ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Географія фізична. Геофізика. Геологія. Геодезія. Геоморфологія → Умови формування і методи прогнозування вологозапасів на меліорованих землях

Умови формування і методи прогнозування вологозапасів на меліорованих землях

На території Львівської області (Волино-Подільська височина) гідрогеолого-меліоративною експедицією в 1973р. побудована Оброшинська водно-балансова (в/б) станція з восьми компенсаційними лізіметрами, на яких моделювалось одношарове середовище (зона аерації складена середніми лесовидними суглинками). В лізіметрах автоматично підтримувались постійні рівні грунтових вод по варіантах: 0,75; 1,0; 1,25; 1,5м. з двохкратною повторністю.Остання розташована на Ставчанській еталонній осушувальній системі [1]. Дещо пізніше,в 1976р. на території станції – організований агроводно-балансовий полігон [2]. Це дало змогу на унікальному в Україні стаціонарі регулярно проводити комплекс досліджень і спостережень: гідрогеологічних за рівневим режимом і балансом підземних і зокрема грунтових вод (його складовими – інфільтрацією, випаруванням і живленням), гідрологічних – поверхневим і підземним стоками, гідрохімічних та фізико-технічних – хімічним складом вод і грунтів, метеорологічних - атмосферними опадами, температурою повітря і грунту,випаруванням, сніговим покривом і промерзанням грунту,а також агрометеорологічних- за умовами росту і розвитку сільськогосподарських культур, які в основному вирощуються в дослідному господарстві Інституту землеробства і тваринництва західного регіону України.

В даному дослідженні розглядається надзвичайно важливий фактор водно-повітряного режиму, який синтезує інші його компоненти: рівневий режим грунтових вод, терміни відведення надлишку вологи, водно-фізичні властивості грунтів і водно-температурні умови та істотно впливає на врожайність сільськогосподарських культур. Це забезпеченість необхідними вологозапасами кореневої системи рослин, яка на 75 відсотків зосереджена в 50-ти сантиметровій товщі грунту. В дійсності активний шар вологості грунту, в якому повністю знаходиться коренева система рослин, становить 1м.

В період посівної кампанії велике значення має забезпеченість вологозапасами орного 30-ти сантиметрового шару. Наявність в ньому оптимальних вологозапасів сприяє швидкому проростанню рослин, нормальному розвиткові кореневої системи, нестача-навпаки, породжує слабкі сходи і, безумовно, кволий ріст та подальший розвиток рослин.

Тому проблема по вивченню динаміки і умов формування оптимальних, в. т. ч. максимальних і мінімальних вологозапасів набуває першочергового значення. Вони розглядаються нами з урахуванням комплексу вказаних факторів, і, в першу чергу, водно-температурних умов. Перші такого плану узагальнення експедиції були проведені за матеріалами декількох років спостережень на станції і опубліковані раніше [1,3].

Грунти в/б станції опідзолені поверхнево-оглеєні, легко – і середньо суглинкові. Вони є на території осушуваних земель західного регіону України переважаючими, де займають понад 50% від загальної площі.

Відбори проб грунтів для визначення вологозапасів проводились регулярно і не рідше 1 разу в місяць в 3-х кратній повторності на глибину до 1м (з 1976 по 1981 рр.), з 1982 р. – на глибину до 0,5м, термостатно-ваговим як найбільш точним методом. Вологозапаси визначались для холодного (передпосівного, ХП (ПП)-XI-III), середини вегетації (СВ- ІV-VI), теплого (ТП-IV-X), періодів, тобто повністю для гідрологічного року (ГР – XI-X) (табл. 1).

Таблиця 1. Середні, максимальні і мінімальні величини водно(Р,мм)-температурних (t,С) показників, рівнів грунтових вод (РГВ,м) та вологозапасів в орному (W(0-30см),мм), кореневмісному W(0-50см) та активному W(0-100см) шарах грунту на Оброшинській водно-балансовій станції за 1976-2000 рр.

Назва показників

Середні (багаторічні)

Максимальні,

рік

Мінімальні,

рік

Амплітуда

1. Холодний (передпосівний) період – (ХП, (ПП)-XI-III)

Температура повітря, t,С

-1,0

2,0-1990/91

-4,9-1996/97

6,9

Опади, Р,мм

167

242-1977/78

96-1989/90

146

Рівні грунтових вод,

РГВ,м

2,8

1,91-1981/82

4,04-1991/92

2,13

Вологозапаси:

W(0-30см),мм

110

144-1978/79,

1985/86

78-1995/96

66

W(0-50см),мм

171

214-1978/79,

1990/91

124-1994/95

90

W(0-100см),мм

343

375-1978/79

311-1976/77

64

2. Середина вегетації (СВ-IV-VI)

t,С

12,3

14,3-1986

10,0-1980

4,3

Р,мм

213

351-1998

103-1994

248

РГВ,м

2,93

1,99-1978

4,20-1994

2,21

Вологозапаси:

W(0-30см),мм

87

121-1991

62-1983

59

W(0-50см),мм

141

191-1991

98-1994

93

63

293

329-1980

266-1979

3. Теплий період (ТП-IV-X)

t,С

13,2

14,4-1994

11,8-1978

2,6

Р,мм

483

665-1980

336-1986

323

РГВ,м

2,98

1,83-1980

4,36-1994

2,53

Вологозапаси:

W(0-30см),мм

84

128-1991

64-1983,1994

64

W(0-50см),мм

138

200-1991

102-1983

98

W(0-100см),мм

284

306-1978

264-1979

42

Дані табл.1 свідчать про те, що середні вологозапаси в орному, кореневмісному і активному шарах грунту становлять відповідно 110,171 і 343мм. На протязі року вони є найвищими (максимальними) в холодному періоді-(відповідно 144, 214, 375мм). Дещо нижчими (в середньому на 25-30мм) вони є в теплому періоді року, в т.ч. для середини вегетації. Це стосується також екстремальних (максимальних та мінімальних) величин вологозапасів. Їх амплітуди в основному є стабільними і коливаються від 59-66мм в орному шарі до 42-64мм- в активному. Максимальні вологозапаси, як правило, формуються у вологі роки і періоди (1978/79рр., 1980/81, 1985/86, 1990/91), мінімальні – в сухі (1976/77, 1983/84, 1994/95).

Між вологозапасами в орному, кореневмісному і активному шарах грунту в деякі періоди року існують тісні зв\'язки. (табл. 2).