ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Географія фізична. Геофізика. Геологія. Геодезія. Геоморфологія → Нормативна грошова оцінка земель населеного пункту (на прикладі с. Крива Хустського району)

ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ

зі спеціальності

ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННЯ ТА КАДАСТР

Тема:

Нормативна грошова оцінка земель населеного пункту (на прикладі с. Крива Хустського району).

ЗМІСТ

Вступ

5

Розділ 1. Нормативно-правова база грошової оцінки земель в Україні

7

1.1.

Сфери використання результатів грошової оцінки, нормативно - правові акти, які її визначають та регулюють

7

1.2.

Нормативно-правові акти, які регулюють методичні засади здійснення грошової оцінки земель в Україні

10

1.3.

Нормативно-правова база організації проведення грошової оцінки земель населених пунктів

13

Розділ 2. Характеристика об\'єкту

20

2.1.

Загальні відомості про населений пункт

20

2.2.

Природні умови

20

2.3.

Уточнення планово-картографічної основи

22

2.4.

Складання карти ґрунтового покриву території населеного пункту

23

2.5.

Екологія населеного пункту

25

2.6.

Охорона природи

28

Розділ 3. Порядок виконання грошової оцінки земель населеного пункту

31

3.1.

Вихідна інформація для визначення базової вартості земель

39

3.2.

Земельно-оціночна структуризація населеного пункту

40

3.2.1.

Виділення оціночних районів

40

3.3.

Встановлення меж економіко-планувальних зон та визначення коефіцієнта місця розташування земельної ділянки (Км2)

46

3.4.

Визначення функціональних та локальних факторів у межах економіко-планувальних зон

48

3.5.

Грошова оцінка земель населеного пункту

50

3.5.1.

Грошова оцінка забудованих територій

50

3.6.

Грошова оцінка земель, що використовуються як сільськогосподарські угіддя

53

3.7.

Грошова оцінка окремої земельної ділянки

56

3.8.

Приклад розрахунку земельного податку

57

3.9.

Розгляд погодження та затвердження матеріалів грошової оцінки земель населеного пункту

58

Розділ 4. Економіка, організація та планування робіт

59

4.1.

Загальна характеристика процесу робіт

59

4.2.

Технологічна схема

59

4.3.

Опис процесів

60

4.4.

Складання кошторису

61

Розділ 5. Охорона праці

66

Розділ 6. Охорона навколишнього середовища

79

Огляд літератури

84

Список використаної літератури

89

Висновки та пропозиції

92

Додатки та технічне завдання

93

Вступ

Здійснення контролю, обліку якості та кількості земель, впровадження приватної власності на земельні ділянки та платного характеру використання потребують чіткого економічного механізму регулювання земельних відносин, важливим елементом якого є грошова оцінка населеного пункту. Вона дає можливість органам місцевого самоврядування з нормативними організаційними методами управління розвитком території реалізувати свої повноваження для раціонального використання земель, створення необхідної основи для формування фінансово – економічної бази місцевого самоврядування за рахунок впровадження плати за землю.

Грошова оцінка земель населеного пункту здійснена відповідно до чинного законодавства України з метою створення умов для економічного врегулювання земельних відносин при передачі земель у власність, в спадщину, під заставу, при даруванні, купівлі – продажу земельної ділянки та здійснення права оренди, ціноутворенні, визначенні ставок земельного податку. Забезпечення практичного здійснення та використання даних земельної реформи, які є складовою основи грошової оцінки земель населеного пункту.

Грошова оцінка земель населеного пункту має дещо іншу методологічну основу і включає велику кількість додаткових поправочних коефіцієнтів, які не приймають до уваги при визначенні вартості сільськогосподарських земель (цільове використання, щільність забудови, попит на землю та рента після її забудови, місце положення відносно ядра історичної забудови, наявність комунікацій, інфраструктура тощо).

Грошова оцінка земель населеного пункту розробляється по – етапно. На першому етапі визначається базова оцінка 1м2 економіко-планувальних зонах, на останньому етапі грошова оцінка 1м2 земельної ділянки повного функціонального використання з урахуванням локальних чинників.

Інформаційною базою для грошової оцінки земель є матеріали інвентаризації земель населеного пункту, проект формування території і встановлення меж населеного пункту, матеріали ґрунтових обстежень земель, матеріали економічної оцінки та бонітування ґрунтів, земельно –облікові матеріали, генеральний план забудови населеного пункту, статистичні та нормативні дані про витрати на облаштування території населеного пункту.

В основу грошової оцінки земель населеного пункту покладено капіталізований рентний дохід, що створюється завдяки місцю розташування населеного пункту у загально державній, регіональній і місцевій системах виробництва та розселення облаштування його території і корисними природними, історико –культурними, екологічними, іншими показниками і рівня інженерного облаштування тощо.

Дані грошової оцінки земель населеного пункту входить в основу єдиного для всієї країни механізму визначення плати за землю.

Матеріали грошової оцінки земель використовуються при визначені ринкової ціни розпайованих ділянок сільськогосподарських земель, а також стартової оцінки на земельні ділянки не сільськогосподарського призначення для їх продажу на аукціонах тощо.