ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...


І. Винятки з правил про чоловічий рід:

cor, cordis, n - серце tuber, eris, n - горб

os, ossis, n - кістка mater, tris, f – мозк. оболонка

os, oris, n - рот gaster, tres, f - шлунок

cadaver, eris, n - труп lex, legis, f – закон

papaver, eris, n – мак

piper, eris, n - перець

ІІ. Винятки з правила про жіночий рід:

dens, dentis, m - зуб sanguis, inis, m - кров

larynx, larynges, m - гортань acetas, atis, m - ацетат

pharynx, yngis, m - глотка arsenas, atis, m – арсенат

pulris, eris, m - порошок subnitras, atis, m – осн. нітрат

thorax, acis, m – грудна клітка pancreas, atis, n – підшл. залоза

ІІІ Винятки з правила про середні рід:

spleen, eplenis, m – селезінка

ren, renis, m - нирка

sol, solis, m - сонце

sal, salis, m – сіль

Відмінкові закінчення іменників ІІІ відміни

Singularis Pluralis

m.f n m.f n

Nom. різні закінчення es a(ia)

gen. is is um(iнт) um(iнт)

Dat. i i ibus ibus

Ace. em як Nom. es a(ia)

Abl. e e(i) ibus ibus

Залежно від закінчень окремих відмінків іменники ІІІ відм. поділяються на 3 групи: приголосну, голосну, мішану.

До приголосної групи належить нерівно склад. іменники всіх 3-ох родів, основа яких закінчується на один приголосний. Наприклад:

homo, hominis, m – людина

radix, radicis, f - корінь

corpus, corporis, n –тіло

Відмінюються іменники шляхом додавання до основи відмінкових закінчень, крім тих, які є в дужках.

До голосної групи належить іменники сер. роду, які в Nom. Sing. закінч. на е, al, ar. Наприклад:

animal, alis, n - тварина

secsle, is, n - жито

cochlear, aris, n – ложка

Відмінюються як іменники пригол. гр.., тільки ті, що в дужках (Abl.Sing.-s-; Nom. і Acc. Pl. –ia-; gen. Pl. – інт.)

До мішаної групи належать рівноскладові іменники на – es-, -is; нерівноскладові, основа яких закінчується на 2 або більше приголосні. Наприклад:

anris, auris, f - вухо

dens, dentis, f – зуб

Іменники мішаної групи відмін. як іменники пригол. групи тільки в gen. Pl. – інт.

Рекомендована література:

И.А.Козовик, Р.И.Молец. Учебник латинского языка. К. 1998 г. 50-53 Впр. стор. 91, 92, 94, 95.

Є.М. Шевченк. Латинська мова і основи медичної термінології К. 1997 р. 72-74.

До ІІІ відміни належить іменники всіх трьох родів, які в gen. Sing. закінчуються на – is. Наприклад:

homo, hominis, m

radix, radicis, f

corpus, corporis, n

B Nom. Sing. закінчення дуже різноманітні. Щоб визначити основу іменників, відкидаємо –is – в gen. Sing. В більшості випадках основа іменника не збігається з Nom. Sing.

У словниках іменник записується в Nom. Sing., далі вказуються закінчення родов. відм. одн. разом із зміною в основі (позначається довгота другого складу) і вказується рід іменника. Наприклад:

flos, oris, m – квітка;

cortex, icis, m – кора

Рівноскладові і нерівноскладові іменники

Рівноскладові іменники – іменники, які в Nom. gen. Sing. мають однакову кількість складів. Наприклад: dosis, dosis, f, auris, auris, f .

Нерівнослкадові іменники – іменники, які в Nom. gen. Sing. мають різну кільність складів. Наприклад.: pes, pedis, m; corpus, corporis, n; caput, capitis, n.

рід іменників

Masculinum

Іменники чол.. роду закінчуються в Nom. Sing. на –о, or, - os, -er, - ex, - es (нерівноскладові). априклад:

homo, inis, m – людина aether, eris, m - ефір

turor, oris, m - пухлина apex, icis, m - верхівка

flos, oris, m - квітка pes, pedis, m - стопа

Femininum

Іменники жін. роду в Nom. Sing. закінчуються на –аs, -іs, -еs (рівноскладові), - х, -s (зпопер. пригол.), -us (gen. Sing. utis udis), -do, -io, go. Наприклад:

extremitas, atis, f - кінцівка salus, utis, f – здоров\'я

auris, ouris, f - вухо consuetude, inis, f - звичка

tabes, tadis, f - сухотка injectio, onis, f – ін\'єкція

radix, icis, f - корінь cartilago, inis, f – хрящ.

pare, pertis, f – частина

Neutrum

Іменник серд. роду закінчується в Nom. Sing. на –ma, -e, -c, -l, -en, (u)t,

-ar, -ur, -us. Наприклад:

trauma, atis, n - травма caput, it is, n - голова

secsle, is, n - жито cochler, aris, n - ложка

lac, lactis, n - молоко guttur, uris, n - горло

fel, fellis, n - жовч ulcus, eris, n - виразка

albumen, inis, n – білок

Рекомендована література:

И.А.Козовик, Р.И.Молец. Учебник латинского языка. К. 1998 г. 50-53 Впр. стор. 91, 92, 94, 95.

Є.М. Шевченк. Латинська мова і основи медичної термінології К. 1997 р. 72-74.Впр. стор. 61-62.