ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Страхування. Соціальне страхування → Взаємодія страхових компаній і банків

Взаємодія страхових компаній і банків

Страхові компанії і банки, займаючи провідну позиції по величині активів, є основними постачальниками позикового капіталу і грошових коштів для довгострокових виробничих капіталовкладень. Вони взаємодіюnm з великою кількістю юридичних і фізичних осіб, чий добробут багато в чому залежить від успішної діяльності цих структур. Однак до даного моменту склалася ситуація, коли основні послуги, що надаються банками страховим компаніям і страховими компаніями банкам, вже запитані і спостерігається істотне сповільнення темпів розвитку спільної діяльності. Це відбувається на фоні зниження внаслідок конкуренції плати, що все загострюється за послуги, що надаються цими фінансовими структурами. Одночасно приходить розуміння того, що від характеру розвитку і вдосконалення взаємодії між банками і страховими компаніями багато в чому залежить фінансова стійкість і добробут цих фінансових структур в майбутньому. На перший план вийде необхідність більше за гнучкий і нестандартний підхід до вироблення стратегії розвитку даного бізнесу, поглиблення професійної взаємодії.

Заходи по поліпшенню спільної роботи можна умовно розділити на кілька груп:

I. Вдосконалення стандартних (базових) послуг страховою компанією.

II. Впровадження в практику взаємодії розроблених спеціально для конкретного банку страхових послуг.

III. Розробок і впровадження нових спільних фінансових продуктів.

Основною задачею даної градації є позначення \"вузьких місць\", а також пошук і пропозиція заходів по їх усуненню.

Вдосконалення механізму по наданню стандартних (базових) послуг страховою компанією. Сьогодні в Європі через банки реалізовується кожний третій поліс страхування життя і кожний двадцятий по інших видах страхування.

Однак вельми великий також список видів страхування фінансових і банківських ризиків. Більшість фінансових гарантій охоплює основні фінансові операції, пов\'язані з кредитуванням, іпотекою, депозитами, цінними паперами, операційними ризиками, хеджуванням валютних курсів. При цьому загальне прагнення всіх страхувальників звести до мінімуму ризик цих гарантій шляхом зваженого підходу до операцій.

Однією з основних послуг страхових компаній, якою зараз найбільш активно користуються банківські структури, є страхування майна, що передається підприємствами в заставу для забезпечення поворотності кредитів, що видаються. Крім того, спостерігається всезростаючий попит на страхування іпотечного і лізингового кредитування, проектного фінансування, а також цивільної відповідальності (при іпотечному, лізинговому кредитуванні і т.п.). Важливого значення останнім часом набуває страхування при видачі споживчих кредитів фізичним особам, з поширенням даного вигляду страхування як на предмет кредитування, так і на життя і працездатність позичальника. Тарифи на страхові послуги у різних компаній приблизно однакові і часто розрізнюються на соті частки процента. У зв\'язку з цим на перший план вийдуть привабливість програми взаємодії з конкретною фінансовою структурою, а також грамотно побудована робота з різними управліннями і департаментами банку або небанківської кредитної організації.

Так, при страхуванні заставного майна банки в основному, роблять ставку саме на страхування матеріальних активів і практично не звертають уваги на страхування фізичних осіб керівників підприємства, які дуже часто дають і своє особисте поручительство по поверненню взятої позики. Тут доречно говорити про страхування життя або страхування від нещасного випадку, і банки, при певній роз\'яснювальній роботі, належно оцінять дану пропозицію. Причому термін дії договору страхування фізичних осіб повинен відповідати терміну дії договору страхування майна, тобто, як правило, мінімум на два місяці перевищувати термін дії кредитного договору.

Останнім часом спостерігається сплеск активності на ринку надання споживчих кредитів. Багато банків активно кредитують купівлю населенням автомобілів або побутової техніки. У даній ситуації в своєчасному виконанні фізичною особою взятих на себе зобов\'язань зацікавлені обидві сторони. Страхова компанія могла б запропонувати свої послуги і продавцям, і кредиторам. Пакет страхових послуг знову вийде комплексним, до його складу увійдуть страхування предмета застави від пожежі, замокання, механічного впливу, протиправних дій третіх осіб, страхування життя і від нещасного випадку безпосередньо позичальника, тобто фізичної особи. Базу даних банків, що надають споживчі кредити, а також по фірмах, що продають товари в кредит, скласти неважко, і після складання пропозицій по конкретних видах страхування можна починати діалог з керівництвом цих структур. Практика показує, що жоден банк, яким би заангажованим він не був, не працює тільки з однією страховою компанією, тому шанс є завжди.

Все більш актуальною стає співпраця банківських і страхових структур у сфері обміну і розширення клієнтських баз. Особливого значення в роботі підрозділів клієнтського сервісу набуває обізнаність банків про діяльність конкурентів, про потреби і переваги клієнтів. Для страхової компанії, що має розгалужену філіальну мережу, не складе великих труднощів дати коротку довідку про потенційного клієнта або позичальника, що дислокується у віддаленому регіоні. Інформація подібного роду може зробити неоціниму послугу банківській структурі у сфері мінімізації фінансових ризиків. Крім того, періодично від клієнтів страхових компаній (як юридичних, так і фізичних осіб) надходять скарги на роботу різних банківських структур. У даній ситуації страхова компанія може і повинна направити клієнта в один з \"дружніх\" банків.

Серед головних спонукальних мотивів до більш тісної взаємодії зі страховою компанією є розміщення тимчасово вільних коштів. Примітно, що навіть при порівняно невеликій сумі розміщення страхувальник отримує доступ до основної клієнтської бази банку і має більш конкретні рекомендації фінансової структури при виборі клієнтом страхової компанії. Необхідно зазначити, що почавши роботу з клієнтом - юридичною особою, страхувальник отримує декілька клієнтів - фізичних осіб: керівників і співробітників підприємств, партнерів по бізнесу, а також членів їх сімей. Тому часто чути представників страхових компаній теза \"скільки отримаємо страхових премій, стільки і розмістимо\" говорить передусім про невміння зрозуміти ситуацію або небажання більш поглиблено працювати з клієнтами.

Кажучи про проблему матеріальної зацікавленості відповідальних працівників фінансових структур, помітимо: \"конверти\" не завжди ефективні, а іноді можуть зіграти і зовсім негативну роль у взаємовідносинах, що зароджуються. Тим часом страхова компанія має можливість запропонувати пільгові або взагалі безкоштовні поліси по добровільному медичному страхуванню, страхуванню майна відповідального працівника або страхуванню цивільної відповідальності власників транспортних засобів.