ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Міжнародні відносини. Міжнародна економіка. ЗЕД → Інтеграція України до ЄС: економічний і соціальний аспекти

Реферат на тему:

Інтеграція України до ЄС: економічний і соціальний аспекти

Протягом останніх років міжнародна інтеграція перетворилася в одну з найбільш суттєвих закономірностей розвитку сучасного світового господарства. За сучасних умов жодну державу не можна виключити з процесу всезагального світового економічного розвитку. Інтеграційні прагнення та заходи держави повинні здійснюватися з метою досягнення гармонізації взаємозв\'язку соціальних інтересів, підвищення конкурентоспроможності національної економіки і добробуту громадян.

При розробці тактичних і економічних завдань, що стосуються інтеграції в ЄС, Україна повинна враховувати досвід інших країн. Але необхідно пам\'ятати, що економіка кожної країни має свої особливості, а інтеграційні процеси характеризуються своєю індивідуальністю і неповторністю. Саме тому беззастережним є прийняття вже готових, хоча і ефективних, інтеграційних моделей. Україна повинна бути їх співтворцем, брати активну безпосередню участь у оптимізації тактичних і стратегічних цілей і завдань. Економічна інтеграція є складним і тривалим процесом, послідовними етапами якого є формування зони вільної торгівлі, митного союзу, спільного ринку, валютного союзу тощо. Лише послідовне проходження зазначених етапів дасть змогу досягнути бажаних результатів.

У контексті інтеграції економічного простору України в європейський необхідним є наближення українського законодавства, норми та стандарти до законодавства Європейського Союзу, яке закладає міцну основу для подальшої економічної інтеграції. Спільні зусилля у напрямку Зони вільної торгівлі ЄС - Україна, ухвалення та реалізація економічних і торговельних норм та правил, які сприятимуть посиленню торгівлі, інвестування іноземного капіталу у цю сферу, забезпечать більш швидкий вступ України до СОТ. Лише вдосконалена стійка законодавча база, що відповідатиме міжнародним нормативам та стандартам, створить стійкий плацдарм інтеграції України до ЄС.

Інтеграція України з ЄС буде відбуватися послідовно, виважено і стабільно лише за умови наявності чітко розробленої і впровадженої у життя зовнішньоекономічної політики. На сьогодні найбільш актуальними завданнями держави у проведенні виваженої зовнішньоекономічної політики є:

- регулювання розвитку зовнішньої торгівлі з безумовним дотриманням національних економічних інтересів України, підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності в умовах інтеграції української економіки до світового господарства;

- сприяння розвитку експортного потенціалу, за рахунок розвитку високотехнологічних галузей, проведення політики імпортозаміщення;

- проведення політики протекціонізму у відношенні до вітчизняних виробників, які не є монополістами на внутрішньому ринку;

- забезпечення оптимальних умов для погашення зовнішнього боргу України та його обслуговування;

- впровадження високоефективної політики, що стосується соцальної сфери;

- вдосконалення законодавства в економічній сфері та наближення його до нормативних актів ЄС.

Під час інтеграції країни у систему світогосподарських зв\'язків перед нею постає проблема, що полягає у суперечності між необхідністю інтегруватись у світову економіку, з одного боку, та необхідністю забезпечення гармонійного розвитку національної економіки, захисту національних економічних інтересів, внутрішнього ринку і вітчизняного виробника з іншого. Саме тому важливим є визначення основного кола економічних інтересів українського суспільства і можливості ефективного їх співставлення та поєднання з вимогами Європейського Союзу.

Очевидним є те, що європейська інтеграція і вступ до ЄС не є одномонетним економічним і політичним явищем. З одного боку, для розвитку України як правової економічно розвиненої держави, вступ до ЄС є необхідним і відіграє ключову роль у подальшій долі країни, з іншого - не повинні ігноруватися інтереси українського народу, повинні бути передбачені усі наслідки, що з\'являться після вступу. І все ж перспективи розвитку України залежать від подальшої її економічної орієнтації. На сьогоднішній день, перспективою на майбутнє обрано шлях, що веде до вступу в ЄС. Це тривалий процес, який вимагає мобілізації усього суспільства, кардинальної зміни його свідомості.

Отже, для України інтеграція до Євросоюзу - це рух держави до стандартів реальної, діючої демократії та цивілізованого, соціально орієнтованого ринкового господарства. Поки що Україна та ЄС погодилися інтенсифікувати політичні, безпекові, економічні і культурні відносини, включаючи транскордонне співробітництво та спільну відповідальність у запобіганні та врегулюванні конфліктів. При цьому наголошується, що швидкість прогресу у відносинах буде повністю залежати від зусиль України та конкретних досягнень у виконанні зобов\'язань щодо спільних цінностей. Саме тому органи державної влади повинні врахувати всі зобов\'язання, що взяла на себе держава перед ЄС і відповідно до них, розробити ефективну зовнішньоекономічну політику, впровадити її у життя, і лише після цього розраховувати на досягнення бажаних результатів.

Література:

  1. Клиновий Д.В. Проблеми і перспективи інтеграції економічного простору України в євроатлантичний простір. // Зовнішня торгівля: право та економіка. - 2006. - №4.- С. 40-45.

  2. Прокопович Н. Чим є для нас європейська інтеграція? // Голос України. - 2006. -26 грудня. - С. 5.

  3. Тарасевич В. Про цивілізаційні передумови інтеграційної політики України // Економіка України. - 2006. - №3.- с. 47-54.