ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Історія економічних вчень. Економічна історія → Господарство України з IV по XVI cтоліття

Львів з\'єднував українські землі з Західною Європою — Вроцлавом і Гданськом, а також з Молдавією, Угорщиною. В 1379 р. він одержав широке складське право (протягом 14 днів), що поширювалося на всі товари, крім солі. Складське право зобов\'язувало всіх купців, що проїжджали через місто, зупинитися і продавати свої товари певний час. У 1460 р. привілей короля Казимира забезпечив Львову виключне право оптової торгівлі та дорожнього примусу. Львівські купці мали пільги у сплаті мита на території Польського королівства.

Важливим транзитним пунктом був Київ, з якого йшли шляхи на Кавказ, в Середню Азію, Крим, Московську державу. На Волині першість у торгівлі перейшла від Володимира до Луцька, що підтримував зв\'язки з балтійським Помор\'ям, білоруськими землями. Конкурентом Львова в південній торгівлі був Кам\'янець-Подільський. Однак ці міста не здобули монопольного права на торгівлю, як Львів.

Розвиток торгівлі стримували феодальні відносини. На відміну від країн Західної Європи великокнязівська і королівська влада проводила митну політику на користь магнатів і шляхти. Великі феодали домагалися від держави звільнення від мита, отримання права збирати його самим. Вони були заінтересовані у зниженні митних зборів з іноземних купців, які купували імпортні товари за пільговими цінами. Така політика потурання магнатам і шляхті позбавляла державну скарбницю одного з найважливіших джерел надходжень. Разом з тим купці змушені були десятки разів сплачувати мито за перевезення товарів. Так, на короткій відстані від Турки до Яворова та від Дрогобича до Ярослава мито брали 174 рази. Система збирання мита була дуже розгалуженою. Збирали прикордонне, шляхове, мостове, перевізне, гребельне, ярмаркове, торгове, ринкове мито тощо.

Польський уряд прагнув монополізувати зовнішню торгівлю України. Так, німецькі купці могли купувати українські товари тільки через посередництво польських купців. Лише після приєднання Східної Прусії з Кролевцем (Кенінсбергом) до Польщі стала можливою вільна торгівля України з пруськими містами. Українським купцям, особливо в західноукраїнських землях, заборонялося займатися торгівлею. Вони часто зазнавали грабежів з боку шляхти, міські жителі часто громили українські крамниці.

Дискримінації з боку держави зазнавали також вірменські, єврейські та московські купці. Іноземних купців примушували продавати товари за зниженими цінами великими партіями. Королівська адміністрація на місцях практично була необмеженою в своїх діях щодо іноземних купців. З них брали непомірно високі мита, під різними приводами арештовували і вимагали викупу.

Розвиток торгівлі в XIV — XV ст. сприяв упорядкуванню грошової системи. З 50-х років XIV ст. до другого десятиріччя XV ст. у Львові випускалися місцеві монети — великі срібні руські півгроші з гербом Галицької Русі — левом та мідні денарїї. В 60 — 90-х роках XIV ст. карбував монети у Києві князь Володимир Ольгердович.

Проте український ринок у XIV — XV ст. обслуговували не лише вітчизняні монети. Вони посідали скромне місце на українському грошовому ринку. Тут курсували чеські, татарські, литовські, польські, угорські, італійські, молдавські, генуезько-кримські монети. Така різноманітність грошей пояснювалася феодальною роздробленістю, слабкістю центральної влади, відсутністю єдиного ринку, утрудненістю зв\'язків між окремими українськими землями. Існування локальних ринків призводило до формування місцевих грошових систем.

Панівне становище в грошовому обігу в українських землях посідав празький гріш. Випущені при чеському королі Вацлаві (1278 — 1305 рр.), ЦІ великі та повновагові монети, виготовлені з високопробного срібла, витіснили з ринків Східної Європи інші монети. Досить поширеними були польська гривна, що дорівнювала 48 грошам, а також лічильна одиниця — копа, на яку йшло 60 грошей. Значне місце на українських ринках посіли польський гавгрош (срібна монета вартістю 1/2 гроша) і литовський динарій. Багато було в обігу золото-ординських дірхемів.

У XV ст. поширився продаж товарів у кредит, під заставу, з\'явилися векселі, почали укладатися торгові контракти, зародилася іпотечна система (земля приймалася в заставу). Окремі купці вели торгівлю через своїх агентів. Розвиток лихварства привів до появи перших \"банківсько-торгових домів\". Відсоткові ставки були високими (50-100 %). Державне законодавство намагалося регулювати кредит. У 1347 р. було заборонено брати більше одного гроша з гривни на тиждень

Отже, розвиток торгівлі в Україні гальмувався політикою феодальних держав, до складу яких входили українські землі. Проте з розвитком торгівля розширювалася і набувала нових форм.

Утворення Київської держави зумовило появу нових податків з населення. Найдавнішою формою оподаткування була данина. Залежно від історичних умов вона виступала як воєнна контрибуція, прямий державний податок, феодальна рента. Вперше згадується данина в \"Повісті временних літ\" як воєнна контрибуція, накладена на підкорені племена. Князі Олег і Ігор збирали данину як державний податок з окремих слов\'янських земель, виїзджаючи разом з дружиною на \"полюддя\". Княгиня Ольга, встановивши в 947 р. постійні пункти

— \"погости\" для збирання данини, дні та строки, започаткувала стабільне її стягування. Одиницею оподаткування були \"дим\", \"дворище\" або \"плуг\". Платили натурою (хутром, шкурами, медом, худобою, збіжжям) і грішми. З розвитком феодальних відносин відбувалася еволюція данини. Вона перетворювалася частково на Державні податки або феодальну ренту на користь феодала. Князі рдержували також доходи у вигляді торгових мит, плати за судочинство Штрафів. Населення Київської Русі відбувало різні державні примуси: \"повоз\" (перевезення), будівництво міст і укріплень, утримання князівських чиновників, відбування військової повинності.

Література:

  1. Голубицький В. О. \"Економічна історія УРСР\" К., 1970 р.

  2. \"Історія України\" /за ред. Стеблія Ф./ Львів 1996 р.

  3. Лановик Б. Д., Матисякевич З. М., Матейко Р. М. \"Історія господарства: Україна і світ\" К.. 1996 р.

  4. \"Економічна історія\" Лекції. /за ред. Тимочко Н. О., Рудомьоткіна Л. М./

  5. Лановик Б. Д., Матисякевич З. М., Матейко Р. М. \"Економічна історія світу та України\" Тернопіль, 1997 р.