко до І. Франка від 5.V.1887 р та в надрукованому листі 1887 р. (СІЛ., ор. 3., №1615, с. 729; та ф.3, №1602, с. 33-34. )

\"Спогади учительки\" надруковані в Коломиї у 1936 р.

* Білинкевич І. Вказана праця. – с. 27

** Книш І. Смолоскип у темряві. – Н. Кобринська й український жіночий рух. – Вінніпег. – 1957 – с. 57

*** Франко І. З останніх десятиліть ХІХ віку // Зібрання творів у 50-ти томах. – Т.41 – Київ – 1984 – с. 502

* Франко І. Листи. Зібрання творів у 50-ти томах. – Т.49 – Київ – 1986 – с. 123

* Франко І. Листи. Зібрання творів у 50-ти томах.

2Кобринська Н.Наше жіноцтво і література-Коломия-1918

 Переписка М. Драгоманова з М. Павликом. – Т.//. – Чернівці – 1910 – с. 73-74.

 Переписка М. Драгоманова з М. Павликом. – Т.//. – Чернівці – 1910 – с. 142.

 Переписка М. Драгоманова з М. Павликом. – Т.//. – Чернівці – 1910 – с. 199-200.