ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Географія фізична. Геофізика. Геологія. Геодезія. Геоморфологія → Технологія створення цифрових карт місцевості (ЦКМ)

Технологія створення цифрових карт місцевості (ЦКМ)

Короткі відомості про цифрові карти місцевості

Цифрова карта місцевості (ЦКМ) – це модель місцевості, яка записана на машинний носій, або зберігається в пам\'яті ЕОМ у встановленій структурі й кодах згідно з прийнятою математичною основою, проекцією, розграфкою яка відповідає за точністю та змістом первинному картографічному матеріалу. Цифрові карти місцевості призначені для забезпечення:

  • для автоматизованого ведення земельного, містобудівного, лісового, водного та інших видів кадастру;

  • проектування об\'єктів будівництва;

  • моделювання та прогнозування техногенних і техногенно-екологічних аварій, катастроф та інших надзвичайних ситуацій;

  • основи для створення тематичних та інших електронних карт;

  • створення ГІС систем різного спрямування;

  • систем автоматизованого проектування;

  • занесення, редагування та впровадження нових технологій значно полегшує обмін інформацією між підприємствами і організаціями, створенню галузевих і міжгалузевих баз даних , що в свою чергу зменшує витрати на статистичні дослідження різних галузей діяльності;

  • сприяє наочності і швидкості опрацювання даних.

Результати топографічних знімань можуть бути представлені також у вигляді цифрового топографічного плану.

Створення нової цифрової карти

Команда [Створити] створює нове вікно з порожньою цифровою картою. Коли за допомогою цієї команди створюється нова карта, то програма намагається завантажити файл NORMAL.DMF з папки, де знаходиться файл програми, що виконуються, GED.EXE. Якщо NORMAL.DMF не буде знайдений, те нова карта не буде містити ніяких даних про шари, параметри, умовні знаки, крім даних службових шарів і параметрів.

Для того, щоб при створенні нової карти в неї автоматично вносилися необхідні вам настроювання, створіть \"порожню\" карту (без об\'єктів), що містять ваш список шарів (класифікатор), параметрів, умовні знаки й ін. Потім потрібно скопіювати його під ім\'ям NORMAL.DMF у папку \"Digitals\".

Команда [Відкрити...]. При активізації цього пункту з\'явиться стандартний діалог відкриття файлів Windows, що дозволяє вибрати ім\'я і формат файлу цифрової карти. Після вибору файлу програма створить нове вікно і завантажить у нього обраний файл.

Програма \"Digitals\" дозволяє робити збір векторної інформації з растрових зображень (ручну векторизацію).

Для переходу в режим збору потрібно переключити праву інструментальну панель програми в режим Збір. Маркер при цьому прийме вид перехрестя. Для відкриття растрового файлу використовуйте пункт [Растр|Відкрити] головного меню.

Шаблони об\'єктів

Після переключення в режим збору, перед безпосередньо збором об\'єктів потрібно вибрати шаблон, по якому будуть збиратися об\'єкти.

Шаблон об\'єкта вказує програмі, якої форми буде об\'єкт (об\'єкти), що збираються.

Для вибору шаблону потрібно натиснути відповідну кнопку на правій інструментальній панелі. Якщо ні одна із кнопок не натиснута, то програма знаходиться в режимі збору незамкнутої полілінії. Для замикання об\'єкта в цьому випадку використовують клавішу F3.

Полігон

Ця кнопка включає збір замкнутих об\'єктів. При закінченні збору об\'єкт замикається автоматично.

Об\'єкт також буде замикатися автоматично по раніше зібраним контурам, у випадку якщо при зборі першої і останньої точки було приєднання до існуючого контуру.

Прямокутник

Включає збір прямокутників. При зборі такого об\'єкту достатньо зареєструвати дві точки на одній стороні прямокутного об\'єкта (довжиною), а потім рухати курсор миші в напрямку наступної точки.

При цьому русі з\'явиться прямокутник з однією фіксованою стороною (із двох зареєстрованих раніше точок), а друга буде рухатися разом з рухом курсора миші.

Коли рухома сторона прямокутника буде знаходитися в потрібному положенні, реєструють її натисканням лівої кнопки миші.

Ортогональний

Включає збір ортогональних об\'єктів, тобто об\'єктів, всі кути яких – прямі. Після побудови перших двох точок такого об\'єкту програма дозволяє реєструвати наступні точки тільки на лініях, перпендикулярних до попередньої побудованої лінії. Таким чином всі суміжні сторони в таких об\'єктів будуть перпендикулярні.

Точка

Включає збір точкових об\'єктів. Для збору такого об\'єкту достатньо зареєструвати одну його точку, після чого об\'єкт буде закінчений автоматично.

До точкових об\'єктів належать стовпи, окремо стоячі дерева та ін.

Лінія

Включає збір об\'єктів-ліній. При зборі з таким шаблоном об\'єкт буде закінчуватися автоматично після реєстрації двох точок.

Коло

Включає збір кіл. Для збору кола потрібно зареєструвати три точки, що лежать на ньому.

В процесі збору об\'єкта можлива також вставка в нього дуг. Для заміни останніх трьох зібраних точок дугою потрібно натиснути Ctrl-A.

Паралельний

Включає збір контурів, які складаються з паралельних ліній. Об\'єктами такого роду являються дороги, ріки, канали та інше. Спочатку необхідно зареєструвати точку на одній із сторін смуги, потім відповідну їй точку на протилежній стороні. Далі потрібно виконувати збір по тій же стороні, а протилежна буде добудовуватися автоматично.

Також можливий збір доріг по осьовій лінії з наступною перебудовою в смугу натиском кнопки Лінію в смугу на закладці Правка правої панелі.

Для закінчення збору об\'єкта необхідно натиснути клавішу F5.

Сходи

Включає збір контурів сходів. Спочатку необхідно зібрати зовнішній контур сходів, починаючи з довшої сторони. Після цього встановлюють курсор на довжину сходинки та реєструють точку. Подальший розподіл на сходинки буде виконуватись автоматично (див. малюнок).

Технологія створення цифрових карт місцевості (ЦКМ)Технологія створення цифрових карт місцевості (ЦКМ)

Перехід

Включає збір контурів пішохідних переходів. Спочатку необхідно зібрати зовнішній контур переходу, починаючи з довшої сторони. Після цього встановлюють курсор на довжину першої смуги та реєструють точку, потім реєструють точку на початку другої смуги (див. малюнок).

Технологія створення цифрових карт місцевості (ЦКМ)Технологія створення цифрових карт місцевості (ЦКМ)

Трилінія

Цей шаблон автоматизує збір вулиць (доріг) по осьовим лініям. При виборі цього шаблону запитується шар, в якому необхідно збирати зовнішню сторону дороги, а шар, яким збирається осьова лінія вибирається звичним способом. Після цього необхідно зареєструвати точку на одній із сторін дороги і точку на розподільній смузі. Далі потрібно збирати дорогу по розподільній смузі, а зовнішні сторони (краї) дороги будуть добудовуватись автоматично.