ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Історія України → Економічне становище національних меншин Поділля у 20-ті pp. XX століття

Економічне становище національнихменшинПоділля у 20-ті pp. XXстоліття

В умовах національно-культурного відродження України, розбудови її державності все більшого значення набувають питання дослідження історії України, особливо тих її сторінок, які протягом тривалого часу невиправдано замовчувалися. До них по праву можна віднести історію національних меншин, для яких українська земля стала другою батьківщиною.

Аналізуючи дані першого всеросійського перепису населення 1897 року, можна стверджувати, що найбільш чисельну етнічну групу на Поділлі становили євреї - 368746 осіб або 12,2 відсотка, а поляки - 69984 особи або 2,3 відсотка.

Розселення євреїв у повітах було більш-менш рівномірним. У Летичівському Літинському Ушицькому Гайсинському Проскурівському Ямпільському та Брацлавському їх чисельність коливалася в межах 23,8 тисячі - 28,1 тисяч осіб, а у Вінницькому Ольгопільському, Могилівському і Кам\'янецькому - 30,7 тисяч - 37,1 тисяч і лише в одному Балтському повіті проживало 53 тисячі осіб.

Середня чисельність поляків у 8 повітах становила 3-4,8 тисячі осіб, за винятком Проскурівського-14,5 тисяч, Вінницького - 12,7 тисяч та Кам\'янецького - 10,9 тисяч осіб.

Наступні переписи населення, зокрема 1923 р., та опис етнічних груп районів, проведений у 1924р. на Поділлі, засвідчили, що чисельність єврейського населення становила 343303 або 22,1% від усіх євреїв, що проживали на Україні, а поляків у регіоні нараховувалося 71670 або 23,1% від польського населення республіки2. Однак ці дані про польське населення дуже приблизні через те, що частина поляків боялася заявляти про свою національну приналежність. Підтвердженням цього є відповідь поляка - члена Гнівенської сільської ради Тиврівського району який стверджував, що \"його батько завжди видавав себе перед владою за українця ... поляків переслідували, і зараз майже 90 відсотків бояться визнати себе поляками через острах, що у випадку приходу іншої влади вони будуть зазнавати гноблення\".

Великою перешкодою в обліку польського населення також була плутанина з поняттями \"поляк\" і \"католик\", наявність так званих \"українців-католиків\". У Проскурівському окрузі Старосинявський райвиконком у 1924 р. показав 20 поляків і 2006 українців-католиків, а в 1925 р. -2325 поляків, Фельштинський райвиконком відповідно - 17 і 5893 чоловік. Причому критерій визначення національності по районах був найрізноманітніший. Так, Ярмолинецький райвиконком вважав поляками лише уродженців Польщі, Бахматовецький райвиконком - осіб, які не володіли українською мовою, Фельштинський райвиконком спирався на самовизнання громадян.

Поряд з цим частина переписувачів вважала, що в Україні проживають лише українці. Більшість виконкомів Кам\'янецького округу вважала, що у них поляків немає. Підтвердженням цього є інформація Віньковецького райвиконкому за 1924 р. У ній наводиться цифра 3716 поляків, які проживають в районі і володіють своєю рідною мовою, але вже через півроку (січень 1925 р.) райвиконком повідомляє, що в районі немає жодного поляка. Довжоцький райвиконком, заперечуючи проти організації польської сільради в с.Янчинцях, сповістив про незначну кількість поляків, які розмовляють польською мовою, тоді як більше половини жителів села під час опитування записала себе поляками. Такий же підхід мало і бюро Смотрицького райпартосередку (квітень 1925 p.), коли постановило \"повідомити польбюро, що в нашому районі нараховується лише 16 сімей, які розмовляють польською мовою ..., але осередок ні в якому разі не буде навчати українців польській мові\". В Оринінському районі при реєстрації делегатів райз\'їзду член райвиконкому намагався записати польського вчителя - поляка Білого українцем, незважаючи на протести останнього. Селянина - поляка, члена ВУЦВК Городонського, за переконанням активного атеїста, Купинський райвиконком вважав українцем-католиком. Такі прорахунки стали причиною гальмування важливих заходів у проведенні роботи серед польської національної меншини регіону.

За постановою Раднаркому УСРР у Кам\'янецький, Проскурівський, Могилівський округи була відряджена спеціальна урядова комісія, очолювана К.Гольбергом, для вивчення роботи серед поляків. Вона найнегативнішим чином оцінила становище в округах. На підставі її висновків Політбюро ЦК КП(б)У ухвалило постанову, в якій визнало: \"... лінія III Всеукраїнської конференції Політбюро в питанні про т. з. \"українців-католиків\" до цього часу в ряді районів усіх перерахованих округів (т. т. колишньої Подільської губернії) недостатньо зрозуміла. У зв\'язку з цим робота серед польського населення цих місцевостей утруднюється. Нерозуміння партійної лінії про \"українців-католиків\" парторганізацією округу, заперечення наявності поляків в округах... не дали можливості Польбюро відповідним чином розгорнути роботу\".

За матеріалами обстеження Центральною комісією у справах національних меншин були внесені конкретні пропозиції уряду УСРР. Це сприяло пожвавленню роботи, зокрема, встановленню реальної кількості польського населення в регіоні і Україні. Повторний перепис на початку 1927 р. засвідчив, що кількість польського населення в Україні становила 476,4 тис. чоловік. Найбільше поляків проживало у Шепетівському окрузі - 60,2 тис. (12,6% від усього польського населення України), Проскурівському - 58,5 тис. (12,3%), Кам\'янецькому - 30,2 тис. (6,3%), Тульчинському - 11,1 тис. (2,3%)8. Збільшення кількості польського населення пояснювалося довірою до політики Радянської влади, яка спонукала залякану частину поляків відверто заявити про своє національне походження.

Вирішуючи національні питання, радянська влада була переконана, що майбутнє молодої Радянської держави значною мірою залежить від того, чи зуміє вона залучити до творчої праці розкріпачені в 1917р. національності. У зв\'язку з цим була розроблена і обґрунтована концепція національної політики, яка мала впроваджувати у життя принципи інтернаціоналізму рівноправності націй та народностей, забезпечення вільного розвитку національних меншин.

Вивчення аналітичних матеріалів апарату Уповноваженого народного комісаріату закордонних справ СРСР в УСРР, Центральної комісії національних меншин та відповідних документів бюро нацменшин окружних виконавчих комітетів дають нам можливість проаналізувати економічний та соціальний стан національних меншин губернії, в першу чергу євреїв. При цьому зауважимо, що економічне становище значної частини єврейського населення містечок і міст Поділля було надзвичайно важким. Про це свідчать матеріали ЦКНМ ВУЦВК, у яких, зокрема, відзначалося:

\"1. Наявність широких верств, які не мали внаслідок війн імперіалістичної і громадянської, а також погромів, що пронеслись по Україні, і біженства ніякої економічної бази.

2. Систематичне безробіття в тих кустарних і ремісничих виробництвах, в яких зосереджена більшість єврейських кустарів і робітників (швейні, деревообробні та інші).

3. Скрутність для цих верств, особливо для викинутих громадянською війною з економічної колії, знайти застосування для своїх робочих рук.

4. Особливо важке становище для підростаючого покоління, як для дітей торгівців, які не бажають і не мають чим торгувати, так і для дітей кустарів і робітників, які не знають куди подітися.