ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Наукознавство. Інновації. Біографії → Особливості інтернаціоналізації наукових досліджень

Реферат на тему:

Особливості інтернаціоналізації наукових досліджень

Світові витрати на наукові дослідження ростуть із кожним роком, і транснаціональні компанії всі частіше переносять наукові підрозділи в країни, що розвиваються. При цьому відносно невисока вартість послуг науковців не є головний визначальним фактором для прийняття такого рішення.

В \"Доповіді про світові інвестиції 2005 року\" [1], представленому ООН на конференції по торгівлі й розвитку (UNCTAD), особлива увага приділялася інтернаціоналізації науково-дослідних і опитно-конструкторських робіт (НДОКР). Коли виробники розширюють свою міжнародну діяльність, їм необхідно адаптувати технології до місцевих потреб і успішно реалізовувати свою продукцію на нових ринках. Але в деяких країнах СНД корпорації все частіше орієнтують наукову працю на глобальні ринки.

Інтернационалізація НДОКР шляхом винесення їх у країни пострадянського простору має ряд особливостей:

- по мірі нарощування корпораціями своєї виробничої діяльності в країнах, що розвиваються, теж саме повинне відбуватися й з НДОКР для того, щоб адаптувати продукцію до місцевих вимог;

- як одна з форм непрямих виробничих послуг, НДОКР можуть \"подрібнюватися\" і виноситися в райони, де буде забезпечений максимальний ефект;

- науково-дослідні роботи являють собою таку форму послуг, що вимагає високої кваліфікації, що повною мірою характерна для наукових спільнот Росії й України;

- у ході проведення НДОКР потрібен тісний обмін інформацією між споживачами й виробниками;

- можливість одержати доступ до передових технологій і адаптувати товари до вимог найважливіших експортних ринків;

- інтернаціоналізація наукових праць відкриває можливості приймаючим країнам не тільки переймати технології, що створені за кордоном, але й розробляти їх. Це дозволяє Україні зміцнити свій науковий, технологічний і інноваційний потенціал.

У процесі інтернаціоналізації НДОКР бере участь все більше число країн з перехідною економікою. Вони стають привабливими для проведення складних досліджень.

В економічній літературі докладно описується потреба використати можливості закордонних центрів знань для одержання нових технологій, наймання найбільш кваліфікованих фахівців і контролю над діяльністю конкурентів [2]. У той же час недавній бурхливий ріст НДОКР, проведених міжнародними корпораціями в окремих країнах, пояснюється прагненням знизити витрати й використати зростаючі кадрові ресурси й науковий потенціал цих країн.

Рушійною силою інтернаціоналізації інновацій є взаємодіючі між собою фактори:

- загострення конкуренції;

- ріст витрат на дослідження в розвинених країнах і нестача науково-технічних кадрів разом з підвищенням складності робіт;

- спеціалізації й інтернаціоналізації досліджень і розробок;

- зростаюча армія кваліфікованих науково-технічних кадрів, що пропонують свої послуги по цілком прийнятній ціні;

- доступність робочої сили;

- глобалізація виробничих процесів у промисловості;

- швидкий ріст досить ємних ринків в Україні;

- загальне поліпшення інвестиційного клімату;

- істотні зміни політичного характеру в області захисту прав інтелектуальної власності;

- реформування державної дослідницької діяльності;

- державне заохочення інвестицій у НДОКР.

Існує чимало фундаментальних причин для продовження інтернаціоналізації НДОКР:

- компанії зіштовхуються з гострою конкуренцією, що змушує їх активно займатися новаторством;

- для підвищення гнучкості інноваційних досліджень в умовах швидкого технічного прогресу потрібне велике число кваліфікованих кадрів, що спеціалізуються в різних областях, а також організація наукових праць у тих місцях, де такі кадри є;

- старіння населення в багатьох розвинених країнах швидше за все приведе до нестачі працівників, що володіють спеціалізованими сучасними професійними навичками. Це змусить міжнародні корпорації шукати нові таланти в інших країнах;

- завдяки кумулятивним процесам накопичення знань у місцевих підприємств та установ держави поступово розширять власні можливості для активізації досліджень.

У цей час умови, необхідні для участі в такій діяльності, склалися в декількох країнах бувшого СРСР - Росії, Україні, Білорусії, Казахстані.

Література:

1. Доклад ООН о мировых инвестициях 2005 года. Материалы конференции по торговле и развитию (UNCTAD). - 2005. - 112 с.

2. Ольшевский А. Научные исследования выгоднее проводить в развивающихся странах // Генеральный директор. - 2006. - №2. - С.8-15