ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Історія України → \"Іспитові завдання з курсу \"\"Історія України\"\" (білети)\"

Іспитова завдання з курсу \"Історія України\"

Білет 1

1. Найдавніші хлібороби та скотарі на землях сучасної України.

2. Люблінська унія, її наслідки для українських земель.

3. Остаточна ліквідація гетьманства та решток автономного устрою Гетьманщини в другій половині XVIII ст. Гетьман Кирило Розумовський.

Білет 2

1. Велика Скіфія в V-IV ст. до н.е.

2. Виникнення українського козацтва. Господарська діяльність козаків.

3. Адміністративно-територіальний устрій та регіональний поділ українських земель у складі Російської та Австрійської імперій наприкінці XVII-XIX ст.

Білет 3

1. Східні слов\'яни напередодні утворення держави.

2. Утворення козацької республіки – Запорізької Січі.

3. Початок національного відродження в Наддніпрянській Україні.

Білет 4

1. Київське князівство за Аскольда. Походження назв \"Русь\" та \"Україна\".

2. Місце української православної церкви в політичному житті України в першій половині XVII ст. Митрополит Петро Могила.

3. Роль Кирило-Мефодіївського товариства в українському національному відродженні.

Білет 5

1. Роль князів Олега та Ігоря в становленні Київської держави.

2. Умови національно-культурного відродження в Україні в XVI – та першій половині XVII ст. Острозька академія.

Білет 6

1. Князювання Ольги та Святослава: внутрішньополітичні реформи та зовнішня політика.

2. Українське козацтво в боротьбі проти наскоків Туреччини та Кримського ханства в першій чверті XVII ст. Гетьман Петро Конашевич-Сагайдачний.

3. Початок національного відродження на західноукраїнських землях. \"Руська трійця\".

Білет 7

1. Прийняття християнства за Володимира Святославича. Історичне значення хрещення Русі.

2. Архітектура та образотворче мистецтво XVI – першої половини XVII ст.

3. Національно-визвольний рух на західноукраїнських землях під час революції 1848-1849 рр. у Австрійській імперії.

Білет 8

1. Адміністративно-політичні реформи в Київській державі за князя Володимира Святославича. Місце Володимира Великого в історії України.

2. Реформаційний та контрреформаційний рухи на українських землях.

3. Соціально-економічний розвиток і політичне становище в підросійській Україні після адміністративно-політичних реформ 60-70-х років XIX ст.

Білет 9

1. Культурно-освітня діяльність Ярослава Мудрого. \"Руська правда\".

2. Греко-католицька церква в першій половині XVII ст.

3. Виникнення громад та їхня культурно-освітня діяльність у другій половині XIX ст. Володимир Антонович.

Білет 10

1. Міжнародні зв\'язки Київської держави за часів Ярослава Мудрого.

2. Богдан Хмельницький – видатний політик і полководець, творець Української козацької держави.

3. Політика російського самодержавства щодо України в другій половині XIX ст.

Білет 11

1. Відновлення могутності Київської держави та князівської влади за Володимира Мономаха.

2. Причини та початок Національно-визвольної війни українського народу середини XVII ст.

3. Роль Михайла Драгоманова в розвиткові українського національного руху.

Білет 12

1. Політична роздрібненість Київської Держави та її наслідки.

2. Українсько-московський договір 1654 р.

3. Народовці, радикали, москвофіли в суспільно-політичному житті західноукраїнських земель у другій половині XIX ст.

Білет 13

1. Освіта й література Київської Русі та Галицько-Волинського князівства IX-XIV ст.

2. Місце України в міжнародних відносинах Європи часів Богдана Хмельницького.

3. Наростання українського національного руху в західноукраїнських землях наприкінці XIX – початку ХХ ст.

Білет 14

1. Архітектура й образотворче мистецтво Київської Русі та Галицько-Волинського князівства IX-XIV ст.

2. Основні напрями політики гетьмана Івана Виговського.

3. Заснування та діяльність Наукового товариства ім. Т. Шевченка.

Білет 15

1. Історичне значення Київської Русі.

2. Адміністративно-політичний устрій Української козацької держави середини XVII ст. Зміни в соціально-економічних відносинах.

3. Михайло Грушевський у громадсько-політичному житті України наприкінці XIX – початку ХХ ст.

Білет 16

1. Галицьке й Волинське князівства та їх об\'єднання за князюванням Романа Мстиславича.

2. Гетьман Петро Дорошенко в боротьбі за незалежність та територіальну цілісність Української держави.

3. Причини та початок трудової еміграції західних українців наприкінці XIX ст.

Білет 17

1. Роль Данила Галицького в національній історії.

2. Запорозька Січ у складі Гетьманщини в другій половині XVII ст. Кошовий отаман Іван Сірко.

3. Роль Івана Франка в розвиткові української суспільно-політичної думки.

Білет 18

1. Галицько-Волинське князівство за наступників Данила Романовича. Значення Галицько-Волинського князівства в історії України.

2. Конституція Пилипа Орлика – перша Конституція України.

3. \"Братство тарасівців\" у розвитку українського національно-визвольного руху.

Білет 19

1. Монгольська навала та її наслідки для українських земель.

2. Роль Києво-Могилянської академії в культурно-освітньому розвиткові українського народу.

3. Створення та діяльність українських політичних партій у Наддніпрянській Україні наприкінці ХІХ – початку ХХ ст.

Білет 20

1. Особливості політичного становища українських земель у складі Великого князівства Литовського.

2. Гетьман Іван Мазепа в українському національно-визвольному русі. Іван Мазепа – будівничий української культури.

3. Український національний рух у роки революції 1905-1907 рр.

Білет 21

1. Спроби збереження української державності у складі Великого князівства Литовського в XV ст. Князь Свидригайло.

2. Особливості розвитку української культури в другій половині XVII-XVIII ст.

3. Політика російського самодержавства щодо України в 1907-1914 рр.

Білет 22

1. Виникнення Кримського ханства. Турецько-татарські наскоки на українські землі в другій половині XV-XVI ст., їхні наслідки.

2. Наш край у XVI-XVIII ст.

3. Архітектура та образотворче мистецтво другої половини ХІХ – початку ХХ ст.

Білет 23

1. Українська шляхта XIV-XVI ст. Князь Костянтин (Василь) Острозький.

2. Архітектура та образотворче мистецтво другої половини XVII-XVIII ст.

3. Наш край у ХІХ – на початку ХХ ст.

Білет 24

1. Наш край у VI – XV ст.

2. Місце Запорозької Січі в історії українського народу. Ліквідація козацької республіки московським урядом в останній чверті XVIIІ ст.

3. Освіта й література другої половини ХІХ – початку ХХ ст.