ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Міжнародні відносини. Міжнародна економіка. ЗЕД → Митні режими та порядок їх застосування

Контрольна робота

Тема:

Митні режими та порядок їх застосування

План

Вступ

 1. Значення та види митних режимів

 2. Застосування митних режимів

Висновки

Використані джерела

Вступ

Митний режим — сукупність положень, що визначають статус товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон держави.

 1. Випуск для вільного обігу

 2. Реімпорт

 3. Транзит

 4. Митний склад

 5. Магазин безмитної торгівлі

 6. Переробка на митній території

 7. Переробка під митним контролем

 8. Тимчасове ввезення (вивезення)

 9. Вільна митна зона

 10. Вільний склад

 11. Переробка поза митною територією

 12. Експорт

 13. Реекспорт

 14. Знищення

 15. Відмова на користь держави

Декларант самостійно обирає митний режим, у який розміщуються товари, відповідно до мети їх переміщення через митний кордон України, і на підставі документів, що подаються митному органу для здійснення митного контролю й митного оформлення (стаття 186 Митного кодексу України). Зміна митного режиму допускається за умови виконання всіх належних процедур щодо заявленого режиму, дотримання вимог законодавства щодо тарифних і нетарифних заходів регулювання та подання митному органу для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів відповідних документів, що підтверджують заявлений режим.

1. Види митних режимів

Митний режим - це сукупність норм, що встановлені законами з питань митної справи й залежно від заявленої мети переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України визначають порядок такого переміщення та обсяг митних процедур, які при цьому здійснюються.

Митним кодексом України передбачено застосування таких митних режимів:

• імпорту;

• експорту;

• транзиту;

• тимчасового ввезення (вивезення);

• митного складу;

• реімпорту;

• реекспорту;

• спеціальної митної зони;

• магазину безмитної торгівлі;

• переробки на митній території України;

• переробки за межами митної території України;

• знищення або руйнування;

• відмови на користь держави.

Експорт товарів — митний режим, при якому товари вивозяться за межі митної території держави без зобов\'язання повернення їх на цю територію.

Реекспорт товарів — митний режим, при якому іноземні товари вивозяться з митної території держави без стягнення чи з поверненням ввізного мита, податків, без застосування заходів економічної політики.

Випуск для вільного обігу — митний режим, при якому іноземні товари, що ввозяться на митну територію держави, залишаються постійно на цій території без зобов\'язання про їх вивезення з цієї території.

Реімпорт товарів — митний режим, при якому вітчизняні товари, вивезені з митної території держави відповідно до митного режиму експорту, ввозяться назад у встановлений термін без стягнення мита, а також без застосування до товарів заходів економічної політики.

Переробка поза митною територією митний режим, при якому вітчизняні товари вивозяться без застосування до них заходів економічної політики і використовуються поза митною територією держави з метою їх переробки та наступного випуску продуктів переробки у вільний обіг на митній території цієї держави з повним або частковим звільненням від мита, податків, а також без застосування до товарів заходів економічної політики.

Транзит товарів митний режим, при якому товари переміщуються під митним контролем між двома митними органами держави, в тому числі через митну територію іноземної держави, без сплати мита, податків, а також без застосування заходів економічної політики.

Магазин безмитної торгівлі митний режим, при якому товари перебувають і реалізуються в роздріб під митним контролем на митній території держави без стягнення мита та інших податків, застосування заходів економічної політики.

Митний склад митний режим, при якому ввезені товари зберігаються під митним контролем без стягнення мита та податків і без застосування до товарів заходів економічної політики протягом зберігання, а товари, що мають бути вивезені відповідно до режиму експорту, зберігаються під митним контролем з наданням пільг.

Переробка на митній території держави митний режим, при якому іноземні товари використовуються в установленому порядку для переробки на митній території держави без застосування заходів економічної політики та з поверненням сум ввізного мита та податків за умови вивезення відповідно до митного режиму експорта продуктів переробки за межі митної території держави.

Переробка товарів під митним контролем митний режим, при якому іноземні товари використовуються в установленому порядку на митній території держави без стягнення мита та податків, а також заходів економічної політики, для переробки під митним контролем з подальшим випуском для вільного обігу чи переміщення продуктів переробки під інший митний режим.

Тимчасове ввезення (вивезення) митний режим, при якому користування товарами на митній території чи за її межами допускається при повному або частковому звільненні від мита та податків, а також без застосування заходів економічної політики.

Вільна митна зона. Вільний склад митні режими, при яких іноземні товари розміщуються і використовуються у відповідних територіальних межах або приміщеннях без стягнення мита, податків, а також без застосування заходів економічної політики, а вітчизняні товари розміщуються та використовуються зa умов, що застосовуються відповідно до митного режиму експорту.

Тимчасове ввезення на митну територію України та тимчасове вивезення за межі цієї території — ввезення на митну територію України за умови зворотного вивезення за її межі та вивезення з митної території країни за умови зворотного ввезення на цю територію.

Знищення — митний режим, при якому іноземні товари знищуються під митним контролем без стягнення мита та податків, а також без застосування до товарів заходів економічної політики (квотування, ліцензування тощо).

2. Застосування митних режимів.

Імпорт

Імпорт - митний режим, відповідно до якого товари ввозяться на митну територію України для вільного обігу без обмеження строку їх перебування на цій території та можуть використовуватися без будь-яких митних обмежень (стаття 188 Митного кодексу України).

Цей митний режим застосовується до товарів, що ввозяться в Україну на підставі зовнішньоекономічних договорів (контрактів) купівлі-продажу, про здійснення бартерних (товарообмінних) операцій, до товарів що використовуються для взаєморозрахунків під час проведення операцій з давальницькою сировиною, до товарів, що ввозяться для формування статутного фонду підприємств з іноземними інвестиціями або ввозяться на підставі договорів про спільну інвестиційну діяльність, а також в інших передбачених законодавством випадках. При здійсненні бартерних (товарообмінних) операцій оформленню в митному режимі імпорту підлягає імпортна частина товарів, що надходять в Україну за бартерним договором (контрактом).