ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...


Латинсчькі числівники поділяються на чотири групи:

 • Кількісні (numeralia cardinalia), що відповідають на питання скільки?

 • Порядкові (numeralia ordinalia), що відповідають на питання котрий?

 • Розподільні (numeralia distributiva), які відповідають на питання по скільки?

 • Числівники-прислівники (numeralia adverbia), які відповідають на питання скільки разів?

  Кількісні числівники

  Порядкові числівники

  1.

  unus, una, unum

  primus, a, um

  2.

  duo, duoe, duo

  secundus, a, um

  3.

  tres, tria

  tertius, a, um

  4.

  quattor

  quartus, a, um

  5.

  quinque

  quintus, a, um

  6.

  sex

  sextus, a, um

  7.

  septen

  septimus, a, um

  8.

  octo

  octavus, a, um

  9.

  novem

  nonus, a, um

  10.

  decen

  decimus, a, um

  11.

  undecim

  undecimus, a, um

  12.

  duodecim

  duodecimus, a, um

  13.

  tredecim

  teryius decimus, a, um

  14.

  quattuordecim

  quartus decimus, a, um

  15.

  quindecim

  quintus decimus, a, um

  16.

  sedecim

  sextus decimus, a, um

  17.

  septendecim

  septimus decimus, a, um

  18.

  duodeveginti

  duodevicesimus, a, um

  19.

  undeviginti

  undevicesimus, a, um

  20.

  viginti

  vicesimus, a, um

  30.

  triginta

  tricesimus, a, um

  40.

  quadraginta

  quadragesimus, a, um

  50.

  quinquaginta

  quinguagesimus, a, um

  60.

  sexaginta

  sexagesimus, a, um

  70.

  septuaginta

  septuagesimus, a, um

  80.

  octoginta

  octogesimus, a, um

  90.

  nonaginta

  nonagesimus, a, um

  100.

  centum

  centesimus, a, um

  1000.

  mille

  millesimus, a, um

  З наведених кількісних числівників відмінюються лише unus, a, um (в однині), duo, duoe, duo i tres, tria (у множині). Кількісні і порядкові числівники узгоджуються з іменниками в роді, числі і відмінку. Порядкові числівники відмінюються, як прикметники І і ІІ відмін.

  Зразки відмінювання кількісних числівників

  Sing.

  Pl.

  m

  f

  n

  m

  f

  n

  Nom.

  unus

  una

  unum

  duo

  duoe

  duo

  Gen.

  unius

  duorum

  duarum

  duorum

  Dat.

  uni

  duobus

  duabus

  duobus

  Acc.

  unum

  unam

  unum

  duos

  duas

  duo

  Abl.

  uno

  una

  uno

  duobus

  duabus

  duobus

  m, f

  n

  Nom.

  tres

  tria

  Gen.

  trium

  trium

  Dat.

  tribus

  tribus

  Acc.

  tres

  tria

  Abl.

  tribus

  tribus

  Числівники – префікси грецького походження

  Префікси

  Значення

  Приклади

  mon (o) -

  одно -

  monobrachia – вроджена відсутність однієї кінцівки

  di (s) -

  дво -

  digastricus – двочеревний

  tri (s) -

  три -

  triplegia – параліч руки і обох ніг

  tetra -

  чотири -

  Tetracyclinum – тетрациклін

  penta -

  п\'яти -

  Pentaphenum – пентафен

  hexa -

  шести -

  Hexachloranum – гексахлоран

  hept (a) -

  семи -

  Heptan

  octo -

  восьми -

  Octoestrolum

  deca -

  десяти -

  decapoda – десятиногі (раки)

  Рекомендована література:

  М.М. Закалюжний, А.В.Янков, В.В.Чолач. Латинська мова і основи медичної термінології. 92 - 93.

  Є.М.Шевченко. Латинська мова і основи медичної термінології. 114 - 115.

  В латинській мові розрізняють 2 головних способи словотворення слів:

  1) афіксація (приєднання до основи (кореня) префіксів чи приставок (на початку слова), суфіксів (у кінці слова). Наприклад: cost-a, cost-al-is (реберний), parare – готувати, prae – parare – приготовляти.

  2) словоскладання (з\'єднання двох і більше основ)

  cystoscopia (cystis – міхур, scopia – огляд внутрішньої поверхні сечового міхура за допомогою цистоскопа). Такі слова називаються складними.

  В значенні префіксів в латинській мові найчастіше вживаються латинські і грецькі прийменники:

  sub (лат. під) sublingualis – підязиковий

  inter (лат. між) intereostalis – міжреберний

  hypo (гр. під) hypodermicus – підшкірний

  hyper (гр. над) hypertonia – підвищений артеріальний тиск

  dys (гр. розлад) dyspepsia – розлад травлення

  endo (гр. всередині) endocardium – внутрішня оболонка серця

  intra (лат. всередині) intramuscularis – внутрімязовий

  trans (лат. через, пере) transplantatio – пересадка

  Термін – слово або словосполучення, яке означає строго визначене поняття в науці, техніці, мистецтві.

  Структура фармацевтичних термінів:

  а) однослівні: pilula, tabuletta.

  б) двоослівні: tincture amara – гірка настоянка

  в) багатослівні: tinetura valerianae – ефірна настоянка валеріани

  Назви лікарських препаратів утворюються за допомогою афіксів:

  menthol – ментол, способом складання основ за допомогою сполучного голосного „о або без нього: apilacum і шляхом абревіації Amidopyrinum

  Структура анатомічних термінів

  Одночленні терміни

  а) однослівні

  б) похідні (корінь + або + costalis)

  в) складні (сполучення 2-х основ. Основи латинських слів сполучаються за допомогою сполучних звуків „о\" або „і\"; основи гр. слів – спол. зв. „о\" humer-o-ulnaris)

  Двочленні терміни складаються з іменника і означення venacava – порожниста вена.

  Багатослівні терміни виражені:

 • іменник + 2 узгоджені прикметники (arteria coronaria dextra - права артерія)

 • іменник в Nom. і двома іменниками в Gen. (canalis radicis dentis - канал кореня зуба)

 • іменник в Nom. з двома означеннями, одне – неузгоджене, інше – узгоджене (aqua Mentae piperitae).

  Клінічні терміни – назви хворіб, операцій, методів дослідження і способів лікування, різних препаратів і інструментів, які застосовуються в медицині.

  Терміноелемент – це стійкий кінцевий компонент терміна, що вживається в клінічній лексиці.

  Напр. терміноелемент – algia в похідних совах вказує на біль без обмеженої причини gastralgia - біль у шлунку

  - acmia вказує на відношення до крові.

  До найбільш поширених в латинській медицині термінів належать такі терміноелементи:

  - logia (гр. вчення) myologia – вчення про м\'язи

  - pathia (гр. хвороба) psychopatia – психічне захворювання

  - philia (гр. схильність) spasmophilia – схильність до спазмів

  - phobia (гр. боязнь) monophobia – боязнь самотності

  - plegia (гр. удар, параліч)

  - rihagia (гр. вказує на кровотечу) hacmorihagia – кровотеча

  - scopia (огляд, обслідування за допомогою інструмента) bronhoscopia – інструментальний огляд бронхів

  - sthehia (сила) asthenia - безсилля

  - tomia (операція, розтин) phlebotomia – оперативний розтин вен

  - ectomia (вирізання)

  - tonia (напруження, сила) hypertonia – підвищений артеріальний тиск

  - trophia (живлення (тканини, органів) dystrophia – розлад живлення

  uria (сеча) anuria – припинення сечовиділення.

  Рекомендована література:

  И.А. Козовик, Р.И.Малец. Учебник латинского языка. К. 1988 г. 15, 29 – 31. Впр.: стор. 59.

  Є.М.Шевченко. Латинська мова і основи медичної термінології. 40. Впр.: стор. 32.


 •