ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Географія фізична. Геофізика. Геологія. Геодезія. Геоморфологія → Аналіз та використання даних державного земельного кадастру по Підліснянській сільській раді Монастириського району Тернопільської області

ДИПЛОМНА РОБОТА

зі спеціальності:

\"ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННЯ ТА КАДАСТР\"

НА ТЕМУ:

Аналіз та використання даних державного земельного кадастру по Підліснянськійсільській раді Монастириського району Тернопільської області

ЗМІСТ

Вступ

1 Огляд літератури.........................................................................................................

2 Характеристика об\'єкту

2.1 Загальні відомості про Підліснянську сільську раду...........................................

2.2 Характеристика природніх умов сільської ради. Клімат.....................................

2.3 Геоморфологія і породи..........................................................................................

2.4 Природна рослинність.............................................................................................

3 Аналіз існуючого стану ведення державного земельного кадастру

3.1 Кадастрові зйомки...................................................................................................

3.2 Кадастрове зонування.............................................................................................

3.2.1 Встановлення місця розташування обмежень щодо використання земель...

3.2.2 Визначення меж кадастрових зон та кварталів.................................................

3.2.3 Встановлення кадастрових номерів (території адміністративно - територіальної одиниці)........................................................................................

3.3 Державна реєстрація земельних ділянок..............................................................

3.4 Облік кількості та якості земель............................................................................

3.4.1 Облік земель на території Підліснянської сільської ради................................

3.4.2 Облік земель в межах населеного пункту..........................................................

3.4.3 Облік земель за формами власності....................................................................

3.4.3.1 Облік земель державної власності...................................................................

3.4.3.2 Облік земель приватної власності...................................................................

3.4.4 Облік земель за категоріями................................................................................

3.5 Бонітування гунтів..................................................................................................

3.6 Економічна оцінка земель.....................................................................................

3.7 Нормативна грошова оцінка земель......................................................................

3.7.1 Нормативна грошова оцінка сільськогосподарських угідь...........................

3.7.2 Нормативна грошова оцінка земель населеного пункту..................................

4 Використання даних державного земельного кадастру

4.1 При купівлі- продажу земельних ділянок.............................................................

4.2 При обґрунтуванні розміру земельного податку і орендної плати....................

4.3 Консервація малопродуктивних угідь...................................................................

4.3.1 Стисла характеристика геоморфологічних та ґрунтових умов........................

4.3.2 Моніторинг сільськогосподарських угідь..........................................................

4.3.3 Компенсація витрат..............................................................................................

4.3.4 Обмеження прав власності на землю використання земельних ділянок........

5 Економіка, організація і планування робіт

5.1 Загальні питання організації робіт......................................................

5.2 Розробка технологічної схеми виконання робіт......................................

5.3 Складання кошторису......................................................................

6 Охорона навколишнього середовища....................................................................

7 Охорона праці............................................................................................................

Висновок........................................................................................................................

Список використаних джерел.....................................................................................

Додатки..........................................................................................................................

ВСТУП

У період реформування земельних відносин однією з найважливіших проблем є проблема економічного використання і відтворення природних ресурсів. Зміни економічного механізму господарювання, перехід до економіки ринкового типу і докорінна перебудова соціально-економічної структури суспільства торкаються земельних відносин, управління земельними ресурсами й організації раціонального їх використання, землевпорядкування і земельного кадастру. Сьогодні значно зростає роль державного земельного кадастру, оскільки він є інформаційною базою для ефективного управління земельними ресурсами, ведення земельної статистики, землеустрою, регулювання земельних відносин, підтримки податкової та інвестиційної політики держави, розвитку ринку землі і обґрунтування розмірів плати за землю. Це, у свою чергу, вимагає реформування існуючої системи землевпорядкування, створення нового її типу, який відповідав би сучасним умовам розвитку суспільства і земельних відносин. Виконання ролі державного земельного кадастру у суспільстві залежить від достовірності і повноти його даних, оперативності їх одержання і надання споживачу, а відповідно, й від рівня підготовки фахівців.

Турбота про збереження і примноження природних багатств зумовлює потребу в заходах з охорони і науково обґрунтованого, раціонального використання землі та її надр, водних ресурсів, рослинного і тваринного світу для збереження у чистоті повітря і води, забезпечення відтворення природних багатств і поліпшення навколишнього середовища. Вирішення цих питань вимагає всебічного вивчення надр, земельних, водних і лісових ресурсів.

Серед природних багатств особливе значення має земля. З часу прийняття Постанови Верховної Ради України від 18 грудня 1990 року \"Про земельну реформу \" в Україні створено умови рівності і розвитку всіх форм власності на землю. Понад 50% земель державної власності передано у приватну, 71% сільськогосподарських угідь є у приватній власності. Розпайовано 27 млн. га сільськогосподарських угідь. Майже 6,9 млн. громадян набули права на земельний пай, 98% з них це право реалізували. Триває заміна сертифікатів на державні акти (вже видано 3,2 млн. актів - 47,2%), 11,4 млн. громадян набули у приватну власність земельні ділянки для житлового будівництва, ведення особистого селянського господарства, садівництва, дачного і гаражного будівництва (приватизовано понад 86% таких ділянок загальною площею близько 3 млн. га). Працівникам соціальної сфери села передано у власність та користування майже 843 тис. земельних ділянок загальною площею понад 580 тис. га. Для соціального захисту селян-власників земельних ділянок і земельних часток (паїв) запроваджено орендну плату не менше 1,5-3% грошової оцінки земель, яка в середньому за 1 га становить 136 грн. У результаті реформування створено понад 19 тис. нових агроформувань ринкового типу.