ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Географія фізична. Геофізика. Геологія. Геодезія. Геоморфологія → Грошова оцінка населених пунктів Назавизівської сільської ради Надвірнянського району Івано-Франківської області

ДИПЛОМНА РОБОТА

на тему:

Грошова оцінка населених пунктів Назавизівської сільської ради Надвірнянського району Івано-Франківської області

ЗМІСТ

ст

Вступ.......................................................................................

5

1. Огляд літератури. ...............................................................

8

2. Характеристика об\'єкту....................................................

16

3. Земельно – оціночна структуризація населеного пункту.........................

22

3.1. Виділення оціночних районів...............................................................

22

3.2. Встановлення меж економіко – планувальних зон та визначення коефіцієнта місця розташування земельної ділянки ....................................

24

3.3.Визначення функціональних та локальних факторів у межах

економіко – планувальних зон ...................................................................

27

4. ГРОШОВА ОЦІНКА ЗЕМЕЛЬ населених пунктів........................

31

4.1. Нормативна грошова оцінка забудованих територій.........................

31

4.2. Нормативна грошова оцінка земель, що використовуються як сільськогосподарські угіддя.............................................................

41

4.3. Нормативна грошова оцінка окремої земельної ділянки ..................

51

5.Застосування даних нормативної грошової оцінки земель....................

53

5.1.Розрахунок земельного податку...................................................

53

5.2.Розрахунок орендної плати за земельну ділянку..............................

56

6. Економіка та організація робіт.........................................................

59

6.1.Характеристика процесу робіт......................................................

59

6.2.Організація робіт підготовчого періоду..........................................

59

6.3.Організація робіт виробничого періоду..........................................

60

6.4.Опис процесів..........................................................................

62

6.5.Складання кошторису...............................................................

63

7. Охорона праці і захист населення у надзвичайних ситуаціях.................

68

8. Охорона навколишнього середовища.............................................

81

Висновки....................................................................................

86

Бібліографічний список ............................................

88

Вступ

У наш час, мабуть, вже мало кого може здивувати інформація про недостатність коштів місцевого бюджету на проведення різноманітних робіт. Проблеми, пов\'язані з розірванням кола постійної недостатності наявних бюджетних коштів, покращення ситуації з наповненням бюджетів турбують сьогодні керівників усіх органів влади. Існує чимало пропозицій щодо можливості вирішення даного питання.

Завдяки проведенню у нашій країні земельної реформи, земля, нарешті отримала свою ціну, за її використання нині стягується земельний податок, орендна плата, здійснюється відшкодування збитків, заподіяних землевласникам та землекористувачам, швидкого розвитку набирає ринок земель. Концентруючись на бюджетних рахунках, платежі за землю є надійним джерелом їх наповнення. У країнах з розвинутою ринковою економікою понад 50% бюджетних надходжень становить саме земельний податок, а також мито від здійснення трансакцій з земельними ділянками. Для порівняння, сьогоднішній рівень цих надходжень до бюджету Івано-Франківської області становить близько 30%.

Одна з основних причин такої різниці в показниках надходжень полягає в несвоєчасному виконанні заходів, передбачених \"Програмою земельної реформи\". Серед цих заходів проведення робіт з інвентаризації та грошової оцінки земель.

Наявність оцінки землі дає можливість органам місцевого самоврядування реалізувати свої повноваження щодо охорони та раціонального використання земель, створення необхідної основи для формування ринку земель, фінансово - економічної бази місцевого самоврядування за рахунок використання коштів від плати за землю.

Грошова оцінка земель населених пунктів проводиться з метою створення умов для економічного врегулювання земельних відносин при передачі землі у власність, спадщину, під заставу, при даруванні, купівлі - продажу земельної ділянки та права оренди, ціноутворенні, визначенні ставок земельного податку, обліку сукупної вартості основних засобів виробництва, визначенні розміру внесків до статутних фондів акціонерних товариств.

Земля визнана Конституцією України основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави. Саме тому законодавець оцінку земель і земле оціночну діяльність відокремив від оцінки іншого майна та майнових прав у самостійний Закон внесенням змін в окремі законодавчі й нормативні акти.

Завдяки підвищенню якості проведення оцінки, за останні роки помітно зріс інтерес до регулювання земельних відносин у населених пунктах, де відбуваються процеси приватизації земель, за рахунок чого місцеві бюджети поповнюються коштами від плати за землю. При цьому слід підкреслити, що надходження до місцевих і державного бюджетів від плати за землі населених пунктів удвічі більші ніж від земель сільськогосподарського призначення, як займають майже у вісім разів більшу площу а земельному фонді країни.

Обсяги робіт із нормативної грошової оцінки земель населених пунктів і земель несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів по Україні становлять:

  • із загальної кількості населених пунктів 29922 ( площею 7 млн.293 тис. га) проведено грошову оцінку земель по 17378 населених пунктах, що становить 58,1 % кількості населених пунктів та 64% їхньої загальної площі;

  • грошова оцінка земель несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів проведена на площі 94,7 тис. га, або лише на 0,85 % їхньої загальної площі;

На даний час в економічний оборот включені тільки землі несільськогосподарського призначення.

Нові економічні відносини передбачають формування ефективного господаря - власника землі. Саме він повинен стати головним у розвитку товарно – грошових відносин та форм господарювання в створеному сприятливому економічному середовищі, забезпеченому відповідною ціновою політикою, стимулюючим оподаткуванням, наданням фінансово – кредитних ресурсів, функціонування ринку земель і створення ринкової інфраструктури у цілому.