ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Головна Іноземна мова. Англійська, німецька, французька мова → Комплекс позааудиторної самостійної роботи для студентів

Комплекс

позааудиторної самостійної роботи

для студентів

Позааудиторна самостійна робота студентів

Тема ____________________________________________________________

Курс ______________________, спеціальність _________________________

кількість навчальних годин

1. Актуальність теми:

2. Навчальні цілі:

Знати:

Вміти:

3. Матеріали до аудиторної самостійної роботи.

3.1. Базові знання, вміння, навички, необхідні для вивчення теми:

Дисципліни

Знати

Вміти

3.2. Зміст теми:

3.3. Рекомендована література:

Основна:

Допоміжна:

Методрозробка №___

практичного заняття з латинської мови

І. Тема практичного заняття.

а) Граматична тема: Substanbirem. Граматичні категорії іменника. Значення відмінків в латинські мові. Відміни. Declinatio І. Основні ознаки іменників І відміни, їх рід, словникова форма, відмінкові закінчення. Відмінювання в Nom, i gen i Pl. Вживання іменників І відміни з прийменниками in, cum, ex. Неузгоджене означення.

б) Лексична тема: Вивчення лексичного мінімуму.

ІІ. Мета практичного заняття.

а) Навчальна мета: навчити студентів відмінювати іменники І відміни, правильно перекладати медичні терміни, всклад яких входять іменники даної відміни, вірно перекладати неузгоджене означення на рідну мову.

б) Виховна мета: Інтерпретуючи афоризми Summum bonum medicinae sanitas найвище благо медицини – здоров\'я. Провести бесіду про те, що для кожного медика найбільшим щастям є бачити кожного з нас здоровим.

в) Професійне спрямування заняття.

Навчити студентів грамотно перекладати медичні терміни та рецепти, в склад яких входять іменники І відміни.

ІІІ. Етапи досягнення дидактичної мети.

№ п/п

Основні учбові елементи

Рівень засвоєння

1

Засвоїти відмінкові закінчення іменників І відміни

2

2

Навчити студентів відмінювати іменники І відміни

2

3

Виробити навики правильно перекладати мед.терміни, в склад яких входять іменники І відміни

2

4

Засвоїти лексичний мінімум до І відміни

2

IV. Методичні рекомендації студентам.

V. План і організаційна структура практичного заняття.

№ п/п

Етапи і основні питання заняття

хв

Оснащу.

уроку

Рівень засв.

Кількість оп.студ

І

Оргмомент

2

Кабінет лат.мови

ІІ

Перевірка дом.завдання

20

2

1

а) перевірка лексично-граматичних структур

1) відмінювання дієслів у Praesens ind. acbivi ctpassir

конспект

2

2

2) Відмінювання дієслів у Praesens coniunctir activi et passivi

Підручник таблиці

2

3

б) читання і переклад вправи №3, ІІ

Підручник ст.56, 86

2

2

в) переклад рецептів

Підручник ст.57, ст. 87

2

2

2) текстовий контроль

карточки

2

2

ІІІ

Подача нового матеріалу

1. Пояснення нового матеріалу

43

2

2. Роботи над новою лексикою І відміни

Табл.

1

10

3. Ознайомлення з терміноелементами та дублетами

1

10

IV

Переклад рецептів лексичних груп, термінів (робота з розд.матеріалом)

10

Карточки, підручник

12

V

Підведення підсумків

5

VI. Подача нового матеріалу.

І. Підготовчий етап.

 • Повторити вживання стандартних рецептурних формул.

 • Пояснення нового граматичного матеріалу: Substantium. Відміни. Declinatio I. Неузгоджене означення.

 • Опрацювання лексики І відміни.

 • Опрацювання рецептурної лексики.

 • Завдання для контролю вихідного рівня.

  № п/п

  Питання

  Еталон відповіді

  Рівень засв.

  1.

  Як визначається відміна іменників?

  1. Відміна іменників визначається за закінченням родового відмінка однини.

  Ів. – ае, ІІІв. – i, ІІ –is, IV-us, V-ei.

  2

  2

  Які закінчення мають іменники І відміни у Наз. і Родовому відмінках?

  2. Nom. sing – a

  gen. sing - al

  2

  3

  Назвати винятки щодо іменників І відміни

  3. Іменники чоловічого роду з закінченням – а зі значенням професії

  collega, al, m

  poeta, ae, m

  pkarmacopola, ae, m

  oculista, ae, m

  2

  4

  Навести приклади вживання іменників з неузгодженими означеннями

  4. aqua mentral – м\'ятна вода

  columna vertebrarum – хребетний стовп

  massa pilularum – пілюльна маса

  tinctura Belladonnal настойка красавки

  2

  5

  Провідміняти в Pl. Mixtura, al, f

  5. N. mixtural

  g. mixturarum

  D. mixturis

  Acc. misturas

  Abl. mixturis

  ІІ. Основний етап.

  а) Аналітичне читання рецептів з іменниками І відміни

  б) Переклад лат.речень, рецептів.

  VII. Завдання для контролю кінцевого рівня знань.

  № п/п

  Питання

  Еталон відповіді

  Рівень засв.

  1

  Перекласти

  а) перелом ключиці

  б) настойка валер\'янки

  в) приготуй мікстуру

  а) fractura claviculae

  б) tinctura Valerianae

  в) Prepara mixturam

  2

  2

  Провідміняти у Sing. Costa, al, f

  2. N. costa

  g. costae

  D. costae

  Ase. costam

  Abl. costa

  2

  V. Пояснення домашнього завдання:

  1) И.Я. Козовик, Р.И.Малец. Учебник лат.языка 9-12; 22-24. Впр. VI стор. 48, впр. VII, стор.48.

  2) Є.М. Шевченко. Лат.мова і основи мед.термінології. 29-37.

  Методичні вказівки для студентів по темі:

  Перша відміна іменників. Неузгоджене означення.

  Рекомендована література:

  И.А. Козовик, Р.И.Малец. Учебник латинського язика. К. 1988 г.

  Теорія: 9, 10, 11, 12; 22, 23, 24.

  Вправи: ст.27; ст.47-48.

  Лат. прислів\'я: ст. 48.

  Є.М. Шевченко. Латинська мова і основи медичної термінології. К. 1997 р.

  Теорія: 29, 33, 34, 35; 36.

  Вправи: 31, 38.

  Лат. прислів\'я: ст. 28.

  Контрольні питання.

 • Назвати основні ознаки іменників в лат. мові?

 • Як змінюються іменники?

 • Як визначається основа іменників?

 • Які іменники належать до І відміни?

 • Утворити називний і родовий відмінки множинні від таких іменників: verfebra, as, f; guffa, ae, f; scatula, as, f?

 • Назвати грецькі дублети до таких лат. іменників: tela, ae, f; aqua, ae, f; lingua, ae, f; mamma, ae, f?

  Латинсько-грецькі дублети іменників І відміни.

  1. aqua, ae, f hydor, hydr – вода

  2. cellula, ae, f cytos, cyt - клітина

  3. cornea, ae, f keras, kerat – рогівка

  4. femina, ae, f dyne, dynaec - жінка

  5. glandula, ae, f aden, aden - залоза

  6. lingua, ae, f glossa, gloss – язик


 •