ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Інформатика. Інформація. Компютерні науки → Способи передачі даних в мережі Internet (на прикладі електронної пошти)

Курсова робота

Способи передачі даних в мережі Internet (на прикладі електронної пошти)

ЗМІСТ

Вступ...............................................................................................................3

Розділ 1 Комп\'ютерні мережі.................................................................................4

    1. Основні характеристики та принципи використання..............................................4

1.2. Види комп\'ютерних мереж..............................................................................5

Розділ 2.Основи мережі Інтернет...........................................................................8

2.1.Історія виникнення мережі Інтернет....................................................................8

2.2.Основні мережні сервіси в Internet.....................................................................10

2.3.Доступ користувачів до мережі Internet...............................................................13

2.4. Система адрес у мережі Internet........................................................................14

Розділ 3.Microsoft Outlook Express..........................................................................17

Висновки.........................................................................................................30

Список використаної літератури............................................................................31

ВСТУП

В наш час життя без компьютерів майже неможливо. Компьютери необхідні вдома, на виробництві, в банковській справі, в кіно-індустрії і ще багато-багато де. Зараз не можна навіть уявити життя без компьютерів. Вони відкрили якісно новий етап в житті і розвитку людської цивілізації. Проте інформацію, яка міститься на одному комп\'ютері, досить важко, особливо при великих об\'ємах інформації, перенести на інших інший комп\'ютер для подальшої роботи. Ці труднощі значно знижували продуктивність праці на комп\'ютері, але вони майже повністю відпали з появою комп\'ютерних мереж. Комп\'ютерні мережі відкрили зовсім нові і значно ширші можливості використання комп\'ютерів. Тепер комп\'ютери – це не тільки засоби для обробки інформації, це – також засоби для отримання та обміну інформацією по всьому світу.

Розділ 1.Комп\'ютерні мережі

1.1.Основні характеристики та принципи використання

Комп\'ютерною мережею називають сукупність обчислювальних машин, з\'єднаних між собою каналами передачі даних і призначених для розподілу та колективного використання апаратних, обчислювальних, програмних засобів та інформаційних ресурсів.

Способи передачі даних в мережі Internet (на прикладі електронної пошти)

Загальну схему мережі можна зобразити так, як показано на малюнку. Вузли зв\'язку (ВЗ) забезпечують зв\'язок між комп\'ютерами і за допомогою окремих каналів зв\'язку з\'єдну-ються між собою. Це дає змогу передавати інформація від одного комп\'ютера на інший різними шляхами, що підвищує рівень надійності мережі у випадку виходу з ладу окремих ділянок.

Користувач, який працює на приєднаному до мережі комп\'ютері, має змогу використовувати всі апаратні, програмні та інформаційні ресурси, на які він отримав дозвіл від адміністратора мережі. Таким чином створюються багатомашинні обчислювальні сис-теми.

За територіальним розміщенням мережі поділяють на: глобальні (які охоплюють територію окремих країн, континентів); регіональні (розташовані в межах певного регіону: області, району, міста); локальні (які працюють в межах однієї організації, лабораторії, часом в межах міста). Всесвітньо відомою глобальною мережею є Internet, яка дозволяє здійснюва-ти комп\'ютерний зв\'язок між усіма континентами світу. Інформація, до якої здійснюється доступ за допомогою мережі, може бути сконцентрована на одному або декількох потужних комп\'ютерах (серверах), а може бути розподілена по всіх або якійсь частині комп\'ютерів. За-лежно від цього розрізняють мережі з централізованим банком даних та мережі з децен-тралізованим банком даних. За призначенням мережі поділяють на інформаційні (за допоїмо-гою яких можна отримувати інформацію з різних джерел), обчислювальні (для проведення обчислень на комп\'ютерах мережі) та інформаційно-обчислювальні.

Структурною ознакою мереж є їх топологія, яка характеризує зв\'язки між комп\'ютерами мережі. На малюнку схематично показано різні види топології мереж: а) радіальна або зіркова, б) кільцева, в) деревоподібна, г) повно-зв\'язна, д) шинна.

Способи передачі даних в мережі Internet (на прикладі електронної пошти)

Кожна топологія має свої переваги і недоліки. Вибір виду топології мережі залежить від конкретних умов її використання.

1Способи передачі даних в мережі Internet (на прикладі електронної пошти).2. Види комп\'ютерних мереж

Локальні мережі

Локальні мережі створюються, як правило, в одній організації чи в одному приміщенні. Локальна комп\'ютерна мережа – це група з кількох комп\'ютерів, поєднаних між собою за допомогою кабелів (іноді також телефонних ліній або радіоканалів), які використовуються для передавання інформації між комп\'ютерами. Для з\'єднання комп\'ютерів в локальну мережу необхідне спеціальне обладнання і програмне забезпечення.

Можливості локальних мереж:

  • коллективна обробка даних користувачами підключених до мережі комп\'ютерів і обмін даними між цими користувачами;

  • спільне користування програмами;

  • спільне користування принтерами, модемами та іншими пристроями.

Для об\'єднання комп\'ютерів в локальну мережу потрібно:

  • вставити в кожен комп\'ютер мережовий контроллер, який дозволяє комп\'ютеру обмінюватися інформацією.

  • з\'єднати комп\'ютери кабелями, по яким відбувається передача даних між комп\'ютерами. В деяких типах мереж кабелі з\'єднують комп\'ютери безпосередньо, в інших з\'єднання кабелів здійснюється через спеціальні пристрої – концентратори (або хаби), комутатори та ін.

Та проте найпростішим варіантом локальної мережі є зв\'язок комп\'ютерів через паралельні або послідовні порти. В цьому випадку не потрібно ніякого додаткового обладнання крім з\'єднувальних провідників. Такий зв\'язок між комп\'ютерами налагоджується в межах однієї кімнати. Використовюється вона для передачі даних від одного комп\'ютера до іншого.

Мережі без виділеного сервера називаються одноранговими. В такій мережі усі комп\'ютери рівноправні, кожен з ний виконує як роль робочого місця користувача, так і роль сервера по забезпеченню доступу до своїх даних і ресурсів.

Для однорангових мереж використовуються такі операційні системи, як Windows for Workgroups, Windows 95, Windows NT Workstation фірми Microsoft, LANtastic фірми Artisoft.

Та проте найчастіше однорангова мережа – це не найкращий вихід. При великому завантаженні оперативної пам\'яті користувачі, які працюють з різними програмами на одному й тому ж комп\'ютері сильно заважають один одному. До того ж в однорангових мережах відсутній захист інформації, децентролізовано зберігаються дані, вони недостатньо надійні тощо.

Тому для забезпечення функціонування локальної мережі часто виділяєтся спеціальний комп\'ютер – сервер, або кілька таких комп\'ютерів. На дисках серверів разміщуються програми, бази даних та ін. спільного використання. Решту комп\'ютерів локальної мережі часто називають робочими станціями. Сервери, як правило, не використовуються як робочі місця користувачів, а при роботі з цінними даними взагалі розміщуються в ізольованих приміщеннях з закритим доступом.