ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...


Грецькі іменники ІІІ відміни

Іменники грецького походження з закінченням – sis – рівноскладові. Вони відмінюються за голосною группою, Але у Acc.Sing. мають закінчення – im ( замість – em)

Наприклад: dosis, is, f – доза

Sing.

Pl.

Nom.

dosis

doses

Gen.

dosis

dosium

Dat.

dosi

dosibus

Acc.

dosim

doses

Abl.

dosi

dosibus

Іменники грецького походження ІІІ відміни жіночого роду на –sis

basis, is, f основа

analysis, is, f аналіз

genesis, is, f походження, утворення, розвиток хвороби

sclerosis, is, f склероз

lysis, is, f розпад

anamnesis, is, f анамнез

diagnosis, is, f діагноз

narcosis, is, f наркоз

dosis, is, f доза

Керівноскладові іменники середнього роду грецького походження, які в Nom.Sing. закінчуються на – ma, відмінюються за приголосною групою. Але мають такі особливості: Gen. Sing. – atis, Dat. i Abl. Pl. – is. Наприклад: gramma, grammatis, n

Sing.

Pl.

Nom.

gramma

grammata

Gen.

grammatis

grammatum

Dat.

grammati

grammatis

Acc.

gramma

grammata

Abl.

grammate

grammatis

Іменники середнього роду на – ma часто вживаються з суфіксом – oma, який вказує на назву пухлини. Наприклад: lipota, lipomatis,n – жирова пухлина (гр. lipos – жир)

myoma, myomatis,n – м\'язова пухлина

Суфікси іменників ІІІ відміни чоловічого роду

1. Суфікси – or вказує на фізичний або духовний стан:

liquor, oris, m – рідина

calor, oris, m – жар

dolor, oris, m – біль

2. Суфікси – tor - , - sor – вказують на діючу особу, а також предмет, який виконує дію:

levator, oris, m – піднімаючий м\'яз

professor, oris, m – професор

doctor, oris, m – доктор

Суфікси іменників ІІІ відміни жіночого роду

1. Суфікс - itis - вказує на запальний процес і утворює іменники від основ, що означають назву органа. Наприклад:

gastritis, gastritidis, f – гострий

bronheitis, bronchitidis, f – бронхіт

2. Суфікс - os – утворює іменники, які вказують на назви хвороб незапального процесу. Наприклад:

acidosis, acidosis, f – збільшення вмісту кислих речовин у крові і тканинах

hypovitaminosis, hypavitaminosis, f – нестача вітамінів в організмі

Суфікси іменників ІІІ відміни середнього роду

Суфікс - oma -, який приєднується до основи іменника, утворює іменник середнього роду ІІІ відміни, що означає пухлину. Наприклад:

myoma, atis, n – м\'язова пухлина

lipota, atis, n – жирова пухлина

Рекомендована література:

И.А. Козовик, Р.И.Малец. Учебник латинского языка. К. 1988 г. 53, 57, 60, 63.

Є.М.Шевченко. Латинська мова і основи медичної термінології. К. 1997 р. 84, 74, 79, 86.

До IV відміни належать іменники чоловічого роду на – us і середнього роду на - u, які в Gen.Sing. закінчуються на - us. Наприклад:

processus, us, m – відросток

abscessus, us, m – нарив

genu, us, n – коліно

cornu, us, n – ріг

Відмінкові закінчення іменників IV відміни

Sing.

Pl.

m

n

m

n

Nom.

- us

- u

- us

- us

Gen.

- us

- uum

Dat.

- ui

- u

- ibus

Acc.

- um

- u

- us

- ua

Abl.

- u

- u

- ibis

Слід відмітити, що іменники середнього роду в однині у всіх відмінках крім родового, мають закінчення – u, а в Nom. i Acc. Pl.– закінчення - ua.

Винятки

До жіночого роду належать:

acus, us , f – голка; Quercus, us, f – дуб; manus, us, f – кисть, рука; domus, us, f – дім.

N.B.! 1. Іменник domus, us, f утворює Abl. Sing за другою відміною – domo.

2. Іменники acus, us, f, arcus, us, m, partus, us, m, Quercus, us, f Dat. i Abl. plur. Мають закінчення – ubus (замість – ibus).

Declinatio V

До V відміни належать іменники жіночого роду, які в Nom. Sing. закінчуються на – es, а в Gen. Sing. – на ei. Наприклад:

species, ei, f – збір

facies, ei, f – обличчя

caries, ei, f – карієс

Відмінкові закінчення іменників V відміни

Sing.

Pl.

Nom.

- es

- es

Gen.

- ei

- erum

Dat.

- ei

- ebus

Acc.

- em

- es

Abl.

- e

- ebus

В Gen. i Dat. Sing голосний звук e у закінченні – ei після і довгий, а у всіх інших випадках – короткий.

Не всі іменники V відміни мають множину. В однині і множині відміняються іменники: facies, ei, f - обличчя, поверхня; superfacies, ei, f - зовнішня поверхня; res, rei, f - справа; dies, ei, f, m - день; species, ei, f – вид, збір. Species у рецептах завжди вживаються у Gen. Plur.

Види зборів:

species aromaticae – ароматичний збір

species diuretiae – сечогінний збір

species laxantes – проносний збір

species pectorales – грудний збір

species segative – заспокійливий збір

Виписування рецептів з іменниками IV і V відмін

1. Recipe: Spiritus aethylici 40%50 ml

Da. Signa. Для компресів

2. Recipe: Decocti cortices Quercus ex 10,0 – 15,0 ml

Aluminis 2,0

Glycerini 15 ml

Misce. Da. Signa. Для полоскання порожнини рота

3. Recipe: Radicis Althacae

Radicis Glycyrrhirae aa, 20,0

Fructuum Foeniculi 10,0

Misce, fiant species

Da. Signa.

4. Recipe: Specierum anthiasthmaticarum 50,0

Da. Signa. При бронхіальній астмі

Рекомендована література:

И.А. Козовик, Р.И.Малец. Учебник латинского языка. К. 1988 г. 69, 72.

Є.М.Шевченко. Латинська мова і основи медичної термінології. К. 1997 р. 95, 98.