ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Міжнародні відносини. Міжнародна економіка. ЗЕД → Менеджменту Інтернет-підприємства. Вплив екологічного фактора на забезпечення конкурентоспроможності підприємства. Розробіть схему документообігу в ор

Контрольна робота

Менеджменту Інтернет-підприємства. Вплив екологічного фактора на забезпечення конкурентоспроможності підприємства. Розробіть схему документообігу в організації.

Зміст.

  1. Сутність, механізм створення та функціонування Інтернет-підприємства. Особливості діяльності менеджера в такій організації

  2. Вплив екологічного фактора на забезпечення конкурентоспроможності

  3. підприємства

  4. Розробіть схему документообігу в організації, яка би уможливила запровадження складових політики, спрямованої на створення майбутнього, та методики пошуку та прогнозування змін

  5. Список використаної літератури

1. Сутність, механізм створення та функціонування Інтернет-

-підприємства. Особливості діяльності менеджера в такій організації.

У зв\'язку зі стрімким розвитком інформаційних технологій, збільшенням ролі глобальної мережі Інтернет і комплексна автоматизація галузей економіки використання електронної коммерції для підприємств стало важливим не тільки для збереження, але і для розширення позицій на ринку.

Використання Інтернену не тільки актуально, але і просто є необхідним для компаній у сьогоденних умовах. Нижче приведені найбільш важливі причини необхідності використання Інтернет для розвитку бізнесу.

1. Нова еконмічна система:

Розвиток Інтернет створив новий вид економіки, темпи зростання якої настільки колосальні, що вона уже встигла змінити саме традиційне поняття ведення бізнесу.

Сьогодні економіка являє собою систему, що використовує сучасні технології, і її основу складають підприємства, що активно переводять свій бізнес в Інтернет.

Копорації, подібні Amazon.com і Ebay.com успішно домінують у галузях, в яких усього кілька років назад переважали компанії з традиційним типом ведення бізнесу.

Для того, щоб бізнес у інетернет був успішним, не обов\'язково бути великою компанією. Підприємства малого і середнього бізнесу мають ті ж шанси на прибутковість, і більш того, відповідно до проведених досліджень, саме такі підприємства стануть рушійною силою електронної комерції.

2. Інтернет як ідеальне середовище для ведення бізнесу:

Якщо у вас є звичайне місце продажу – ваша аудієнція клієнтів усе рівно обмежена. В Інтернеті ж потенційними клієнтами є всі користувачі мережі, важливий лише механізм доведення інформації до них.

3. Створення і підтримка іміджу компанії:

Веб-сайт компанії вже давно не є розкішшю і виконує безліч функцій, серед яких можна виділити наступні:

- Зміцнює позицію і піднімає імідж компанії на ринку;

- Є оперативним інструментом для відділів маркетингу і збуту;

- Створює сприятливий ґрунт для подальшої діяльності й успішної конкуренції.

4. Розширення можливостей для клієнта:

Забезпечення клієнта необхідною йому інформацією – один із ключових факторів успішного ведення бізнесу. Завдяки технології Інтернет підтримка клієнтів може бути більш ефективною й оперативною.

Ваш веб-сайт повинний не тільки містити стандартний набір інформації про підприємство, продукцію або послуги, але і забезпечувати ефективну взаємодію між відділами Вашої компанії, клієнтом і постачальником .

Це у свою чергу підвищить задоволеність споживачів, що у свою чергу приведе до збільшення прибутковості Вашого підприємства

5. Доступність інформації:

Усього кілька років назад компаніям було потрібно як мінімум кілька днів для того, щоб довести до клієнтів інформацію про випуск нової продукції або зміну специфікації. Сьогодні, завдяки Інтернет, Ви маєте можливість донести цю інформацію за кілька годин, опублікувавши її на вітрині свого веб-сайту.

6. Мінімізація витрат:

Нові технології дозволяють зробити повний процес угоди, включаючи: комерційний запит, закупівельний ордер і виставляння рахунку. Спрощення цих бізнес процесів дозволяє компаніям значно скоротити витрати.

Наприклад: процес здійснення угоди за допомогою Інтернет знижує витрати на закупівлю матеріалів на 5-10%, складські витрати на 25- 50%, а адміністративні витрати по закупівлях навіть до 70%.

7. Можливість працювати 24 години на добу:

Найбільша перевага online-бізнесу полягає в тому, що він доступний 24 години на добу з будь-якого місця як для Вас, так і для Ваших клієнтів і продаж здійснюється так само цілодобово . Фактичне місцезнаходження вашої компанії не має особливого значення, тому що контроль за здійсненням і проведенням угоди здійснюється за допомогою Інтернет.

8. Мінімальні первісні вкладення:

Для створення веб-сайту немає необхідності у великих фінансових вкладеннях. Суми витрат значно нижчі в порівнянні з відкриттям звичайного магазину.

9. Можливість глобалізації:

Суміщення технологій і можливостей Інтернету і рекламної справи відкриває широкі можливості для реклами в мережі: по-перше мережева реклама потребує набагато менше затрат як фінансових так і фізичних; по-друге система керування рекламним процесом повністю автоматизована і включає в себе більш гнучкі налаштування компонентів рекламної кампанії; по-третє, мережева реклама може бути розглянута з точки зору тарґетингу, який сьогодні можна вважати більш вдалим та ефективним аналогом стратегії позиціювання і сегментації ринку в звичайній рекламі.

Якщо ваша організація або проект має намір увійти в сферу інтернет-технологій - причому з перспективою подальшого розвитку у відповідності до складених в Інтернеті ринкових канонів - ні в якому випадку не можна забувати про традиційні оффлайнові методи залучення споживачів, впливу на його мотивацію, просування своїх товарів та послуг - все те, що Ви робили до виходу в Інтернет.

Вважаючи Інтернет деяким вакуумом, відобмеженим від навколишнього світу непробивною стіною, яка ніби говорить про те, що по обидві її сторони знаходяться зовсім чужі одна одній, протидіючі сторони, керівники організацій вже на першому етапі підготовки рекламного планування допускають серйозну помилку.

У багатьох рекламодавців на самому початку формується надто суперечливий, інколи некоректний образ віртуального світу під назвою Інтернет. Це стається через невірне уявлення або нерозумінні сутності Інтернету як потужного рекламного інструменту, найважливішою складовою якого є вебсайт потенційного рекламодавця.

Корпоративний сервер дозволить вам зробити інформацію про фірму чи товарі/послузі доступної для мільйонів людей, у тому числі і географічно вилучених. Крім того, ви зможете оперативно реагувати на ринкову ситуацію — змінювати дані прайс-листа, анонсувати нові товари/послуги і так далі. Сервер дозволить вам реалізувати всі можливі форми представлення інформації: текст, графіка, звук, відеозображення, анімація і так далі. Ще одна перевага Web-сервера — можливість відкриття віртуального представництва, що буде доступно 24 години на добу, 7 днів у тиждень з будь-якої крапки світу.