ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Страхування. Соціальне страхування → Фінансова діяльність страхової організації

ДИПЛОМНА РОБОТА

Фінансова діяльність страхової організації

ЗМІСТ

ВСТУП.......................................................................................................................3

ГЛАВА І. ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В УМОВАХ ПЕРЕХІДНОГО ЕКОНОМІЧНОГО РИНКУ.................................6

1.1. Основні завдання фінансової діяльності страхових організацій в умовах перехідної ринкової економіки...............6

1.2. Діяльність страховика в умовах ринкової економіки...............9

1.3. Стратегічне та оперативне фінансове планування страхової організації........................................................................11

1.4. Актуальні розрахунки в страховій організації..........................13

1.5. Фінансова стійкість страхової організації..................................16

ГЛАВА ІІ. ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ СТРАХОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ...................................................................................27

2.1. Джерела формування прибутків...................................................27

2.2. Управління ризиками у фінансовій діяльності страхових організацій........................................................................................30

2.3. Аналіз грошових потоків страхової організації........................34

2.4. Показники оцінки фінансової діяльності страховика..............35

2.5. Страхові резерви страховика........................................................37

2.6. Платоспроможність страховика....................................................39

ГЛАВА ІІІ. АНАЛІЗ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ СТРАХОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ НАСК \"ОРАНТА\"...................................................................................41

3.1. Аналіз динаміки рівня ефективності страхової організації.....41

3.2. Аналіз пропорційності діяльності страхової організації.........54

    1. Аналіз Інтенсифікації страхової організації...........................63

ВИСНОВКИ. ............................................ ........................................... ................69

ДОДАТКИ. ........................................... ........................................... ....................72

ЛІТЕРАТУРА. ........................................... ........................................... ..............83

В С Т У П

До 1988 року в Україні існувала державна монополія у сфері страхування, яка уособлювалася системою Держстраху.

Зародження і розвиток страхового ринку в Україні тісно пов\'язані з переходом країни на початку дев\'яностих років до ринкової економіки. Для її обслуговування виникла потреба у створенні відповідної до ринкової системи інфраструктури. Поряд із банками, біржами, торговельними корпораціями, інвестиційними компаніями та іншими фінансовими закладами почали масово створюватися альтернативні Держстраху страхові комерційні формування. Починаючи з 1988 року на страховому ринку України виникли перші кооперативи, а з 1990 року - перші страхові компанії.

Більшість страхових компаній в початковому періоді функціонувала за принципом фінансових пірамід.

У 1995 році почався процес банкрутства та ліквідації багатьох страхових компаній. Була потреба посилення надійності страхового захисту ринкових суб\'єктів господарювання. Новий етап страхового ринку в Україні розпочався після прийняття у 1996 році Закону \"Про страхування\", згідно з яким у країні розпочався процес упорядкування, регламентації та державного нагляду за страховою діяльністю. Законодавчо було визначено такі положення: загальні поняття страхування, об\'єкти і суб\'єкти страхових відносин, види обов\'язкового страхування, специфічні ознаки договору страхування, порядок і умови виплати страхових платежів і страхових відшкодувань, умови забезпечення платоспроможності страховиків, порядок формувань, страхових резервів, компетенцій і функції Комітету у справах нагляду за страховою діяльністю (Укрстрахнагляд) умови, ліцензування страхових компаній.

Згідно з Указом Президента України від 15 грудня 1999 року №1573 \"Про зміни в структурі центральних органів виконавчої влади\" Укрстрахнагляд було ліквідовано, а його функції передано Міністерству фінансів України.

Станом на початок 2000 року на страховому ринку в Україні функціонувало 268 страхових компаній. Успішно функціонують лише 50 компаній. На їх частку припадає 82% зібраних премій, 95, 4% страхових виплат, 69, 9% уставного капіталу і 83, 4% резервних коштів. Провідне місце серед страхових компаній України за обсягом збору страхових платежів посідають Національна акціонерна страхова компанія \"Оранта\" (м. Київ) та АКВ \"Гарант\" (м. Київ) За обсягом страхових виплат лідирують страхові компанії \"ДАСК\" (М. Дніпропетровськ) і \"Оранта\" (м. Київ)

Незважаючи на відносний динамізм розвитку страхового ринку в Україні, він все ж таки порівняно з країнами Європи має незначну питому вагу. За даними Ліги страхових організацій Європи, на нього припадає лише 0, 05% загального обсягу страхових послуг, які надаються на нашому континенті. У цілому рівень розвитку вітчизняного страхового ринку охоплює не більше 10% ризиків, що є в Україні, у той час як в розвинутих державах цей показник сягає 90-95%.

Особливістю вітчизняного страхового ринку є відсутність транснаціональних страхових компаній або їхніх філій. Українське законодавство не дає змоги їх створювати, що зумовлено захистом страхової системи від конкуренції з боку іноземних компаній і використання вільних коштів страховиків для інвестицій у власну економіку. В той же час іноземні страхові компанії активно проникають в Україну за перестрахувальними схемами і мають з цього немалі прибутки.

Особливістю сучасного страхового ринку України є те, що уже здійснена гармонізація видів страхування з прийнятими у світі традиціями. Адаптовано 17 стандартних вимог, прийнятих у ЕП; проведена структуризація страхового ринку відбувається інтеграція України з Європейським страховим ринкам. Зокрема, Україна приєдналася до міжнародного страхування відповідальності автовласників у системі \"Зелена картка\". Відбувається входження України до Всесвітньої організації торгівлі - Генеральної угоди з торгівлі послугами (ГАТС) бо страхові послуги за страхування торговельного товаропотоків посідає перше місце серед усіх видів фінансових послуг.

Отже, страхова система України набуває цілком цивілізованого вигляду і стає одним із вирішальних чинників фінансової стабілізації та розвитку національної економіки.

ГЛАВА 1. ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВОЇ. ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В УМОВАХ ПЕРЕХІДНОГО РИНКУ

1. 1. Основні завдання фінансової діяльності страхових організацій в умовах перехідної ринкової економіки.

Страхування виникло як засіб збереження матеріального благополуччя за настання випадкових непередбачуваних, а також передбачуваних, але небажаних і таких яких не можна уникнути, випадків з метою розподілу заподіяних окремим громадянам збитків між багатьма іншими членами суспільства, щоб полегшити тягар потерпілих.