ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Страхування. Соціальне страхування → Страхування відповідальності

Реферат на тему:

Страхування відповідальності

Страхування відповідальності, що є однією з найскладніших галузей страхової діяльності, динамічно розвивається в усьому світі, і зокрема в Україні. Так, обсяги акумульованих страхових премій по страхуванню відповідальності нині в Україні складають близько третини всіх надходжень від страхової діяльності.

Для того, щоб розкрити сутність страхування відповідальності, необхідно з\'ясувати, на яких правових засадах ґрунтуються відносини учасників такого страхування.

В основу страхових відносин при страхуванні відповідальності покладено норми вітчизняного та міжнародного права. Тому студент має зосередити увагу на нормах Цивільного кодексу України, що передбачають відповідальність особи, яка завдала шкоди життю, здоров\'ю і майну третьої особи.

Слід звернути увагу на визначення Законом України \"Про страхування\" об\'єкта страхування відповідальності, яким можуть бути майнові інтереси, пов\'язані з відшкодуванням страхувальником заподіяної ним шкоди особі або її майну, а також шкоди, заподіяної юридичній особі. Це означає, що страхування відповідальності спрямоване на захист майнових прав осіб, постраждалих у результаті дії або бездіяльності страхувальника.

Крім того, студент має знати, що страхові відносини при страхуванні відповідальності можуть грунтуватися на нормах, визначених:

законами України та постановами Верховної Ради України (наприклад, Закон України \"Про транспорт\");

постановами та розпорядженнями Уряду України (наприклад, постанова Кабінету Міністрів України \"Про затвердження Положення про порядок і умови обов\'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів\");

міжнародними конвенціями (наприклад, Варшавська конвенція 1929 р.).

Розкрити сутність страхування відповідальності допоможе доскональне вивчення особливих рис, притаманних даній галузі, що вирізняють її серед інших у страховому бізнесі. Для цього студенту необхідно з\'ясувати сутність питань, які стосуються укладення договору страхування на користь третьої особи, обсягу та ліміту відповідальності страховика, строку страхування.

Оскільки при страхуванні відповідальності захищаються не тільки майнові інтереси постраждалої особи, але й майнові інтереси особи, яка заподіяла шкоду, то для накладання відповідальності на таку особу і визнання факту страхової події необхідними є наявність її вини або визнання того, що її відповідальність настає незалежно від вини. Тому студенту необхідно зрозуміти сутність таких понять, як \"презумпція вини\" та \"принцип генерального делікту\", визначити, що є страховою подією при страхуванні відповідальності.

Крім того, слід акцентувати увагу на особливості, яка стосується комплексного характеру видів страхування, що належать до цієї галузі.

Для того, щоб відбулися страхові відносини, страхові інтереси страхувальників мають знайти своє вираження в потребі застрахувати свою відповідальність. Прояв таких страхових інтересів породжує виникнення різних видів страхування: страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів, страхування відповідальності товаровиробників за якість продукції, страхування відповідальності за забруднення довкілля, страхування професійної відповідальності тощо.

Страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів є одним із основних видів страхування відповідальності.

В Україні цей вид страхування проводиться в обов\'язковій формі згідно із Законом України \"Про страхування\" та Положенням \"Про порядок і умови проведення обов\'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів\", затвердженим постановою Кабінету Міністрів України № 1175 від 28 вересня 1996 р.

Сутність страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів полягає в захисті майнових інтересів осіб, постраждалих у дорожньо-транспортних пригодах, які сталися з вини страхувальників.

При розгляді цього виду страхування студенту необхідно визначити: хто є суб\'єктами такого страхування, що є об\'єктом страхування; який обсяг відповідальності встановлений законодавством за цим видом страхування; чим відрізняються види договорів обов\'язкового страхування. При цьому студент має знати, що додатковий договір страхування діє на території інших держав і має назву \"Зелена картка\". Договір \"Зелена картка\" має міжнародне значення і відповідно представляє систему міжнародних договорів про обов\'язкове страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів. Тому студенту необхідно знати принципи дії системи \"Зелена картка\" та її територіальну розповсюдженість.

Основним елементом системи \"Зелена картка\" є Національні транспортні страхові бюро. Студент має дослідити, з якою метою створюються національні бюро в різних країнах, яким чином організована діяльність Моторного (транспортного) страхового бюро України, його функції.

Розглядаючи питання взаємовідносин сторін у разі настання страхового випадку за договорами страхування цивільної відповідальності власників автотранспорту, слід зосередити увагу на обов\'язках страхувальника, страховика, Моторного (транспортного) страхового бюро.

Власники інших видів транспорту (авіаційного, морського, залізничного) також мають можливість застрахувати свою відповідальність. В Україні набуває розвитку страхування: