ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Соціальні проблеми у ЗМІ → Курсова робота


 1. безоплатне користування закладами охорони здоров\'я Міністерства оборони України, Служба безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, інших центральних органів виконавчої влади та військових формувань;

 2. першочергове придбання ліків за рецептами лікарів;

 3. першочергове медичне обстеження, диспансеризація та госпіталізація;

 4. першочергове безоплатне зубопротезування, безоплатне забезпечення протезами та протезно-ортопедичними виробами;

 5. переважне право на забезпечення санаторно- курортним лікуванням;

 6. 75- відсоткова знижка плати користування житлом;

 7. першочергове забезпечення житлом осіб, які потребують поліпшення житлових умов, або одноразове надання безвідсоткового кредиту на індивідуальне житлове будівництво чи придбання житла;

 8. безоплатний проїзд і перевезення багажу ними та членами їх сімей при переїзді;

 9. безоплатний проїзд ( туди і назад) у межах України один раз на два роки залізничним транспортом у купейному вагоні для лікування у санаторіях.

Тепер хотілося б звернутися до Закону України \"Про зайнятість населення\" (внесення змін)

Стаття 2 (перша частина)

\"Безробітними визначаються працездатні громадяни працездатного віку, які через відсутність роботи не мають заробітку або інших передбачених законодавством доходів і зареєстровані у державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, готові та здатні приступити до підходящої праці\".

У статті 5 про додаткові гарантії зайнятості для окремих категорій населення, зазначається;

 1. Держава забезпечує надання додаткових гарантій щодо працевлаштування працездатним громадянам у працездатному віці, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних конкурувати на ринку праці, у тому числі:

А) жінкам, які мають дітей віком до шести років;

Б) одиноким матерям, які мають дітей віком до чотирнадцяти років або дітей – інвалідів;

В) молоді, яка закінчила або припинила навчання у середніх загальноосвітніх школах, професійно – технічних закладах освіти;

Г) особам передпенсійного віку.

Що стосується матеріальної допомоги, то 31 стаття цього закону наголошує:

 1. Безробітні після закінчення строку виплати допомоги по безробіттю можуть одержувати матеріальну допомогу по безробіттю у розмірі 50 процентів встановленої законодавством мінімальної заробітньої плати за умови, що середньомісячний сукупний доход на члена сім\'ї не перевищує встановленого законодавством неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.

 2. У разі смерті безробітного або особи, яка перебувала на його утриманні, виплачується допомога на поховання у розмірі встановленому законодавством.

 3. Кожному з членів сім\'ї, які перебувають на утриманні безробітного, а також громадянам, у яких закінчевся строк виплати допомоги по безробіттю, матеріальної допомоги по безробіттю, подається одноразова матеріальна допомога у розмірі 50 процентів установленої законодавством мінімальної заробітньої плати.

Про заходи щодо посилення соціального захисту громадян України, які зазнали переслідувань за правозахисну діяльність\":

З метою відновлення соціальної справедливості та посилення соціального захисту громадян України, які зазнали переслідувань за правозахисну діяльність у колишньому СРСР, на підтримку ініціативи правозахисних громадських організацій постановляю:

 1. Заснувати довічні державні іменні стипендії громадянам України, які зазнали переслідувань за правозахисну діяльність у колишньому СРСР.

 2. Кабінету міністрів України подати пропозиції щодо розміру та порядку призначення довічних державних іменних стипендій, зазначених у статті 1 цього Указу.

 3. Комісії у справах Державного лікувально-оздоровчого управління вирішити питання щодо забезпечення медичного обслуговування.

 4. Рекомендувати Генеральній прокуратурі України прискорити підготовку і розгляд матеріалів щодо реабілітації громадян України, які були засуджені у колишньому СРСР за правозахисну діяльність.

5 квітня 1999 року затверджено постанову Кабінету МіністрівУкраїни \"Про порядок надання пільгового проїзду студентам вищих навчальних закладів 1 – 4 рівня акредитації та учням професійно-навчальних закладів у міському і приміському пасажирському транспорті та міжміському автомобільному і залізничному транспорті територією України\".

Цей порядок розроблено відповідно до Указу Президента України від 29 березня 2001р. № 221 \"Про заходи щодо впорядкування механізму надання пільгового проїзду окремим категоріям студентів і учнів\".

 1. Пільговий проїзд у міському і приміському пасажирському транспорті та міжміському автомобільному і залізничному транспорті територією України встановлюється в розмірі половини вартості квитка для студентів денної форми навчання вищих навчальних закладів 1-4 рівня акредитації та учнів професійно – технічних навчальних закладів, що фінансуються з державного та місцевих бюджетів.

 2. Пільговий проїзд встановлюється щороку з 28 серпня по 28 червня.

 3. Кошти на пільговий проїзд студентів та учнів у міському транспорті передбачаються у відповідних місцевих бюджетах, у приміському і міжміському автомобільному тпранспорті у кошторисах доходів і видатків навчальних закладів, у залізничному транспорті – централізовано у державному бюджеті для Міносвіти.

2. Аналітична частина

Сучасне динамічне життя посилило соціалізуючи роль преси, яка мала в основу своєї діяльності покласти саме соціальний вимір усіх економічно-політичних і духовних процесів в умовах національного відродження.

Однак аналіз свідчить, що продрукувати ефективно соціальну інформацію, яка б відповідала умовам розбудови громадського суспільства, значна частина працівників засобів масової інформації нездатна, в наслідок застарілого мислення, низької національної свідомості, низького загального розвитку, безпорадності у питаннях сучасної економіки, політології, соціології й особливо комерційної діяльності.

Створювати й поширювати соціальну інформацію в умовах розбудови громадського суспільства – це значить у дусі тоталітаризму, комуністичної партійності журналістам відводилась роль майстрів формування і розповсюджування \"зверху\" накинутих істин.

Тепер хотілося б звернутися до конкретного, того, що ми маємо зараз.

Аналізуючи українські видання, зокрема газети \"День\" та \"Киевские ведомости\" за 2003 рік, неозброєним оком видно, що мала кількість публікацій присвячена соціальним проблемам.

Соціальна тема - є дуже великою і проблем, які пов\'язані із захистом громадян безліч. І тому мені хотілося б детальніше розглянути такі питання, як;

 1. Соціальна захищеність \"державних дітей\".

 2. Захист прав пенсіонерів.

 3. Проблеми студентів (молоді).

 4. Захист інтересів медиків, шахтарів, військових та інших.

 5. Проблеми безробіття молоді.

 6. Та наскільки сучасні ЗМІ розкривають ці питання і чи дають свої позиції щодо їх вирішення.

Проблема соціальної захищеності турбує усіх громадян нашого суспільства. І тому саме їй потрібно приділяти більше уваги тому, що сьогодні дуже багато людей знаходиться у скрутному становищі. Постійні затримки заробітньої плати, мізерні пенсії, (а за всі послуги (лікування) треба платити) все це негативно впливає на громадян і на всю державу.

Переглядаючи місцеві газети, зокрема, газету \"День\" я провів невелике дослідження. Поставивши за мету з\'ясувати, якім темам приділяється найбільше уваги, виявилося ;