ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Географія фізична. Геофізика. Геологія. Геодезія. Геоморфологія → Складання проекту планово-висотної основи топографічного знімання масштабу 1:5000 на Кельменецькому об’єкті Чернівецької області

КУРСОВА РОБОТА

З ГЕОДЕЗІЇ

Складання проекту планово-висотної основи топографічного знімання масштабу 1:5000 на Кельменецькому об\'єктіЧернівецької області.

А Н О Т А Ц І Я

Складання проекту планової і висотної геодезичної основи для топографічного знімання в масштабі 1:5000 , включає в себе проектування на топографічній карті планових і висотних геодезичних мереж – це полігонометричні ходи 4 класу та 1 розряду , прямі та зворотні засічки , ходи геометричного і технічного нівелювання , підбір приладів для виконання геодезичних робіт , методика кутових і лінійних вимірювань.

зміст

Анотація

Вступ

 1. Призначення робіт . Характеристика об\'єкту .

  1. Призначення робіт.

1.2 Фізико географічна і економічна характеристика об\'єкту .

1.3 Топографо – геодезична вивченість об\'єкту.

 1. Проектування планової основи топографічного знімання.

  1. Проектування полігонометричного ходу 4 класу . Оцінка точності .

  2. Проектування полігонометричних ходів 1 розряду . Оцінка точності.

  3. Вибір типів центрів пунктів полігонометричних ходів 4 класу , 1 розряду.

  4. Методика польових вимірів в полігонометричних ходах.

  5. Проектування пунктів планової знімальної мережі.

   1. Проект прямої засічки . Оцінка точності .

   2. Проект зворотної засічки. Оцінка точності.

2.5.3. Вибір типів центрів пунктів знімальної основи.

3. Створення висотної основи.

  1. Проект висотної основи топографічного знімання . Оцінка

точності.

3.2. Методика польових робіт.

Висновок

Література

Вступ.

Геодезична мережа — це сукупність пунктів на земній поверхні, закріплених спеціальними центрами, координати та висоти яких визначено геодезичними методами.

Геодезичні мережі поділяються на: державні, спеціального призначення, мережі згущення, знімальні.

Державна геодезична мережа України — це основна геодезична мережа, пункти якої рівномірно розміщені на всій території України. і є носієм єдиної геодезичної системи координат та висот на території України. Вона створена з метою вирішення в інтересах господарської діяльності, науки та оборони країни різноманітних завдань, що вимагають геодезичного забезпечення.

Саме головне з цих завдань — картографування території України в усіх масштабах. Серед інших важливих завдань:

 • вивчення природних ресурсів;

 • ведення державних кадастрів;

 • забезпечення вихідними геодезичними даними засобів наземної,морської і аерокосмічної навігації;

 • вивчення фігури та гравітаційного поля Землі та змін їх у часі;

 • вивчення геодинамічних явищ та сучасних рухів земної поверхні таінші.

Складовими частинами державної геодезичної мережі є планова і висотна геодезичні мережі. Сучасна планова державна геодезична мережа складається з астрономом геодезичної мережі 1 класу, геодезичної мережі 2 класу і геодезичної мережі З класу.

Висотна державна геодезична мережа складається з нівелірної мережі І і II класів та нівелірної мережі III і IV класів.

Державна геодезична мережа є основою для створення мереж спеціального призначення та мереж згущення.

Геодезичні мережі спеціального призначення створюються на окремих територіях, наприклад, на геодинамічних полігонах або на спеціальних об\'єктах. Вони будуються за спеціальними проектами, що розробляються різними відомствами для вирішення спеціальних завдань.

Мережі згущення створюють розвитком державних геодезичних мереж. Вони служать для обґрунтування топографічних знімань в масштабах 1:500-1:5000, а також для виконання інженерно-будівельних робіт тощо. До них належать мережі 4 класу, 1 і 2 розрядів.

Знімальні мережі — це пункти, які будують подальшим згущенням розрядних мереж. Вони являють собою безпосередню основу для топографічних знімань усіх масштабів.

1. Призначення робіт. Характеристика об\'єкту.

Одним з основних процесів створення планово-висотної основи топографічних зйомок є проектування

Проектні роботи служать для згущення існуючої державної геодезичної мережі. Основна задача проектування полягає в тому, щоб із всіх можливих варіантів вибрати той варіант, який по точності відповідає би поставленим задачам, а для його здійснення потрібно було б мінімальних робочих і грошових затрат.

До початку роботи потрібно вияснити необхідну густину забезпечення території геодезичними пунктами з врахуванням перспективи розвитку території згідно генерального плану і плану освоєння земель, а також точність визначення положення пунктів, дерекційних кутів і довжин ліній

Згущення геодезичної основи як правило проводиться від загального до часткового, від вищого класу (розряду) до нижчого. При створенні геодезичної основи крупномасштабних зйомок вихідними пунктами для розвитку побудови даного класу (розряду) можуть служити, як правило, тільки пункти геодезичної побудови вищих класів (розрядів)

Планову геодезичну мережу на даному об\'єкті створювалося методом полігонометрії.

Полігонометрія — побудова на місцевості у вигляді системи ламаних ліній, у яких вимірюються сторони і кути при вершинах (рис. 1).

Полігонометрія - один із традиційних, найбільш поширених методів створення планових геодезичних мереж усіх класів і розрядів. Комплекс робіт при створенні планових геодезичних мереж методом полігонометрії складається з таких процесів:

 • проектування полігонометричних мереж;

 • рекогностування полігонометричних ходів;

 • виготовлення і закладання центрів;

 • вимірювання кутів;

 • вимірювання сторін;

— прив\'язка полігонометричних мереж до пунктів вищого класу;

— попередня обробка результатів польових спостережень;—-вирівнювальні обчислення в полігонометрії.

Полігонометричні ходи опираються на вихідні сторони АВ і СD. На початку А і в кінці С ходу виконують астрономічні спостереження, з яких визначають координати цих пунктів та азимути, а потім дирекційні кути вихідних сторін АВ і СВ.

Складання проекту планово-висотної основи топографічного знімання масштабу 1:5000 на Кельменецькому об’єкті Чернівецької області

Рис. 1 Мережа полігонометрії

Полігонометричні мережі 4 класу, 1 і 2 розрядів створюють для згущення державних планових геодезичних мереж 1, 2 і 3 класів, яких недостатньо для виконання топографічних знімань. Згущення здійснюють до тих пір, поки не буде забезпечена необхідна щільність пунктів, яка забезпечить умови для виконання топографічного знімання. 1:2000.