ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Історія фотожурналістики → Курсова робота


Курсова робота:

З курсу \"Журналістика\"

\"Історія фотожурналістики.\"

План.

Вступ.

1. Фотожурналістика.

2. Перші основні напрями використовування фотографії.

3. Поява фотожурналістики.

4. Жанри фотожурналістики.

а) від жанрів образотворчого мистецтва;

б) від жанрів літератури;

в) від жанрів риторики і журналістики.

4.1. Визначення інформаційних жанрів фотожурналістики.

4.2. Визначення публіцистичних жанрів фотожурналістики.

4.2.1. Фотопортрет.

5. Період становленняфотографії.

6. Друга половина 19-го століття.

7. Початок 20-го століття.

8. Період 1920-50-х років

9. Період 1950-80-х років.

10. Фотографія в Росії.

11. Вітчизняні фоторепортери.

12. ФОТОЖУРНАЛІСТИКА СЬОГОДНІ

12.1.АГЕНТСТВА І ФОТОЖУРНАЛІСТИКА

12.2. ВОСЬМИДЕСЯТІ. НЕГАТИВНІ ЧИННИКИ

12.3.РИНОК ЦИФРОВОЇ ФОТОГРАФІЇ

Висновки.

Список літератури.

Вступ.

Сучасна журналістика характеризується широким використанням зображального матеріалу, який відіграє роль не лише естетичної прикраси й ілюстративного доважку до тексту, а наділений самодостатніми функціями: є документальним свідченням, що беззастережно підтверджує правдивість наведеної інформації.

Сучасний журналіст, що працює в газеті, повинен володіти основними навичками виготовлення ілюстративного матеріалу та знати способи й форми його використання та розміщення в друкованих виданнях.

Сучасна людина настільки звикла до фотографії, нашого другому зору, що вже й не замислюється, яке її місце в житті суспільства. Сьогодні фотоапарат або кінокамера є практично в кожній родині, а перегляд родинних фотоальбомів став традиційним супроводом різноманітних родинних свят.

Тимчасом журналісти повинні з усією поважністю поставитися до цього елемента своєї професії. Для них фотографія є могутнім засобом документального відтворення реальної дійсності. Фотографія – це суспільний документ, що є основою зображальної соціальної інформації.

Тема моєї роботи: Історія фотожурналістики.

Мета моєї роботи – вивчення основних понять теорії фотожурналістики, вироблення умінь і навичок правильно та ефективно використовувати теоретичні знання на практиці, розуміти особливості сучасної масово-інформаційної ситуації в світі та в Україні та місця в ній зображальної журналістики.

Теоретична та практична цінність: забезпечення вироблення в кожного студента навичок створення фотоматеріалів для друкованих ЗМІ, використання й розташування їх на газетній шпальті.

Головні завдання:

 • познайомити з професією фотожурналіста, з історією розвитку фотографії;

 • познайомити з історією фотографічної техніки і оптики;

 • познайомити з фотоматеріалами, що застосовуються в роботі фотожурналіста;

 • познайомити з історією фотографічної хімії й користуванням реактивами;

 • навчити фотоекспозируванню фотоматеріалів;

 • вивчити основні функції й завдання фотожурналістики;

 • ознайомити із зображальними формами фотографічного знімка;

 • навчити фотокомпозиції;

 • навчити їх основам освітлення об\'єкта зйомки як одному із зображальних способів фотографії;

 • дати поняття про жанри фото журналістики і їх історію;

 • ознайомити з творчими проблемами фотожурналістики, особливо з інформаційними жанрами.

Історія фотожурналістики дасть ключ до розуміння ролі фотографії в житті суспільства – зримої історії, що не знає мовних бар\'єрів.

Історія фотожурналістики – порівняно молода наукова й навчальна дисципліна. Вона почала розвиватися в кінці ХІХ століття. Її мета – виробити уявлення про класику фотожурналістики, усталитися з переліком персоналій, показати еволюційні шляхи розвитку даного виду творчої діяльності людини.

Історія фотожурналістики спрямована на опанування зображальними можливостями фотографії, вивчення основних жанрів фотомистецтва.

1. Фотожурналістика.

Фотожурналістика – це функціональне поняття, що включає в себе розгалужену систему жанрів і форм інформаційно-публіцистичної діяльності. Одним з найбільш дійових методів отримання інформаційних знімків, при якому автор утримується від будь-яких засобів оранжировки дійсності, є так звана \"пряма фотографія\" або \"репортажний метод\". Під цим словом розуміється знімки, позбавлені будь-якої організації, інсценізації.

Кожний фотожурналіст проходить три головні етапи творчості.

Перший – вивчення техніки, матеріальної частини фотоапарата.

Другий – освоєння зображальних засобів фотографії, виражальних можливостей світлового, тонального і лінійного рисунка кадру.

Третя, найвища ступінь майстерності, полягає в умінні й точному використання техніки та виражальних засобів для вираження ідейно-тематичного змісту кадру.

2. Перші основні напрями використовування фотографії.

Подальші тенденції збереження і використовування зображення розвивалися по декількох напрямах. Це, по-перше, застосування фотографії як пам\'ятний історичний документ, по-друге - включення її в арсенал наукового інструментарію і доказу. Але найінтенсивнішим чином світлопис став розвиватися у області побутового і історичного портрета, а також, зважаючи на уявну прогресивність в порівнянні з живописом, як альтернатива витворам образотворчого мистецтва. Ці напрями фотографії особливо важливо розрізняти в початковий період її історії, коли між деякими з них важко було провести чітку межу. Наприклад, видове фотографування географів, етнографів, репортерів-мандрівників нерідко виконувала не тільки свої природничонаукові функції, але і мала естетичний характер, а з часом ставала історичним документом. Те ж можна сказати про індивідуальні і групові фотопортрети, зняті в приватних, побутових цілях, але що стають з часом науковим і документальним свідоцтвом епохи.

3. Поява фотожурналістики.

Фотографії для журналів гравірували, це ускладнювало процес тиражування, саме тому їх мало використовували в поліграфії. Лише в кінці 70-х, початку 80-х рр. XIX в., коли в поліграфії з\'являться нові види відтворення фотознімків (фототипія, цинкографія), породжені самою ж фотографією, фотографії все частіше і частіше стали з\'являтися в масовому друці.

Гравюра (фр. gravure). Вид графічного мистецтва, в якому зображення є друкарським відтисненням опуклого або поглибленого малюнка, виконуваного різними прийомами гравірування на поверхні пластини (\"дошки\"). Друге значення - сама пластина або відтиснення з неї. Нерідко до гравюри відносять і літографію (\"плоска\" гравюра).

Фото-тинто-гравюра фотоживописний, найпоширеніший спосіб тиражування фотографій міських видів і жанрових сцен в другій половині XIX в.

Фототіпія- Спосіб плоского друку з скляної або металевої зерненої пластини, покритої світлочутливим шаром, на яку фотографічним шляхом наноситься відтворне зображення. При друкуванні фарбою змочуються тільки друкуючі елементи. Друге значення - відтиснення, одержане з такої пластини.