ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Географія фізична. Геофізика. Геологія. Геодезія. Геоморфологія → Геологічна будова Боково-Хрустальського вугленосного району та підрахунок запасів кам’яного вугілля по пласту l3

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КРАСНОАРМІЙСЬКИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ

Кафедра РПР

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

курсової роботи з дисципліни

\"РКК та їх розвідка\"

ГЕОЛОГІЧНА БУДОВА БОКОВО-ХРУСТАЛЬСЬКОГО ВУГЛЕНОСНОГО РАЙОНУ ТА ПІДРАХУНОК ЗАПАСІВ КАМ\'ЯНОГО ВУГІЛЛЯ ПО ПЛАСТУ l3.

Виконав

студентка гр. ОПГ- Я.В.Руденко

2010

РЕФЕРАТ

Пояснювальна записка курсової роботи містить сторінок, таблиці, додатків. Об\'єкт дослідження: фрагмент ділянки центрального гірничого-промислового району та підрахунок запасів кам\'яного вугілля по пласту l3 .

Мета:

- закріплення знання та навичок читання креслень (гірничих об\'єктів, планів, розрізів);

  • отримання навичок оконтурювання на гіпсометричному плані запасів різних груп та категорій з ціллю підрахунку запасів корисних копалин;

  • закріпити навички складання геологічної записки з виділенням та характеристикою важливих рис геологічної будови родовища, умов залягання вугільних пластів, що визначають вибір технології та найбільш раціональної системи розробки;

  • навчитися використовувати сучасні методи виконання креслень, застосовувати ГОСТи, ЕСКД та інші правила та норми;

  • навчитися самостійно аналізувати таблиці, текстовий матеріал, виконувати необхідні графічні документації;

Програма курсової роботи вміщає геологічну характеристику вугільного району та ділянки шахтного поля, побудови геологічних розрізів та гіпсометричного плану, геолого-економічні оцінки родовища.

ПЛАСТ, ВУГЛЕНОСНИЙ РАЙОН, ЗАПАСИ, ВУГІЛЛЯ, ОКОНТУРЮВАННЯ, ГІПСОМЕТРИЧНИЙ ПЛАН, СТРАТЕГРАФІЯ, ТЕКТОНІКА, ЛІТОЛОГІЯ.

ЗМІСТ

ВСТУП

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ВУГЛЕНОСНОГО РАЙОНУ

1.1 Загальні відомості

1.2 Геологічна вивченість

1.3 Геологічна будова

1.4 Вугленосність

1.5 Якість вугілля

1.6 Гідрогеологічні умови

1.7 Гірничо-геологічні умови експлуатації

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ДІЛЯНКИ ШАХТНОГО ПОЛЯ

2.1 Розміри та ступінь вивченості

2.2 Вік та склад порід

2.3 Залягання порід

2.4 Вугленосність та якість вугільного пласта

3. РЕЗУЛЬТАТИ ГЕОЛОГО-РОЗВІДНИЦЬКИХ РОБІТ

    1. Методика детальної розвідки вугільного шару

3.2 Оконтурювання запасів вугілля різних груп та категорій

3.3 Підрахунок запасів вугільного пласта l3.

3.4 Характеристика запасів вугілля різних груп та категорій

3.5 Охорона надр та навколишнього середовища

ВИСНОВКИ

ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІІ

ВСТУП

Сучасна вугільна шахта – це комплексно механізоване та автоматизоване гірничовидобуткове підприємство великої потужності з великим рівнем концентрації та інтенсифікації виробництва, яке має поточний характер основних технологічних процесів. У системі \"вугільна шахта\" головною підсистемою є очисні роботи, трудомісткість яких складає більше ніж 30% загальної трудомісткості на шахті. Гірничовидобуткова промисловість постачає народному господарству країни паливо, руду чорних та кольорових металів, добриво та інші необхідні мінерали та корисні копалини. Для паливно-енергетичного комплексу велике значення має видобуток вугілля, головним чином підземним способом.

Вугільна промисловість являє собою одну з головних галузей нашої країни. Незважаючи на інтенсивний розвиток нафтової, газової та уранової промисловості, попит на вугілля не зменшується.

Протягом декількох останніх сторіч вугілля є основною сировиною базових галузей промисловості. В даний час важко переоцінити значення його для металургії, енергетики, хімічного виробництва. Використання вугілля в процесі вироблення електроенергії дозволяє в значній мірі вирішувати енергетичну проблему, особливо в такому промисловому районі як Донбас.

Дана курсова робота завершує вивчання циклу геологічних дисциплін. По складу та обсягу вона відповідає вимогам, що подаються до геологічної частини дипломних проектів студентів гірничої спеціальності.

Програма курсової роботи вміщує геологічну характеристику родовища корисних копалин, складання основних графічних геологічних матеріалів (гіпсометричний план, геологічна карта, стратиграфічна колонка, геологічні розрізи), а також геолого-промислову оцінку родовища його перспективи.

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ВУГЛЕНОСНОГО РАЙОНУ

1.1 Загальні відомості

Боково-хрустальський район - один із основних районів Донбасу з видобутку високоякісних антрацитів. Розташований на території Краснолуцького, Грацітовського і Ровеньківського районів Луганської області. Протяжнність району 60 км, ширина 25 км. Район приурочений до головного вододілу басейну. Максимальні відмітки поверхні складають +369 м, +357 м, мінімальні - +80 м (в руслі р. Міус).

1.2 Геологічна вивченість

У 1910-191р.р співробітниками Геолкома під керівництвом Л.І. Лутугіна проведена геологічна зйомка масштабу 1:42000. У період 1936-1988 рр. проведена великомасштабна геологічна зйомка трестом \"Донбассуглеразведка\", а в 1955р. за матеріалами цієї зйомки, гірських та геологорозвідувальних робіт складена геолого-промислова карта району. До теперішнього часу розвіданість площі району досить висока.

1.3 Геологічна будова

Площа району приурочена до Боково-Хрустальської синкліналі, є центральною частиною Головної синкліналі Донбасу. Вона простягається в напрямку, близькому до широтного: від с. Юскіно на сході до станції Дебальцеве на заході. Ось синкліналі навантажується на захід північний захід під кутом 3°. Довжина - 15 км, ширина – 15км. Породи північного крила-падають під кутом до 40 °, південного - 30°.

На площі району розвинені відклади середнього карбону (свити , перекриті малопотужним чохлом четвертинних відкладень. Літологічний склад порід наведено в табл. 1.

Свита 0100090000037204000000000e03000000000e03000026060f001206574d4643010000000000010060470000000001000000f005000000000000f0050000010000006c00000000000000000000000f0000001b0000000000000000000000d40100003303000020454d4600000100f00500000c000000010000000000000000000000000000000005000000040000770100002c010000000000000000000000000000d8b80500e0930400460000002c00000020000000454d462b014001001c000000100000000210c0db01000000600000006000000046000000f8010000ec010000454d462b224004000c000000000000001e4009000c00000000000000244001000c000000000000003040020010000000040000000000803f214007000c000000000000000840000544010000380100000210c0db01000000000000000000000000000000000000000100000089504e470d0a1a0a0000000d49484452000000100000001c0802000000e753a84d000000017352474200aece1ce9000000097048597300000ec400000ec401952b0e1b000000bf49444154384fd5534d1a45300c6cdfe9b88f771bee61c731ecb84935699a28da60e39355b533f99b619d73e64efcee8001ab11c6bf0d51774bc8ed5bcac6dc56553bc3f3d018d30c702a122493a706bc10fcd5661c4a4c0c81470254340c822f61485f5c01935345bc14cc760a9ee180e7d6d33699907650da1abc693a1c7425423f912cbaf0a44a6668540c23ae0d850bc3f19e78a892d2e942927a9472afb4e2292eaf7be944e98b7ebde0d633a5edebbf68ce1aba2322e2a9f93e5d6105867522036c7b6d430000000049454e44ae42608200000840010824000000180000000210c0db01000000030000000000000000000000000000001b40000040000000340000000100000002000000000000bf000000bf000080410000e04103000000000000b3000000b3ffff7f41000000b3000000b3ffffdf412100000008000000620000000c00000001000000150000000c00000004000000150000000c00000004000000510000009402000000000000000000000f0000001b00000000000000000000000000000000000000100000001c0000005000000084000000d4000000c0010000000000002000cc00100000001c00000028000000100000001c0000000100080000000000000000000000000000000000170000000000000000000000ffffff0074bfff009c480000ffffdf009cdfff009c484800bfffff0000007400ffbf7400dfffff0074489c00ffffbf0000489c00489cdf0048000000ffdf9c00df9c48007400000048489c00bf740000000048000074bf0001010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010105150000000901010101010101010101010e110102090101010101010101010101010e110101010101010101010101010101010e0901010101051500000014010101010a0b0c01010515140101020f10050604070809010116120c01010a1310010200000304010708140101010101010101010101010107081101010101010101010101010101070811010101010101010101010101010a0d1401010101010105150000000901010e120c01010a1310010e1101020901010708030401020f1001010e1101010101010a0d00000003040101010e0901010101010101010101010101010a0b0c01010101010101010101050604070809010101010101010101010102000003040101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101014c0000006400000000000000000000000f0000001b0000000000000000000000100000001c0000002900aa0000000000000000000000803f00000000000000000000803f0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000220000000c000000ffffffff460000001c00000010000000454d462b024000000c000000000000000e000000140000000000000010000000140000000400000003010800050000000b0200000000050000000c021c001000030000001e00040000000701040004000000070104002f010000410b2000cc001c001000000000001c0010000000000028000000100000001c0000000100080000000000000000000000000000000000170000000000000000000000ffffff0074bfff009c480000ffffdf009cdfff009c484800bfffff0000007400ffbf7400dfffff0074489c00ffffbf0000489c00489cdf0048000000ffdf9c00df9c48007400000048489c00bf740000000048000074bf0001010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010105150000000901010101010101010101010e110102090101010101010101010101010e110101010101010101010101010101010e0901010101051500000014010101010a0b0c01010515140101020f10050604070809010116120c01010a1310010200000304010708140101010101010101010101010107081101010101010101010101010101070811010101010101010101010101010a0d1401010101010105150000000901010e120c01010a1310010e1101020901010708030401020f1001010e1101010101010a0d00000003040101010e0901010101010101010101010101010a0b0c01010101010101010101050604070809010101010101010101010102000003040101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010c00000040092900aa000000000000001c00100000000000040000002701ffff030000000000простежується на невеликій площі в північно-східній частині району. Розвідувальними свердловин розкрита тільки верхня частина розрізу, складеного сланцями глинистими з нестійким пластом 0100090000037e04000000001403000000001403000026060f001e06574d464301000000000001001c7b0000000001000000fc05000000000000fc050000010000006c00000000000000000000000f0000001b0000000000000000000000d40100003303000020454d4600000100fc0500000c000000010000000000000000000000000000000005000000040000770100002c010000000000000000000000000000d8b80500e0930400460000002c00000020000000454d462b014001001c000000100000000210c0db01000000600000006000000046000000f8010000ec010000454d462b224004000c000000000000001e4009000c00000000000000244001000c000000000000003040020010000000040000000000803f214007000c000000000000000840000544010000380100000210c0db01000000000000000000000000000000000000000100000089504e470d0a1a0a0000000d49484452000000100000001c0802000000e753a84d000000017352474200aece1ce9000000097048597300000ec400000ec401952b0e1b000000bf49444154384fed53bb1583300c9499246546317b30021e251dd9231d1e82360f3671244b916d70dec3453aaec1674e9f3b1e2684002de85ac4a4bd0ace2496a7e49d1138ef5dffdcaa0df0c311d6c902d8698d641ed359deeb03f8544a888df35eca9c0b4a054dfba50fd1c3f65ec0de6fb2b27f0c2f65ea4b2da901ee49b3104c7094d84a2b641e44595d082f6549a09edf748e763442f5046830e98b7025a5b497a414458a7cd8ce050f110ff5cccb5e5c60a8a805d71f7726adffa7f401e61d5cf44715051e0000000049454e44ae42608200000840010824000000180000000210c0db01000000030000000000000000000000000000001b40000040000000340000000100000002000000000000bf000000bf000080410000e04103000000000000b3000000b3ffff7f41000000b3000000b3ffffdf412100000008000000620000000c00000001000000150000000c00000004000000150000000c0000000400000051000000a002000000000000000000000f0000001b00000000000000000000000000000000000000100000001c0000005000000090000000e0000000c0010000000000002000cc00100000001c00000028000000100000001c00000001000800000000000000000000000000000000001a0000000000000000000000ffffff00bfffff0000007400bfbf74009c487400ffffdf009cdfff0000004800df9c48000074bf009c480000ffbf740074004800ffffbf0048004800ffdf9c0074bfff00bf7400009c484800dfbf740000489c00dfffff0074489c0074000000489cdf0001010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010107080000000c0107080000000901010101190901110c0115090101070809010101011909010101110b06010111180e01010101190c010101010a000014150c0101010116170e010107080c010a00120107130602030c0101070f1001010a0b06011100000b06010102030c0101070d0e0101010101010101010a0b060102030c01010101010101010107080901020309010101010101010101010203000004050601010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101014c0000006400000000000000000000000f0000001b0000000000000000000000100000001c0000002900aa0000000000000000000000803f00000000000000000000803f0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000220000000c000000ffffffff460000001c00000010000000454d462b024000000c000000000000000e000000140000000000000010000000140000000400000003010800050000000b0200000000050000000c021c001000030000001e000400000007010400040000000701040035010000410b2000cc001c001000000000001c0010000000000028000000100000001c00000001000800000000000000000000000000000000001a0000000000000000000000ffffff00bfffff0000007400bfbf74009c487400ffffdf009cdfff0000004800df9c48000074bf009c480000ffbf740074004800ffffbf0048004800ffdf9c0074bfff00bf7400009c484800dfbf740000489c00dfffff0074489c0074000000489cdf0001010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010107080000000c0107080000000901010101190901110c0115090101070809010101011909010101110b06010111180e01010101190c010101010a000014150c0101010116170e010107080c010a00120107130602030c0101070f1001010a0b06011100000b06010102030c0101070d0e0101010101010101010a0b060102030c01010101010101010107080901020309010101010101010101010203000004050601010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010c00000040092900aa000000000000001c00100000000000040000002701ffff030000000000.